Zzp’ers zien de toekomst weer rooskleuriger

20 november 2018

Zzp’ers zien de toekomst weer wat rooskleuriger tegemoet. Nog maar 7,3 procent heeft zes maanden of langer zonder opdrachten gezeten en 72 procent is positief over de toekomst. Ondanks de aantrekkende markt staan de tarieven van interimmers echter nog steeds onder druk. Dit blijkt uit de Yoxa Interim Monitor die 533 zzp’ers ondervroeg, waarvan bijna tweederde werkzaam is in de financiĆ«le- en zakelijke dienstverlening.

Het onderzoek geeft een vrij positief beeld over de huidige situatie van zzp’ers: 40 procent geeft aan helemaal vol te zitten met opdrachten en 12 procent constateert een toename in het aantal opdrachten.Ongeveer 30 procent van de zzp’ers maakt zich zorgen over het verkrijgen van opdrachten. Vooral zelfstandige 50-plussers blijken hiermee te stoeien. ‘Dit is opmerkelijk, aangezien dit juist de mensen zijn met een schat aan ervaring’, aldus interim bureau Yoxa. ‘Een doodzonde als we juist die mensen onvoldoende gaan inzetten. Bovendien gaat deze groep als gevolg van de vergrijzing de komende jaren juist groeien.’ Een recente ontwikkeling is het gebruik van sociale netwerken zoals Linked-in. Meer dan de helft van de ondervraagde 50-plussers geeft aan deze netwerken in te zetten om hun eigen netwerk te vergroten en zo meer opdrachten te verkrijgen.Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 68 procent van de ondervraagden bepaald niet van plan is het zzp-bestaan op te geven wanneer zich de kans voordoet om weer in loondienst te gaan. Sterker nog: tweederde verwacht dat het aantal zzp’ers zal stijgen.

Zzp 'er

Toch lijkt een ruime meerderheid niet bang te zijn voor een beetje concurrentie: 72 procent ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. De vergrijzing en het tekort aan instroom van jong en hoger opgeleiden wordt door velen gezien als gunstige ontwikkelingen voor de zzp-markt. Wat vermoedelijk wel als een blijvend gevolg van de crisis gezien moet worden, is de druk op de tarieven. Een derde van de respondenten geeft aan dat dit bij hen het geval is. Ook laten zij zich kritisch uit over de dienstverlening van interim bureaus, met name in relatie tot de marges die bureaus rekenen. ‘Meer dan ooit zullen interim bureaus hun toegevoegde waarde moeten bewijzen, zeker ook gezien de toename in het gebruik van sociale netwerken waardoor interimmers regelmatig opdrachten uit eigen netwerk verkrijgen, aldus interim bureau Yoxa. 

Bel me, een eerste adviesgesprek is gratis