Ziet uw toekomst er ook roze uit?

30 oktober 2018

Hoe ziet uw toekomst eruit..?

Pluk de dag, zo luidt het levensmotto van veel ondernemers.Het optimisme verbloemt de gevaren en problemen.Een verkeerd beeld van de risico’s, onvoldoende risicospreiding en te laat aan de pensioenopbouw beginnen, zijn zomaar drie voorbeelden.”Als je te laat begint, bouw je niet alleen minder op, maar mis je ook het rendement op rendement.”

De eerste euro is de belangrijkste euro

Laat u de toekomst op u afkomen of bepaalt u zelf uw toekomst..?Gaat u sparen of beleggen of een combinatie van beiden?Bij beleggingen spelen er 4 factoren een rol namelijk: Tijd, spreiding van branche, spreiding van regio en het renterisico.1. Met tijd wordt bedoeld of de aandelen in 1 keer worden gekocht of dat de inleg geschiedt over een langere periode. Als de aandelen laag staan worden voor €100 veel aandelen gekocht. Als de aandelen hoog staan worden voor €100 weinig aandelen gekocht. Hierdoor ontwikkel je gedurende de looptijd een gemiddelde inkoopprijs. Je weet immers nooit wanneer aandelen hoog of laag staan.2. De spreiding in verschillende branches wil zeggen dat er belegd wordt in een fonds waarin veel verschillende branches zitten. Als het in 1 branche slecht gaat bijvoorbeeld transport door een hoge diesel prijs, gaat het in andere branche waarschijnlijk erg goed. Namelijk brandstoffen. Het is dus verstandig om gedurende een langdurige periode in veel verschillende branches te investeren. Zoals onder andere maar niet uitsluitend de foodsector, grondstoffenbranche, energiebranche, technologiebranche enz.3. Ook is het van belang om niet in 1 regio te investeren. Het kan immers in Europa erg slecht gaan en in Amerika erg goed. Verstandig is om gedurende lange periode in veel verschillende regio´s te investeren zoals het verre oosten Europa of Amerika.4. Aan het einde van de looptijd wordt veiliger belegd om het vermogen veilig te stellen. Aandelen worden omgezet in een minder volatiel product zoals obligaties. Aan het eind van de looptijd van obligaties zal de uitgevende instantie deze altijd weer aflossen tegen de nominale waarde, oftewel 100%. Bij een verhoging van de rente wordt de koers van de obligaties lager omdat mensen overstappen op banksparen. Daarentegen stijgt uw uitkering op het moment dat de rente hoger wordt. Bij een verlaging van de rente wordt de koers hoger en uw uitkering lager. Doormiddel van obligaties dekt u zich dus in tegen renterisico´s. Uw uitkering blijft min of meer gelijk. Of de rente nu stijgt of daalt. 

Heeft u vragen..? bel 088-9000909 of Mail naar info@pensioenvizier.nl 

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.