Ziek en WGA wat nu? (werknemer)

22 mei 2017

De eerste 2 jaar valt u in de WULBZ. Wet Uitkering Loondoorbetaling Bij Arbeidsongeschiktheid. De werkgever is verplicht om minstens 70% van het laatste inkomen door te betalen.

Hierna komt u met een overgangsperiode (afhankelijk van uw arbeidsverleden) in de WIA. De WIA kent drie soorten van arbeids(on)geschiktheid:

· WGA  Minder dan 35% arbeidsongeschikt · WGA  Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, of minstens 80% maar niet      duurzaam arbeidsongeschikt · IVA     Minstens 80% en duurzaam arbeidsongeschikt

Bij IVA “duurzaam arbeidsongeschikt” betekent: geen of slechts geringe kans op herstel. Personen die meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. WGA staat voor werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De WGA kent twee soorten uitkeringen:

· De loongerelateerde uitkering (de eerste periode) · De loonaanvulling- of vervolguitkering

IVA staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. Personen die minstens 80% en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen een IVA-uitkering van 75% van het laatst verdiende loon, waarbij rekening wordt gehouden met een maximumdagloon. Is er sprake van een geringe kans op herstel, dan vindt de eerste vijf jaar jaarlijks een keuring plaats om te kijken of er verbetering is opgetreden waardoor sprake is van gedeeltelijke in plaats van volledige arbeidsongeschiktheid. Is er in de eerste twee jaar van de ziekte sprake van een volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid dan kan de vervroegde WIA keuring worden aangevraagd.