Zelf pensioen opbouwen, wat brengt de toekomst?

22 december 2018

Er bestaat nog steeds heel veel onduidelijkheid over de wijze waarop wij pensioen opbouwen in Nederland. Nog minder duidelijkheid is er bij “de ondernemer” over de manier hoe dit in de toekomst zou moeten gaan. Eén aspect hierbij staat wel als een paal boven water en dat is het feit dat we het stelsel moeten wijzigen.

Zelf pensioen opbouwen
Pensioen is traag wordt er wel eens door mijn collega’s en mijzelf geroepen. Daarmee doelen we op het kenmerk dat pensioen al jaren op ongeveer dezelfde wijze werkt en – in de basis – niet echt veranderd is sinds de tweede wereldoorlog.

Er zijn wel zaken gewijzigd, maar deze hebben voornamelijk betrekking op de maximale hoogte van opbouw en bijvoorbeeld het ophogen van de aow- en pensioengerechtigde leeftijd.

Echter, sinds het uitbreken van de kredietcrisis rond 2007 en 2008 hebben we te maken met een aanhoudende lage rentestand en dat zorgt ervoor dat we in Nederland nu echt moeten gaan acteren op dit dossier.

Als pensioenconsultant voer ik dagelijks gesprekken met werkgevers en werknemers en ik ben er inmiddels groot voorstander van om de werknemers hierbij veel meer verantwoordelijkheid te geven. Zelf pensioen opbouwen lijkt misschien in eerste aanleg heel moeilijk, maar als je net even dieper kijkt en denkt is het een hele logische stap.

Als we een auto kopen, dan komt hierbij vaker een financiering bij kijken. Dat is iets waar je jezelf in moet verdiepen.

Als je een woning koopt, dan zul je jezelf moeten verrijken met de kennis in de werking van een hypotheek, met alle relevante gegevens die daarbij spelen.

Als je een zorgverzekering of energieleverancier wil kiezen, dan zul je toch echt zelf één en ander moeten gaan nakijken om tot de juiste beslissing(en) te komen.

Ik zie hierbij het zelf pensioen opbouwen niet anders.

Sterker nog, ik ben van mening dat de meeste werknemers hier juist meer van moeten weten, het is tenslotte je inkomen vanaf een bepaalde leeftijd. Dan is het toch gek om te bedenken dat de mensen in Den Haag en de bestuurders van pensioenfondsen en werkgevers- en werknemersbonden voor 80 procent bepalen wat er gebeurd met jouw inkomen? Dat is niet zelf pensioen opbouwen natuurlijk!

Zelf pensioen regelen? Laat ons helpen!

Discipline

Het is anderzijds wel zo dat er een bepaalde mate van discipline overeind moet blijven, aangezien niet iedereen er meest verstandig mee om kan gaan. Zo kun je denken aan zelf pensioen opbouwen, waarbij er een minimum percentage van het loon dient te worden afgestort naar een pensioenuitvoerder.

De werknemer kan hierbij helemaal zelf beslissen welke (toegelaten) partij dit mag zijn en voor welk bedrag tussen het minimum en een maximum mag zijn. Het grote voordeel hierbij vormt het feit dat de werknemer “gedwongen” wordt zich bezig te houden met deze materie.

Op het moment dat je er even voor moet gaan zitten om de juiste keuze te kunnen gaan maken, dan wordt je wijzer. De techniek helpt daar tegenwoordig enorm bij, want je kunt ook gelijk zijn welke effecten er optreden bij deze vorm van zelf pensioen opbouwen.

Je ziet met andere woorden meteen hoeveel je verwachte pensioen zal worden als je meer of minder inlegt. Ook kun je dan zien hoeveel jouw eventuele partner krijgt als je voortijdig komt te overlijden. Wellicht dat de marktpartijen (uitvoerders) dan ook zo slim zullen zijn om de mogelijkheid tot bijverzekeren, bijvoorbeeld een ANW-hiaat, te bieden.

Hups en gelijk zie je wat het jou gaat kosten per maand en wat het doet met het inkomen van jouw partner, mocht dit vooroverlijden plaats vinden.  Eenzelfde voordeel kun je aanbieden met een eventueel optreden van arbeidsongeschiktheid.

De eerste twee jaren betreffen dan nog steeds de verplichte loondoorbetaling van de werkgever. Een dekking voor “Premievrijstelling voor invaliditeit” (het verder opbouwen van het pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid, maar dan gedragen door de uitvoerder) lijkt dan een verplicht onderdeel, maar stelt in premie nauwelijks iets voor.

Het afdekken van het WGA-hiaat en een eventueel WIA-excedent zou wel facultatief moeten kunnen worden aangeboden. Deze dekking zorgt ervoor dat je al tijdens je arbeidsongeschiktheid wordt aangevuld tot een bepaald percentage van je oude loon. Daar zitten uiteraard wel weer voorwaarden aan vast, maar evenmin, het blijft dan een zelf gemaakte keuze.

Mindset

Het allergrootste voordeel van het zelf pensioen opbouwen vind ik uiteindelijk nog de mindset. Doordat de werknemer bezig is met zijn of haar eigen oudedagsvoorziening neemt automatisch het pensioenbewustzijn toe en de acceptatie van de gemaakte keuzes. Op het moment dat je zelf meer aan de knoppen zit, zul je er ook sneller vrede mee hebben dat de einduitkomst misschien niet altijd even realistisch is als voorgesteld, ofschoon er dan ook steeds minder verassingen te verwachten zijn.

Maak een afspraak en ontvang ons boek!

Als laatste wil ik dan ook nog even de positie van de ondernemer benoemen. Ook bij deze groeiende groep mensen komt alsmaar het ontbreken van het zelf pensioen opbouwen terug. Of het nou vanuit de politiek of de media afkomstig is, men vindt er vaak iets van.

De ondernemer heeft echter juist de mogelijkheid om zelf aan de knoppen te zitten met een oudedagsvoorziening. Middels een (verzekerde of bancaire lijfrente) kan de ondernemer een prachtig flexibele voorziening treffen. Ook daarvoor zou – mijns inziens – verder dezelfde faciliteiten kunnen gelden als voor de medewerker (individueel de hoogte van de opbouw en dekking te kiezen). Het solidariteitsbeginsel en de doorsneepremie worden hiermee (deels) onderuit gehaald, maar de wereld is in de tussenliggende tijd aanzienlijk veranderd. Alleen ons pensioen nog niet, maar ja, pensioen is traag.   

Mocht je de politiek niet af willen wachten en alvast zelf al actie willen ondernemen, dan schroom niet en neem contact op met één van onze consultants. Zij helpen je graag!