Werknemer pensioen, heb jij het goed geregeld?

21 november 2018

Ben je als werkgever verplicht om een werknemer pensioen aan te bieden?

Dit is een veel voorkomende vraag bij werkgevers. Na het lezen van dit artikel weet je alles wat je moet weten over het werknemer pensioen voor jouw bedrijf.

Als werkgever ben je niet wettelijk verplicht om jouw werknemers een werknemerpensioen aan te bieden, tenzij dat anders in de cao staat of als jouw bedrijfsactiviteiten vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds. Mocht je echter niet wettelijk verplicht worden gesteld door de wet, dan is het alsnog aan te raden om een werknemer pensioen aan te bieden aan je werknemers. Het aanbieden van een werknemer pensioen valt dan onder de noemer van goed werkgeverschap. Zo zullen je werknemers een beter gevoel hebben bij jou als werkgever. De kosten hoeft de werkgever niet allemaal zelf te betalen, je kan dit delen met de werknemer. Bijvoorbeeld: de werknemer en werkgever betalen beide een deel van de premie. Dit bij elkaar opgeteld is de pensioenpremie die elke maand wordt gespaard.

Er zijn twee belangrijkste soorten pensioenregelingen, namelijk:

– Salaris/diensttijdregelingen (bijvoorbeeld middelloon): de werkgever ontvangt een pensioen op basis van het gemiddelde verdiende salaris door de jaren heen. De werknemer weet hoeveel pensioen er wordt ontvangen op pensioendatum. Dit komt omdat bij een middelloonregeling dit van te voren al vast staat.

Deze regeling heeft voordelen voor werknemers maar ook voor werkgevers. De werkgever heeft geen last van grote schommelingen in premieafdracht wanneer de werknemer meer salaris krijgt. Dit omdat het gemiddelde verdiende de basis is van het middelloon. De werknemer weet dat het een gegarandeerd pensioen is omdat de hoogte van de uitkering vooraf al is bepaald.

– Beschikbare premieregeling: de pensioenpremie is hierbij het uitgangspunt. De werkgever beslist in dit geval de hoogte van de pensioenpremie. Dit moet betaald worden door de werknemer. De premie staat vast, maar hoeveel pensioen de werknemer krijgt op pensioendatum staat niet vast. De hoogte hangt af van de hoogte van de premies.

Een voordeel voor werkgevers is dat ze de hoogte van de premie zelf mogen bepalen en zo niet voor verassingen komen te staan.

Voor het afsluiten van een pensioenregeling voor jouw werknemers kun je natuurlijk bij ons terecht! 

De kosten voor het treffen van een werknemer pensioen is afhankelijk van de gemaakte keuzes. Als je meer garanties wilt voor je werknemers, dan zijn de kosten hoger. Kies je voor minder garanties dan zijn de kosten ook lager. Wil je de exacte kosten weten? Kom dan langs en wij helpen je met het werknemer pensioen! 

Langer of korter werkende werknemers?

Het komt soms voor dat een werknemer langer of korter wil werken dan de pensioengerechtigde leeftijd. In het geval dat een werknemer langer wil doorwerken brengt dit geen problemen met zich mee met betrekking tot het werknemer pensioen. Het is wel zo dat de pensioensopbouw van de werknemer stopt wanneer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is. Als werkgever betaal je dan ook geen premie voor deze werknemer. Mocht het zo zijn dat een werknemer wil stoppen met werken voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, dan zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten. Je moet in dat geval kijken vanaf welke leeftijd de pensioenregeling kan gaan uitkeren. Meestal is deze leeftijd vastgesteld op 55, maar het verschilt per aanbieder.

Daarnaast is het ook erg belangrijk voor de werknemer om er zeker van te zijn dat de financiële situatie het toelaat.  Om dit te bekijken is het verstandig om zo vroeg mogelijk een inventarisatie van pensioen wensen te laten maken. Mocht je een pensioenregeling afsluiten bij PensioenVizier, dan wordt er met al je betrokken medewerkers een inventarisatie van de wensen gemaakt. Op deze manier hebben de  werknemers duidelijk zicht op hun financiële situatie van nu en later.

Wat gebeurt er met de pensioenpremie als de werknemer arbeidsongeschikt raakt?

In dit geval zal de premie de eerste twee jaar hetzelfde blijven, daarna zal de premie (deels) worden overgenomen door de pensioenuitvoerder. Het overnemen van de premie gebeurt op basis van de ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’. Het is daarnaast ook mogelijk om arbeidsongeschiktheid te verzekeren, dit kan ook heel makkelijk via www.PensioenVizier.nl.

Bel voor een vrijblijvend gesprek

Werknemer pensioen

Hoe zit het dan met het betalen van de premie tijdens zwangerschapsverlof? 

Het is gebruikelijk dat er tijdens de periode van zwangerschapsverlof gewoon premie doorbetaald wordt. Toch komt het wel eens voor dat er bij het afsluiten van de pensioenregeling afwijkende afspraken worden gemaakt. In dat geval is het erg belangrijk dat je de werknemers hierover goed op de hoogste stelt.

Wat moet je doen als je werknemer komt te overlijden? 

Voor de nabestaanden verandert er veel in de financiële situatie. Als werkgever kunt je hier gelukkig in bijspringen met een goede pensioenregeling. In de meeste gevallen ontvangen de nabestaanden namelijk de pensioenuitkering van jouw werknemer. Het is wel van belang dat de partner van jouw werknemer ook als partner staat ingeschreven en dit volgens de pensioenregeling is geregistreerd. Ook krijgt de werkgever geen pensioenpremie terug bij overlijden van een werknemer. De hoogte van de te betalen premie hangt af van het vooraf ingestelde betalingstermijn. Is het betalingstermijn bijvoorbeeld per maand dan dient de premie voor die maand nog betaald te worden. Is het betalingstermijn per jaar dan dient er voor het hele jaar nog premie betaald te worden voor de werknemer.

Heb jij interesse in het opstarten van een werknemer pensioen? Wij van PensioenVizier helpen jou graag bij het opstellen van deze secundaire arbeidsvoorwaarde. Je kunt contact met ons opnemen via 088 9000 900 of klik op de link om naar onze contactpagina te gaan.

Wil je een persoonlijk gesprek om het werknemer pensioen te bespreken? Dat kan! Het kennismakingsgesprek is volledig vrijblijvend.