Werkingssfeeronderzoek

23 mei 2019

Als je een bedrijf hebt en geen – of een “vrijwillige” pensioenregeling hebt, let dan op!

Een werkingssfeeronderzoek is dan zeker op zijn plaats. Het is namelijk zeer de vraag of je wel of niet onder een pensioenfonds valt. In de staatscourant staat gepubliceerd wat de insluitings- en uitsluitingscriteria zijn. Het is zaak om de staatscourant goed te lezen en te kijken waar wat geschreven staat.

Om dit vervolgens te vergelijken met het eigen bedrijf en de werkzaamheden van het personeel. Niets doen is geen optie! Des te langer je wacht des te groter de schade. Het is dus van belang om snel te handelen. Zo voorkom je grote inhaalpremies bij pensioenfondsen.

Indien je als werkgever onder een pensioenfonds valt is het zaak om alle werknemers ook aan te melden. Vroeg of laat zal het pensioenfonds voor de deur staan en alle verschuldigde premies opvragen vanaf de datum dat het eerste personeelslid in dienst kwam.

Doe een werkingssfeeronderzoek bij mij

Werkingssfeeronderzoek

Probleem

Er zijn meer dan 70 pensioenfondsen in Nederland, maar een systeem waaruit blijkt of je onder een pensioenfonds valt of niet bestaat (nog) niet. Dit komt o.a. omdat de materie complex is en zich lastig (exact!) laat automatiseren. Een werkingssfeeronderzoek vergt tijd en vakmanschap. De tijd zit voornamelijk in het lezen van de diverse staatscouranten het vakmanschap zit in het toetsen van verschillende pensioenfondsen. Het is soms verrassend onder welk pensioenfonds een bedrijf kan vallen.

Waarom een werkingssfeeronderzoek?

Het snelle antwoord: als je het niet doet kan het heel veel geld kosten. Ik geef hier een voorbeeld:

Onderneming “de Stekker” is en ICT bedrijf en heeft 30 medewerkers. De loonsom bedraagt € 1.000.000  (en we gaan er gemakshalve van uit dat dit ook in de afgelopen jaren zo was). Het bedrijf bestaat al een jaar of 10. Van de ICT mensen is een groot deel aan het werk bij andere bedrijven. Het gaat goed en de vraag naar ICTers is enorm. De klanten worden steeds groter waardoor het vaak zo is dat een ICTer daar op full time basis aan het werk is. Op een dag krijgt “de Stekker” een brief van het STIPP. Ze vragen naar de aard en de werkzaamheden van het bedrijf. Nietsvermoedend vult de eigenaar het formulier in en beantwoord alle vragen naar eer en geweten.

Er komt een vervolgbrief met en vraag naar meer informatie. Ook deze brief beantwoord de eigenaar. Weer enkele weken later geeft het pensioenfonds STIPP aan dat ze onder het pensioenfonds vallen. En dat het bedrijf de verschuldigde pensioenpremies over de afgelopen Jaren moeten voldoen.

Wat is er aan de hand?

Pensioenfondsen zijn altijd op zoek naar bedrijven die onder het desbetreffende pensioenfonds vallen. Dit doen ze om twee redenen:

1. Indien een (gepensioneerde) werknemer bij een pensioenfonds aanklopt, dan kan het zo zijn dat het pensioenfonds moet uitkeren…  ook al is er nooit premie afgedragen. De werknemer moet dan wel aantonen dat hij in de desbetreffende sector heeft gewerkt (en dat werk heeft verricht)

2. De sector acht het wenselijk dat er uit concurrentie overwegingen een “level playing field” is. Dit betekent dat ieder bedrijf in de sector dezelfde werknemerslast heeft. Door informatie op te vragen heeft de STIPP een eigen werkingssfeeronderzoek gedaan. Doordat er veel personeel aan het werk was bij anderen wordt “de Stekker” gezien als een detacherings/uitzendburo. Deze vallen onder STIPP..

Voorbeeld

Op grond van de bedrijfsactiviteiten en de statuten van het BPF valt de onderneming onder de werking van het bedrijfstakpensioenfonds STIPP. Dit staat immers gepubliceerd in de staatscourant. De werkgever heeft zijn medewerkers echter niet aangemeld. De premie bij het STIPP  bedraagt 12% van de loonsom, waarvan 8% voor rekening van de werkgever komt.

De werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers, die wordt uitgevoerd door verzekeraar Y. Het BPF stelt zich nu op het standpunt dat onderneming “de Stekker” zijn medewerkers alsnog met terugwerkende kracht moet aanmelden. Vanaf datum in dienst van de eerste medewerker en staat hierin volledig in zijn recht. Voor de onderneming betekent dit: alsnog afdragen van premies aan STIPP : 10 jaar x 12% x €1.000.000 = €1.200.000; 

De eigenaar van “de Stekker” kan nu concluderen dat hij  ten onrechte jaren achter elkaar premies heeft betaald aan de verzekeraar. De verzekeraar zal waarschijnlijk het standpunt innemen dat hij risico heeft gelopen. De onderneming krijgt in ieder geval een discussie met de verzekeraar die niet zonder meer de overeenkomst met terugwerkende kracht zal ontbinden.

De onderneming heeft het moeilijk gehad de laatste jaren.  De concurrentie is hevig en de financiële reserves zijn minimaal, mede door investeringen in opleidingen en certificering van de werknemers. 

De eigenaar ziet maar één oplossing nadat hij tevergeefs bij diverse banken heeft aangeklopt: hij moet het faillissement aanvragen.  Bovenstaand scenario wil je niet als eigenaar of manager van een bedrijf en ook als accountant wil je dit niet voor je klanten.

Wij helpen je graag met een werkingssfeeronderzoek ! Met een minimale tijds- en geldinvestering nemen we je graag deze zorg uit handen. Wij voeren een werkingssfeeronderzoek graag voor je uit.

Zeker van je zaak.

Als je zeker weet dat je niet onder een pensioenfonds valt dan kun je zelf een pensioenregeling afsluiten. De wet schrijft voor dat het pensioen buiten het eigen bedrijf gebracht moet worden. Op deze manier worden de pensioengelden veilig gesteld bij een faillissement.

Dit kan je doen bij een verzekeraar een PPI (Premie Pensioen Instelling) of een APF (algemeen Pensioen Fonds). Hoe je het pensioen inricht is dan helemaal aan jou. Iedere pensioenregeling heeft voor- en nadelen, we vergelijken de regelingen graag voor jou.

Wat kost een werkingssfeeronderzoek ?

Dat verschilt van bedrijf tot bedrijf. Een werkingssfeeronderzoek kan erg complex zijn of juist heel eenvoudig. Maar om een richtlijn te geven is er een vanaf prijs van €990,- exclusief BTW. Na een eerste bezoek en kennismaking weet u waar u aan toe bent.