Kennisbankartikel:

Werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds

Werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds

De Nederlandse bank heeft signalen ontvangen dat bij bedrijfstakpensioenfondsen in de praktijk niet alle werkgevers zich hebben aangesloten, die wel onder de werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds vallen. Of dat bedrijfstakpensioenfondsen niet de juiste reikwijdte hanteren in de uitvoering van de verplichtstelling.

Werknemers die wel als deelnemer aangemerkt kunnen worden en daarmee onder de werkingssfeer van het pensioenfonds vallen, maar niet zijn aangesloten, kunnen alsnog deelname aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds vorderen.

Dit brengt een onacceptabel finaniceel risico met zich mee voor jou als bestuurder. Maar ook voor jouw onderneming.

Het vorderen van pensioenpremies kan zelfs met terug werkende  kracht plaatsvinden, soms velen jaren terug. Ook als de werkgever (in het verleden) premiebijdragen heeft betaald aan een verzekeraar voor een verzekerde regeling.

Jouw onderneming heeft echter al een eigen pensioenregeling, op het moment dat de verplichte deelneming van toepassing is. Je kunt nu – onder bepaalde voorwaarden – in aanmerking komen voor de vrijstelling “ in verband met een bestaande pensioenvoorziening.

Veel bedrijven vallen niet onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Maar hoe te handelen als een bedrijfstakpensioenfonds dat wel stelt?

Kortom: controleer regelmatig of je mogelijk onder de werkingssfeer valt van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De financiële consequenties van een aansluiting met terugwerkende kracht zijn groot. Het bedrijfstakpensioenfonds kan namelijk met terugwerkende kracht premies opeisen en de statutair bestuurder hiervoor hoofdelijk aansprakelijk houden.

werkingssfeeronderzoek

Bereken hier het collectief pensioen!

 

Werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds

De verplichting tot deelname aan een werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds (BPF) vloeit niet voort uit een cao maar uit een zogenaamde “verplichtstellingsbeschikking”. Dat uitgebreide document (vast te stellen door de minister van SZW) beschrijft precies welke ondernemingen in de branche verplicht moeten deelnemen aan het BPF. Zoals bouw, metaal, zorg, etc.

Vaak is het niet duidelijk of een werkgever nu wel of niet verplicht moet deelnemen aan het BPF. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten niet helemaal aansluiten bij de omschrijving in de verplichtstellingsbeschikking. Dat kan omdat jouw bedrijf ook andere activiteiten verricht. Of omdat de aard van de activiteiten in de loop der jaren is gewijzigd.

De werkingssfeer bedrijfstakpensioenfondsen willen claims van werknemers uitsluiten en nemen in geval van twijfel geen risico: je word aangeschreven. Een BPF gaat daarin soms heel ver, zoals StiPP, het pensioenfonds voor de uitzendbranche. Dat leidde zelfs tot Kamervragen.

Tip 1: Check of jouw bedrijf onder de werkingssfeer van een BPF valt! Neem contact met PensioenVizier op voor een zogenaamd “ werkingssfeer onderzoek ”.

Wees voorzichtig in de communicatie.

Soms wordt op beperkte aanwijzingen een verplichte deelname door het BPF verondersteld. Bijvoorbeeld jouw KvK inschrijving. Dat is echter niet voldoende, het BPF dient te voldoen aan de zogenaamde “stelplicht en bewijslast” (art.RV). Maar let op: als je op het eerste verzoek van het BPF uitgebreide informatie verschaft, dan help je juist het BPF om aan die stelplicht en bewijslast te voldoen. Sterker nog, daarmee roep je (ongewenst) juist een verzwaarde stelplicht over jezelf af! Wees dus terughoudend en prudent bij de communicatie met het BPF.

Tip 2: Stelt een BPF dat je verplicht moet deelnemen? Raadpleeg eerst PensioenVizier alvorens hierop te reageren!

Bereken hier het collectief pensioen!

Onderzoek PensioenVizier

PensioenVizier onderzoekt door middel van een werkingssfeer onderzoek of jouw aansluiting wel terecht is. In veel situaties  blijkt na grondige bestudering van de activiteiten van de onderneming en de werkzaamheden die zijn opgenomen in de verplichtstellingsbeschikking, dat de aansluiting onterecht is. Mocht de aansluiting toch terecht zijn, dan onderzoeken we voor jou vanaf wanneer dit zo is. Vaak kunnen we op die manier de terugwerkende kracht voor jouw aansluiting bij het bedrijfspensioenfonds beperken.

Ook kan vaak op basis van een bestaande pensioenregeling dispensatie worden verleend. PensioenVizier begeleidt jou bij het gehele juridische en zogenaamde actuariële gelijkwaardigheid berekeningen.

Verder begeleid PensioenVizier ondernemingen bij het aansluittraject voor een bedrijfstakpensioenfonds.

 

Een pensioenboek? Klik hier!

 

Schrijf me ook in voor de nieuwsbrief

Gratis digitaal adviesgesprek

Deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe aanpak.

Wij blijven ons inzetten op lekker leven nu, maar ook later.

Vraag nu een gratis digitaal adviesgesprek aan om te zien wat we voor jou kunnen betekenen.

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

Mail mij dit overzicht

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

Mail mij dit overzicht

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en kijk inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.