Weduwepensioen en Wezenpensioen

22 mei 2019

“Lekker slapen dankzij uw werkgever”

Binnen de wereld van de pensioenbranche is er –zoals altijd wel – de laatste tijd weer het nodige veranderd. Inmiddels zal iedere werknemer wel weten dat de AOW-gerechtigde leeftijd opgehoogd is naar 67 jaar.

Daar zal het niet bij blijven, want deze pensioenleeftijd wordt gekoppeld aan de gemiddelde sterfteleeftijd. In Nederland leven mensen steeds langer en blijven langer gezond, daardoor gaat de pensioenleeftijd dus ook omhoog.

De pensioenleeftijd gaat omhoog, maar de AOW-leeftijd voor 2023 is vastgesteld, en blijft voorlopig 67 jaar en drie maanden, net als in 2022. Dit komt omdat de levensverwachting minder snel is gestegen dan de jaren voorheen.

Al met al is het niet erg vreemd dat de AOW-leeftijd stijgt, want Willem Drees (de grondlegger van ons AOW-stelsel) heeft destijds al aangegeven dat het systeem hierop was en is gebaseerd. Dat dit jarenlang niet is gebeurd is geheel te wijten aan de politiek, die dit hete hangijzer veel te lang voor zich uit heeft weten te schuiven. Maar goed, feit is dat we langer zullen moeten doorwerken.

Weduwepensioen

Aangepaste pensioen opbouw (lager)

Als gevolg van bovenstaande maatregel heeft Den Haag in zijn wijsheid besloten dat de maximale pensioenopbouw naar beneden bijgesteld moest worden m.i.v. 01-01-2015. Feitelijk een ordinaire bezuinigingsmaatregel, maar met langer doorwerken kun je meer pensioen opbouwen en hoeft er minder lang uitgekeerd te worden. Klopt op zich allemaal, maar er zit een mogelijk probleem bij deze en gene wat betreft het Weduwepensioen en Wezenpensioen.

Deze nabestaandenpensioenen werden en worden gebaseerd op een percentage van de Pensioengrondslag (=pensioengevend inkomen minus franchise) en worden direct jaarlijks uitgekeerd aan de rechthebbenden. Ook dit percentage is naar beneden toe bijgesteld, waardoor het zomaar kan voorkomen dat deze weduwepensioenen en Wezenpensioenen niet meer toereikend kunnen zijn.

Ook is er in het regeerakkoord overeengekomen dat de wettelijke ANW-uitkering gemaximeerd zou worden tot 1 jaar….  Stel uw partner is hoofdkostwinner en heeft een gemiddeld inkomen. Vroeger zou daarbij een weduwepensioen van

€10.000,- bruto per jaar gelden. Per 01-01-2018 zal de dekking van het nabestaandenpensioen in dit voorbeeld ongeveer €1.500,- bruto per jaar lager uitvallen. Dan volgt nog de beperking van de wettelijk ANW, die dus nog maar 1 jaar gaat uitkeren (geldt niet voor het wezenpensioen). Ik kan mij dan voorstellen dat het voor velen financieel niet meer haalbaar is.

Meer weten over Anw?

De oplossing

Er is echter wel een goede oplossing hiervoor, te weten de ANW-hiaatverzekering. Deze collectieve verzekering biedt dekking tot zo’n €15.000,- bruto per jaar aan de nabestaande partner van de overleden werknemer en keert – ongeacht de vermogens- en inkomenssituatie van de nabestaande – uit tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Laat dat nou juist de periode zijn dat het geld het hardst nodig is.

De tarieven voor deze aanvulling op het weduwepensioen en wezenpensioen zijn erg laag, waardoor het goed betaalbaar is. Voor een werkgever biedt dit tevens een prachtige kans om een extra arbeidsvoorwaarde te scheppen, waar de werknemers mee thuis kunnen komen! Door de versobering van de pensioenen is de werkgever (in de meeste gevallen) namelijk ook minder kosten kwijt.

Als het over pensioen gaat dan beperkt het gesprek zicht vaak tot de opbouw ervan. Het gevaar van overlijden – en daarmee onlosmakelijk het Weduwepensioen en Wezenpensioen – gaat echter over morgen of overmorgen en is direct! Een reden temeer dus om werknemers en hun partners goed te laten slapen, zodat zij uitgerust weer aan de slag kunnen (blijven……).  Als u meer wilt lezen over nabestaandenpensioen, dan kunt u hier klikken. Voor overige vragen kunt u altijd contact opnemen met ons:

Telefoon: 088 9000 900.

Pensioenboek? Klik hier!