Wat is een PPI..?

19 januari 2018

De premie pensioeninstelling (ppi) is een nieuwe vorm om een pensioenregeling uit te voeren. Doorgaans gebeurt dat door een pensioenfonds met een pensioenuitvoerder, of door een verzekeraar.

Waarom horen we nu ineens van de premie pensioeninstelling (PPI)?

Sinds januari 2011 verstrekt De Nederlandsche Bank vergunningen voor een PPI. Inmiddels zijn diverse aanvragen gehonoreerd, die van Brand New Day, TKP, Nationale Nederlanden, Robeco, Be Frank en de Goudse, AEGON en NN. Zo een 40 kleine werkgevers hebben vorig jaar een contract afgesloten met een ppi. Elke 1ste januari kunnen pensioenfondsen overstappen op een andere pensioenuitvoerder, of op een PPI. Daarom was die datum een graadmeter voor de populariteit van de PPI. Robeco wil geen cijfers bekendmaken, maar bij Brand New Day en Be Frank zijn in totaal ruim 7.000 mensen aangesloten. Nog bescheiden, maar het begin is er.

Wat is een PPI precies?

De PPI is een soort beleggingsinstelling voor pensioenpremies. Net zoals andere regelingen bekend onder de naam “beschikbare premie regelingen” of “defined contribution” hoeft de PPI geen rekening te houden met dekkingsgraden, premiestijgingen of inflatiecorrecties. Het toezicht is minder strikt dan op een pensioenfonds. Het geld wordt beheerd door professionele beleggers. Werknemers en werkgevers hebben er geen zeggenschap over. Garanties mag een PPI niet geven; risico’s komen voor rekening van de deelnemer. Er zijn wel renterekeningen beschikbaar, met een vaste rente.

Waarom zou ik mij bij een PPI aansluiten?

Zo vrijwillig is dat niet. De werkgever kiest daarvoor. Het is eenvoudig en relatief goedkoop, vanwege de lage uitvoeringskosten. Je legt ieder jaar een premie in, die eenmalig –meestal op 1 januari- wordt vastgesteld. De premie wordt nooit verhoogd, en er zal ook niet worden bijgestort. De ppi belegt de premie naar eigen goeddunken n.a.v. jouw riosicoprofiel. Met dekkingsgraden hoeft geen rekening gehouden te worden, dus van verplicht ‘korten’ op het pensioen zal nooit sprake zijn. Deelnemers profiteren van alle rendementen, maar zijn ook de dupe van alle verliezen. Het pensioengeld dat je op 67ste krijgt, is een momentopname: het hangt maar af van hoe de beleggingen ervoor staan als jij met pensioen gaat.

Wat doet de PPI voor mijn nabestaanden?

De PPI regelt niets voor nabestaanden. Een partnerpensioen regelt de PPI bij een verzekeraar. Ook arbeidsongeschiktheid moet apart verzekerd worden. Dat houdt de regeling goedkoop, maar ook erg sober.

Keert de PPI mijn pensioen ook uit?

Nee. De PPI belegt het geld alleen tot aan je pensioen. Dan krijg je het bedrag om een levenslange pensioenuitkering mee te kopen bij een verzekeraar.

Krijg ik met een PPI te maken als ik in een pensioenfonds zit?

Door lage dekkingsgraden en eventuele verplichtingen tot bijstorten hebben de fondsen veel kritiek te verduren. Werkgevers en werknemers kunnen besluiten het fonds op te heffen en het geld onder te brengen bij een PPI. 

Bel me, een eerste adviesgesprek is gratis