Kennisbank artikel:

Wat gebeurt er met mijn pensioen als mijn werkgever wordt verkocht?

Pensioen bekleedt een bijzondere positie

In de huidige tijden van economisch zwaar weer staan er de nodige bedrijven in de etalage. Jij als werknemer vraagt je af wat er gebeurt met je arbeidsplaats en je pensioen als je werkgever wordt verkocht. Niet alleen vinden er waarschijnlijk veranderingen in de arbeidsplaatsen plaats (reorganisatie, ontslag), ook kunnen arbeidsvoorwaarden veranderen. Pensioen bekleedt daarbij een bijzondere positie. In hoeverre de verkoop van de werkgever het pensioen raakt, licht ik hieronder verder toe. Er zijn verschillende varianten denkbaar. In de situatie dat de werkgever de aandelen verkoopt,  verandert er voor de werknemers niets. De rechtspersoon van werkgever blijft immers gewoon in dezelfde hoedanigheid bestaan. Er komt alleen een nieuwe aandeelhouder, een nieuwe eigenaar van de werkgever.

Overgang van een onderneming

Bij een overgang van een onderneming ligt dat anders. Dan gaan activa en passiva, en dus ook de werknemers, mee over naar een nieuwe vennootschap, een nieuwe werkgever. De wetgever bepaalt in dit soort  gevallen dat de nieuwe werkgever in principe de bestaande arbeidsvoorwaarden gewoon één op één overneemt. De werknemers komen van rechtswege in dienst bij de nieuwe werkgever. Een dergelijke overgang van een onderneming mag ook geen reden zijn om tot een ontslag of reorganisatie over te gaan.

Pensioen

Uitzonderingen arbeidsvoorwaarde pensioen

Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarde pensioen ligt het anders. Die gaat eigenlijk niet zomaar mee over. Het uitgangspunt in de wet is wel dat het pensioen dat je als werknemer bij je oude werkgever had, mee overgaat op de nieuwe werkgever. Op deze regel zijn echter een aantal uitzonderingen. Het voert te ver in dit bestek om ze allemaal te bespreken, maar de belangrijkste licht ik er uit.

  • De nieuwe werkgever kan bepalen, voordat hij de onderneming van de oude overneemt, dat hij de pensioenregeling, zoals die bestaat, niet voortzet. Hij laat de nieuwe werknemers deelnemen in de pensioenregeling die bij zijn onderneming geldt. Dat kan een ‘mindere’ pensioenregeling zijn.  Het kan echter ook zijn dat de nieuwe werkgever verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De werknemers moeten dan daar in deelnemen.
  • Ook is de situatie denkbaar dat de werknemers bij de oude werkgever in een verplicht gestelde regeling zitten en de nieuwe werkgever niet onder de verplichtstelling valt. Dan moet beoordeeld worden in hoeverre de werknemers bij de nieuwe werkgever onder de oude verplichtstelling blijven vallen. Valt de nieuwe werkgever daar door de overname dan ook onder?

Antwoorden op al je vragen? Klik hier!

Al die vragen moeten beantwoord worden. En de werknemers kunnen hierin geen keuzes maken, maar moeten afwachten wat er gebeurt. Wel is het zo, dat als de nieuwe werkgever géén pensioenregeling heeft, hij wel gehouden is om die van de oude werkgever voort te zetten. Het gaat dan niet gebeuren dat de werknemers zonder pensioen komen te zitten. Dat voorkomt de wetgever wel. 

Laat je goed voorlichten

Voor de werknemers kan er dus toch een hoop onzekerheid ontstaan over hun pensioen als de werkgever verkocht wordt. Het is daarom ook voor de werknemer van belang zich goed te laten voorlichten. Minstens net zo goed als de werkgever. Want een werkgever moet er wel op letten, dat als hij iets met pensioen wil doen, dat het dan moet vóór het zetten van de handtekening. Daarna is het te laat en kun je het pensioen alleen nog wijzigen met instemming van alle werknemers. Soms kun je het helemaal niet meer wijzigen of alleen via ingewikkelde procedures. Laat je daarom tijdig informeren over alle mogelijkheden. Niet alleen als koper, maar ook als verkoper, aangezien hoofdelijke aansprakelijkheid na een overname ook nog een jaar voortduurt. 

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

Mail mij dit overzicht

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en kijk inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.