Wanneer krijgt ex-partner pensioen ?

14 november 2018

wanneer krijgt ex-partner pensioen?
Het is inmiddels haast niet meer weg te denken in onze samenleving, maar het aantal scheidingen is talrijk. Over 2016 heeft het CBS berekend dat het echtscheidingspercentage op 39,1% lag. Feitelijk gaan 2 op de 5 huwelijken stuk en de stijging neemt nog steeds toe. Los van het gegeven waar dat nu precies aan ligt en welke emotionele gevolgen dit heeft, gaat dit alles ook gepaard met de nodige pensioenproblematiek.

Wanneer krijgt ex-partner pensioen ?

In dit artikel wil ik op een eenvoudige wijze uitleg geven op de vraag: Wanneer krijgt ex-partner pensioen en hoe deze rechten nu verdeeld worden. We leven in Nederland in een land waarin zowel mannen als vrouwen vaak werken. Vrouwen in hoofdzaak wel meer parttime, maar in ieder geval zie je dat beiden echtgenoten veelal pensioen opbouwen.

Zodra er echter besloten wordt om uit elkaar te gaan, dan is het heel goed om uit te (laten) zoeken wat wijs is om te doen met betrekking tot deze opgebouwde pensioenrechten. Vergis jezelf niet hierin, aangezien dit doorgaans niet om een paar honderd of een paar duizend euro gaat. Het gaat vaak om tienduizenden euro’s, maar het is niet altijd inzichtelijk.

Ik wil financieel advies bij scheiding

Het feit dat iemand parttime werkt wil niet automatisch zeggen dat het pensioen van die persoon minder of lager is dan het “fulltime pensioen” van zijn of haar partner! Mochten de scheidende partners binnen dezelfde pensioenregeling (stel beiden bouwen op binnen het fonds Zorg & Welzijn) dan zullen deze opgebouwde waardes wel in verhouding staan.

Er wordt dus gekozen om uit elkaar te gaan en men heeft zelf – of via professioneel advies – inzage verkregen in elkaars opgebouwde rechten. Wettelijk is het nu zo geregeld dat beide partners recht hebben op de helft van het opgebouwde pensioen van de ander (let wel: gedurende de huwelijkse periode).

Het antwoord

Nu blijft de vraag: Wanneer krijgt ex-partner pensioen? Voorbeeld: Piet heeft tijdens het huwelijk een recht opgebouwd van €10.000,- bruto pensioen per jaar en Renate heeft op dat moment €6.000,- opgebouwd aan pensioen. Beiden besluiten om uit elkaar te gaan en zij gaan het pensioen “Verevenen”, waarbij ieder aanspraak maakt op 50% van de pensioenrechten van de ander.

Piet houdt dan €5.000,- over van zijn eigen pensioen en krijgt er €3.000,- bij van Renate. Renate houdt €3.000,- over van haar eigen pensioen en krijgt er €5.000,- bij van Piet. Een andere verdeling mag ook en je mag verder ook nog afzien van elkaars opgebouwde rechten. Dit alles uiteraard wel op basis van beider overeenstemming.

Als de één wenst af te zien van verevening (stel Piet) en de ander wil volledig verevenen (Renate), dan trekt Renate aan het langste eind! Als er dan ook nog sprake is van een opgebouwd nabestaandenpensioen, dan kan de partner dit voor 100% claimen, aangezien dat deel volledig voor de partner bedoeld was.

Echt veel geld…

Bovenstaande is geen uitzonderlijk voorbeeld en als je bedenkt dat de “totale waarde” van zo’n opgebouwd ouderdomspensioen een veelvoud (ongeveer 28 keer!)  is van het bedrag per jaar, maakt een klein rekensommetje al snel inzichtelijk dat het om behoorlijke bedragen gaat.

Wat je daarbij wel moet doen is binnen een termijn van twee jaar nadat de scheiding is ingeschreven ook het betreffende pensioenfonds (of meerdere) inlichten over de gemaakte afspraken. Op die wijze wordt dit apart geadministreerd bij het fonds.

Nu komen we aan het antwoord op de vraag: “Wanneer krijgt ex-partner pensioen?” Het betreffende fonds (of meerdere) zullen de rechten – conform afspraken – netjes uitkeren aan beide ex-partners op het moment dat degene die het recht heeft opgebouwd zelf ook met pensioen gaat.

Mocht de ex-partner nu voorafgaand aan zijn of haar pensioendatum komen te overlijden, dan krijgt de andere ex-partner niet meer het bedongen recht (zoals de helft in dit voorbeeld), maar het bijzonder nabestaandenpensioen en aan de andere kant vloeit het deel dat was afgestaan aan deze overleden ex-partner weer terug naar het eigen pensioen.

Stel Renate komt te overlijden voordat zij met pensioen gaat, dan krijgt Piet niet meer de bedongen €3.000,- erbij, maar krijgt het bijzonder nabestaandenpensioen (vaak lager). Anderzijds vloeit het afgestane deel aan Renate, zijnde €5.000,- weer terug naar hem.

Er bestaat wel nog een uitzondering op het moment “Wanneer krijgt ex-partner pensioen”. Dat geldt als er wordt afgesproken dat de waarde van het deel van de partner volledig overgaat naar het pensioenfonds van de andere partner. In dat geval spreekt men over Conversie en dan ontvangt uw ex-partner pensioen op het moment dat hij/zij zelf met pensioen gaat. Indien één van beide ex-partners komt te overlijden, dan wijzigt er niets meer.

Een pensioenboek? Klik hier!