Wanneer krijg ik pensioen?Drie pijlers

Nederland kent voor de pensioenopbouw het drie pijlermodel.

– de eerste pijler bestaat uit voorzieningen die de overheid regelt, de AOW.

– de tweede pijler bestaat uit voorzieningen die de werkgever regelt.

– en de derde pijler is datgeen wat men zelf kan regelen.

Wanneer krijg ik pensioen is een veel gestelde  vraag.

– AOW is een vastgestelde datum en kan niet vervroegd of verlaat worden.

– Pensioen van de (voormalige) werkgever is WEL flexibel, dit kan eerder of later ingaan.

– Lijfrentes kunnen ook eerder ingaan, maar moeten dan wel levenslang uitkeren.

Wij berekenen wanneer je kunt stoppen

AOW ontvang je vanaf de dag dat je de AOW leeftijd hebt bereikt. Wanneer je de AOW leeftijd bereikt, hangt af van je geboortejaar. Ben je in of na 1955 geboren dan hangt deze leeftijd af van de stijging van de gemiddelde levensverwachting. De precieze AOW datum wordt 5 jaar voor je deze bereikt bekend gemaakt. Op het moment staat deze op 67 en 3 maanden, mits je voor 1955 geboren bent. Er wordt aangenomen dat de gemiddelde levensverwachting in de toekomst verder zal stijgen, daarom zal de AOW leeftijd ook omhoog gaan.

Dit kan betekenen dat jongeren pas na hun 70ste AOW ontvangen!

Wanneer de AOW en het samen met de werkgever opgebouwde pensioen niet genoeg is om de gewenste levensstijl voort te zetten, kan je er voor kiezen je pensioen zelf aan te vullen, dit kan je doen door middel van sparen, beleggen of een lijfrente af te sluiten.

wanneer krijg ik pensioen

Vervroegd pensioen

Bij veel pensioenregelingen bestaat de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan dan de standaard pensioenleeftijd. Het vervroegd pensioen is echter niet zonder nadelen, je bouwt minder pensioen op aangezien je minder werkt. Daarnaast wordt pensioen lager, het wordt namelijk over een langere termijn uitgekeerd.

Wanneer er gekozen wordt om eerder te stoppen met werken is het handig om van te voren te bedenken hoe het pensioengat overbrugt gaat worden. We spreken van een pensioengat wanneer je onvoldoende pensioen hebt opgebouwd om na het bereiken van de AOW-leeftijd je levensstandaard te handhaven. Om het pensioengat dat is ontstaan te dichten kun je er voor kiezen om vooraf te beginnen met sparen of door een lijfrente rekening af te sluiten.

Des te eerder je begint des te lager het spaarbedrag

Aan een lijfrente rekening zitten vele voordelen. De gestorte gelden zijn ieder jaar aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Dus stort je in een jaar € 6000,- dan kun je deze opgeven in de inkomstenbelasting. Daarnaast kan een lijfrente uitgekeerd worden, na AOW gerechtigde leeftijd, in een duur van 5, 10 of 20 jaar. Je stortingen zijn overigens ook flexibel, wil je even niet storten dan kun je dit stop zetten. Uiteraard zijn er ook nadelen, het geld is NIET tussentijds opneembaar. Het is wettelijk wel mogelijk, maar dan betaal je hoge belasting. Dit is zonde. Je kan er niet oneindig in storten hier zit wel een maximum aan, je jaarruimte kunnen wij voor je berekenen. Lees hier meer over een lijfrenterekening.

Later met pensioen

Naast het naar voren halen van je pensioen bestaat er ook zoiets als je pensioendatum uitstellen. Je pensioen groeit op deze maar aanzienlijk. Er wordt immers meer pensioen opgebouwd en over een kortere periode uitgekeerd. In de regel levert elk jaar uitstel van je pensioen 9 a 10% per jaar op.

Ook kunt u in aanmerking komen voor de zogenaamde doorwerkbonus. Let wel op: het is een misvatting, dat je totale pensioen, inclusief je AOW, mag van de fiscus nooit hoger zijn dan 100% van je salaris. Anders gezegd, je mag gewoon meer verdienen. Wanneer u 70 wordt moet het pensioen ingaan. Wanneer u toch langer doorwerkt heeft dit geen positief effect op uw uitkering. Er kunnen zelfs problemen met de belastingdienst ontstaan.

Deeltijdpensioen

Je kunt er ook voor kiezen om deeltijd met pensioen te gaan. Je blijft bijvoorbeeld 60% werken en kunt dan de overige 40% aanvullen vanuit je pensioen, op deze manier krijg je meer tijd voor andere dingen. Tijdens je deeltijdpensioen gaat je salaris omlaag, je werkt immers minder dan voorheen.

Om de financiële consequenties te dragen laat je over de dagen die je niet werkt alvast pensioen uitkeren, op deze manier valt het inkomensverlies mee. De dagen die je nog werkt bouw je nog gewoon pensioen op, hierdoor zullen de gevolgen op je aankomende fulltime pensioen ook meevallen.

Lijkt het je wel wat om in deeltijd te gaan werken, onthoud dan wel dat dit moet worden beslist in overleg met je werkgever. Alleen wanneer deze een goede reden heeft mag hij jouw deeltijdverzoek weigeren. Het kan dan gaan om problemen in het rooster, of wanneer niemand de werkzaamheden kan overnemen.