Wanneer is waardeoverdracht voordelig

23 mei 2019

Bij een waardeoverdracht bij verandering van werkgever heeft de werknemer de mogelijkheid om de opgebouwde waarde van het pensioen bij de pensioenuitvoerder van de vorige werkgever over te dragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Een waardeoverdracht is oorspronkelijk bedoeld om pensioenbreuk te voorkomen. De waardeoverdracht kan door iedere werknemer aangevraagd worden nadat hij/zij bij de nieuwe werkgever in dienst in getreden. Een voordeel van waardeoverdracht is dat uw pensioen niet verdeeld is over verschillende pensioenverzekeraars. Zo wordt een ingewikkelde pensioenadministratie voorkomen door vele kleine pensioentjes. Waardeoverdracht is tevens interessant indien er extra dienstjaren ontstaan in een eindloonregeling of dat een niet geïndexeerde pensioenaanspraak wordt overgedragen naar een geïndexeerde regeling. Eén van de nadelen van waardeoverdracht is dat waardeoverdracht meestal nadelig is indien een pensioenafspraak opgebouwd in een middelloon of eindloon wordt overgedragen naar een beschikbare premieregeling. Op het moment dat er premievrije aanspraken bestaan in een beschikbare premieregeling met een garantie uitkering op de einddatum, is het onverstandig om de reservewaarde over te dragen naar een beschikbare premieregeling zonder garantieaanspraken.
Lees meer over waardeoverdracht

Hoe vraag je een waardeoverdracht aan?

Stap 1

Je vraagt een opgave voor waardeoverdracht aan bij de pensioenuitvoerder waarnaar je de waarde wilt overdragen.

Stap 2

De pensioenuitvoerder vraagt bij je huidige pensioenuitvoerder om jouw pensioenaanspraken en de overdrachtswaarde door te geven. Dit kan ongeveer een maand duren.

Stap 3

Binnen twee maanden worden deze gegevens door jouw huidige pensioenuitvoerder opgestuurd.

Stap 4

Binnen twee maanden wordt de waarde van jouw pensioenaanspraken omgerekend naar je nieuwe regeling. Hierop ontvang je een offerte waarin de reeds opgebouwde pensioenaanspraken staan vermeld en hoe deze kunnen worden overgedragen naar uw nieuwe pensioenregeling.

Stap 5

Bestudeer voordat je de beslissing maakt goed de offerte of bespreek deze eventueel met jouw adviseur. Het is belangrijk dat je binnen twee maanden beslist tot waardeoverdracht, omdat de offerte na deze tijd vervalt.

Stap 6

Indien je hebt besloten tot waardeoverdracht, dan vraagt de nieuwe pensioenuitvoerder jouw huidige pensioenuitvoerder om de overdrachtswaarde naar hen over te maken.

Stap 7

Uw pensioenuitvoerder zal dit bedrag vervolgens over maken.

Stap 8

De nieuwe pensioenuitvoerder zal de pensioenaanspraken uit de waardeoverdracht toevoegen aan uw pensioenpolis.

Stap 9

U ontvangt een nieuwe pensioenopgave waarin uw pensioenaanspraken uit de waardeoverdracht zijn verwerkt. De waarde overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder kan dus een half jaar duren.

Wil je nu meer weten over waardeoverdracht en kijken of voor het interessant voor je is? Neem dan contact op met ons. Heb je nog vragen? bel ons dan op 088 9000 900 of neem contact met ons op via onze contactpagina.

waardeoverdracht