Kennisbankartikel:

Waardeoverdracht (individueel) in 9 stappen!

Individuele waardeoverdracht in 9 stappen behandeld

In 9 stappen behandelen wij de individuele waardeoverdracht.

Waardeoverdracht

1. Informeren over recht op waardeoverdracht

De werk­ge­ver moet de nieu­we werk­ne­mer in­for­me­ren o­ver zijn recht op waar­de­o­ver­dracht.
Ter­mijn: direct bij in­dienst­tre­ding.

2. Aanvraag voorstel waardeoverdracht

Werk­ne­mer vraagt aan pen­sioen­uit­voer­der van nieu­we werk­ge­ver een op­ga­ve van het ef­fect van waardeoverdracht. For­mu­lier ver­krijg­baar bij werk­ge­ver. 

Ter­mijn: bin­nen 6 maan­den na be­gin deel­na­me aan pen­sioen­re­ge­ling. 

Zie Pw art. 71 lid 3.

3. Overdrachtsgegevens opvragen

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet aan de ou­de pen­sioen­uit­voer­der een op­ga­ve van de overdrachtgegevens vra­gen. 

Ter­mijn: bin­nen 1 maand na ont­vangst verzoek deel­ne­mer. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 18 lid 1.

4. Overdrachtsgegevens leveren

De ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de ge­vraag­de ge­ge­vens aan de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verschaffen. 

Ter­mijn: bin­nen 2 maan­den na ont­vangst aan­vraag van nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 19.

Schrijf me ook in voor de nieuwsbrief

5. Voorstel waardeoverdracht aan werknemer

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet een voor­stel aan de werk­ne­mer ver­strek­ken. 

Ter­mijn: bin­nen 2 maan­den na ont­vangst ge­ge­vens van ou­de pen­sioen­uit­voer­der. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 20.

6. Beoordeling door werknemer

Werk­ne­mer beoordeelt of hij de waarde wil overdragen. Als hij dat wil, dient hij een verzoek tot waar­deoverdracht in bij de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. 

Ter­mijn: verzoek tot waar­de­o­ver­dracht moet bin­nen 2 maan­den na ont­vangst van het voor­stel wor­den ingediend. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 21.

7. Opdracht naar oude pensioenuitvoerder

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der in­for­meert ou­de pen­sioen­uit­voer­der o­ver verzoek werk­ne­mer om waar­de o­ver te dragen. 

Ter­mijn: direct na ont­vangst verzoek. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 1.

8. Waarde overdragen

Ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de waar­de o­ver­dra­gen naar de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. 

Ter­mijn: bin­nen 10 werk­da­gen na ont­vangst verzoek tot waar­de­o­ver­dracht. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 3.

9. Aangepast pensioenoverzicht

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verstrekt aan de werk­ne­mer een pensioenoverzicht waar­in de waar­de­o­ver­dracht is ver­werkt.
Dit be­te­kent dat de ex­tra pen­sioen­rech­ten en (eventueel) de fic­tie­ve da­tum in dienst in het over­zicht zijn op­ge­no­men.
De werk­ne­mer con­tro­leert of de waarde overdracht cor­rect is ver­werkt.

Heeft u vragen..? bel 088-9000900 of 

Mail naar info@pensioenvizier.nl

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Klik hier voor voor referenties

Een pensioenboek? Klik hier!

Gratis digitaal adviesgesprek

Deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe aanpak.

Wij blijven ons inzetten op lekker leven nu, maar ook later.

Vraag nu een gratis digitaal adviesgesprek aan om te zien wat we voor jou kunnen betekenen.

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

Mail mij dit overzicht

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

Mail mij dit overzicht

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en kijk inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.