Vrijkomend pensioen

23 mei 2019

Inleiding

Uw werkgever heeft in het verleden voor u een pensioenverzekering afgesloten. Binnenkort bereikt uw pensioenverzekering de einddatum. Dit betekent dat een pensioenkapitaal beschikbaar komt. PensioenVizier informeert u hier graag zo duidelijk mogelijk over. In dit artikel leest u algemene informatie over hoe u het vrijkomend pensioen (kapitaal) kunt besteden en waar u daarbij op moet letten. Ook leest u meer informatie over welke belastingregels er gelden. Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover wel advies wilt hebben. PensioenVizier helpt u hier graag bij. Als adviseur kunnen we u een persoonlijk advies geven. Het voordeel is dat we niet product gebonden zijn. Dit betekent dat we u geen product “door de strot” duwen.

Samen met u bepalen wat het beste bij u past. We werken met bijna alle verzekeraars samen en kennen de markt. Door onze uitgebreide kennis en ervaring weten wij precies wat er te koop is in de markt.

Helpservice vrijkomend pensioen, klik hier

Uw vrijkomend pensioen (kapitaal)

Uw werkgever heeft in het verleden voor u een pensioenverzekering afgesloten. Binnenkort bereikt deze verzekering de einddatum. Dit betekent dat er een pensioenkapitaal (bedrag) vrijkomt. U kunt met dit pensioenkapitaal een pensioenuitkering aankopen die u op vaste momenten ontvangt.

Mag ik het vrijkomend pensioen (kapitaal) vrij besteden?

U mag het pensioenkapitaal niet zomaar vrij besteden. Wettelijk gezien moet u binnen zes maanden nadat het pensioenkapitaal beschikbaar komt een pensioenuitkering aankopen. De belastingdienst heeft het namelijk mogelijk gemaakt om met uw pensioenverzekering fiscaal voordeling een pensioenkapitaal op te bouwen. In het verleden is de premie altijd afgetrokken van uw bruto salaris. Bovendien betaalde de werkgever ook nog mee!

Moet ik het geld verplicht onderbrengen bij een verzekeraar?

Als de pensioenopbouw plaats heeft gevonden bij een verzekeraar, dan is het verplicht om uw vrijgekomen pensioenkapitaal ook te laten uitkeren door een verzekeraar. Welke verzekeraar dat is jouw keuze! Vanzelfsprekend zetten we er een paar op een rijtje dat is makkelijker kiezen.

Kun je het vrijkomend pensioen (kapitaal) direct op mijn bankrekening ontvangen?

Nee, dit is wettelijk niet toegestaan.

Hoeveel pensioen ga ik ontvangen?

Als u de pensioenuitkering aankoopt, spreekt u af hoe vaak en wanneer u de uitkering krijgt. De hoogte van de uitkering hangt onder andere af van de hoogte van de koopsom, de rekenrente, uw leeftijd (en eventueel de leeftijd van uw partner) en de keuzes die u maakt voor de uitkering die u gaat ontvangen. Belangrijk is de keuze of u een uitkering op basis van rente wilt of een uitkering op basis beleggingen.

De rente staat laag, dus een uitkering op basis van rente betekent een laag pensioen. Afhankelijk van uw risicoprofiel en andere pensioenen, ook die van uw partner (!) , kunt u beslissen wat u wilt.

Fiscale informatie

De in de offerte genoemde uitkering die u dan heeft ontvangen zijn bruto bedragen zonder fiscale inhoudingen. De uitkeringen zijn normaal belast volgens de inkomstenbelasting (box 1).Een uitvoerder is verplicht op uw uitkeringen loonbelasting, premies volksverzekering en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

Hoe lang heb ik de tijd om een pensioenuitkering aan te kopen?

Volgens  de wet op loonbelasting moet het vrijkomende pensioenkapitaal worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. U moet binnen zes maanden nadat het pensioenkapitaal beschikbaar komt de pensioenuitkering aankopen. Als u binnen zes maanden geen pensioenuitkering aankoopt kan dat fiscale gevolgen hebben.

Wat is de rol van de pensioenadviseur?

Als onafhankelijke pensioensadviseurs hebben we een uitgebreide kennis en ervaring en we weten precies wat er te koop is in de markt. Wij kunnen u een persoonlijk advies geven. Samen stellen wij met u een plan op om de beste keuze te maken hoe uw pensioenkapitaal te benutten. We kijken of u uw levensstanddaard kunt handhaven.

Let op! Vrijkomend pensioen is onderdeel van een financieel plan. Deze financiële planning is onderdeel van ons adviestraject.

Nawoord

Bovenstaande informatie is een korte indicatie wat u kunt doen en de voorwaarden bij een vrijkomend pensioenkapitaal. Wij kunnen u persoonlijk adviseren met de mogelijkheden c.q. onmogelijkheden omdat alle regelgeving en uitzonderingen in bovenstaande schrijven niet uitputtend zijn beschreven.