Voor en nadelen eigen beheer via de verzekeraar

30 augustus 2018

Pensioen in Eigen Beheer via een verzekeraar

Pensioen in eigen beheer is op 1 april 2017 afgeschaft. Dit betekent niet dat er geen fiscale voordelen meer zijn voor de DGA. Die zijn er wel degelijk. Maak een vrijblijvende afspraak en we praten u graag bij.

Als Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) kan je pensioen in Eigen Beheer opbouwen. Dit betekent eigenlijk in het kort dat je pensioen reserveert op de balans, maar je kunt het ook extern verzekeren bij een verzekeraar. Hier zijn uiteraard ook voor- en nadelen aan verbonden. In dit artikel lees je de grootste voor- en nadelen van pensioen bij een verzekeraar.

Neem contact op, we zoeken het uit

Voor- en nadelen pensioen sparen

Een groot voordeel om bij de verzekeraar voor je pensioen te sparen is de maximale belastingaftrek. Een groter deel van uw inkomen mag meetellen voor het berekenen van uw jaarlijkse opbouw. Dit komt door een lager minimum dat je moet inbouwen aan AOW-franchise. In 2016 was dit voor een Middelloon regeling in eigen beheer € 18.948,- terwijl dit bij een verzekeraar € 12.953,- is. Hierdoor is je pensioengrondslag hoger en kan je meer pensioen opbouwen.

Rekenvoorbeeld             Eigen beheer:                                  via verzekeraar:

Salaris                               : € 60.000,-                                         € 60.000,- 

Franchise                         : € 18.948,-                                         € 12.953,- 

Pensioengrondslag        : € 41.052,-                                         € 47.047,-

Over de pensioengrondslag bouw je pensioen op. Bij een verzekeraar kan je dus over een hoger bedrag pensioen opbouwen, waardoor er meer pensioen opgebouwd wordt. Nog een voordeel is dat variabele inkomensbestanddelen meegeteld mogen worden voor het bepalen van de pensioengrondslag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde toeslagen, provisies en overuren. Hierdoor wordt het salaris hoger en dus ook de pensioengrondslag en het opgebouwd pensioen.

Een verzekeraar brengt daarnaast nog premie in rekening voor indexatie en arbeidsongeschiktheid. Deze mag u als pensioenpremie aftrekken, waardoor u belastingvoordeel geniet. In eigen beheer mag u dit ook toezeggen aan u zelf, maar u mag er niet  voor reserveren.

Bij pensioen via een verzekeraar kan je niet beschikken over je geld. Doordat je niet kan beschikken over het geld weet je zeker dat er pensioen opgebouwd wordt en dat er daadwerkelijk een pot met geld is op einddatum. Daarnaast blijft het opgebouwde kapitaal buiten de risicosfeer van de onderneming. Mocht er een faillissement voordoen dan is er nog wel een pensioenpot.

Nadelen

Een belangrijk nadeel van een pensioen via de verzekeraar is, zoals hierboven genoemd, dat er in de opbouwfase niet beschikt kan worden over het ingelegde geld. Het gaat hier om een lange termijn afspraak waar je niet zomaar van kunt afwijken. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar de hoogte van de premie inleg wijzigen. Een ander nadeel is dat verzekeraars beleid en voorwaarden hanteren waar je aan gebonden bent. Denk bij dit beleid aan, keuze beleggingsfondsen, soorten indexatie gezondheidswaarborgen nu en in de toekomst, kosten en verplichtingen.

Pensioen via een verzekeraar wordt vaak gezien als een dure oplossing. Tegenwoordig trekt dit wel bij doordat de kosten van de maatschappij langzaam dalen en er ontwikkelen steeds meer nieuwe producten. Wel worden er ieder jaar bepaalde kosten gemaakt voor onder anderen advisering, een berekening en vermogensopbouw.

Pensioen in eigen beheer 2017

Vanaf 2017 liggen er plannen om het hele pensioen in eigen beheer om te gooien. Staatsecretaris van Financiën Wiebes heeft alternatieven voorgesteld voor het pensioen in eigen beheer. Een daarvan is het zogenoemde OudedagsSparen in Eigen Beheer (OSEB). Uitgangspunten voor de toekomst zijn:

•    Het moet simpeler worden

•    De commerciële en fiscale waarde zijn hetzelfde (‘het potje is wat het is’)

•    Eigen middelen moeten beschikbaar blijven voor de onderneming

•    OSEB is een soort beschikbare premieregeling voor de ondernemer zelf

Uiteraard moeten de voorstellen nog goedgekeurd worden door de Kamer. Wat we zeker weten is dat pensioen in Eigen Beheer in de toekomst gaat veranderen.