Transparantie uitvoeringskosten pensioenfondsen

30 augustus 2018

Pensioenfondsbesturen zullen alle bij het fonds betrokken partijen inzicht moeten geven in de kosten. Transparantie  uitvoeringskosten is een must.

Dit schrijft minister Kamp in zijn reactie op het AFM-rapport ‘Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht’. Kamp is met de AFM van mening dat het noodzakelijk is dat pensioenfondsen een zo goed en volledig mogelijk beeld hebben van de uitvoeringskosten en dat ook duidelijk maken. Het gaat dan om de kosten van de administratie en van de beleggingen. De minister is er voorstander van dat fondsen over deze kosten in toegankelijk taalgebruik rapporteren. Ook moet duidelijk zijn welke kosten zijn meegenomen in het begrip uitvoeringskosten. Hij wil de regelgeving in de loop van dit jaar op dit punt aanscherpen. Over hoe dat zou moeten gaat de minister nog overleggen met de toezichthouders en de sector.

Transparantie uitvoeringskosten laat dus te wensen over op dit moment.

Onafhankelijk pensioen advies

U zoekt een adviseur voor uw pensioenzaken. Een adviseur die u onafhankelijk en objectief voorlicht en advies geeft. Tot voor kort was het lastig zo’n adviseur te vinden, want de meeste adviseurs werken niet op deze wijze. PensioenVizier brengt daar verandering in, want bij al onze vestigingen kunt u terecht voor een onafhankelijk advies over uw pensioen: 2e en 3e pijler. Bent u op zoek naar een echt onafhankelijke pensioenadviseur, vraagt u dan altijd aan uw adviseur of hij of zij WFT- pensioen gecertificeerd is.

Bij selectie van een pensioenadviseur kijk dan eens naar de volgende zaken:

– heeft de adviseur plezier in zijn vak?

– werkt hij met passie en in hoeverre is hij betrokken?

– hoeveel pensioenzaken doet hij per jaar?

– maakt hij wel eens fouten? Adviseurs die nooit fouten maken moet je wantrouwen….

– kijkt hij ook verder dan alleen pensioen?

– hoe persoonlijk is het advies?

transparantie uitvoeringskosten

Photo courtesy of Steve A Johnson(CC Attribution)

U bent degene die het advies betaalt

Bij PensioenVizier verdienen we namelijk op geen enkele wijze aan het verkopen van financiële producten. De bron van inkomen bestaat uit het geven van advies, op basis van urendeclaratie of op basis van een vaste prijs voor een volledig advies. Wij kunnen door deze werkwijze een volledig onafhankelijk en ongekleurd advies geven. En is het noodzakelijk om een financieel product te nemen, dan kunnen we u waardevolle tips geven om u te helpen bij het vinden van de best passende producten. Zonder dat de adviseurs zelf iets aan het product verdienen.

Strenge eisen

De werkwijze van PensioenVizier vindt u niet bij banken of verzekeringskantoren. Wij werken zelfstandig en zijn een klein advieskantoor. Onze vakinhoudelijke kwaliteit is gewaarborgd doordat we gecertificeerd zijn door de AFM. PensioenVizier kent een strenge gedragscode waarmee de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de aangesloten adviseurs is gewaarborgd. Aan het PensioenVizier logo herkent u dus de adviseur die kwaliteit en onafhankelijkheid als fundament ziet van een adviesrelatie. Niet voor even maar voor het leven…. dat is wat we proberen. Overigens zijn onze overeenkomsten na één jaar per maand opzegbaar.

De eisen zijn in het kort:

  • WFT- pensioen gecertificeerd adviseur
  • Vergunning voor verkoop van verzekeringsproducten.
  • Vergunning voor verkoop van beleggingsproducten.
  • Onderneming is niet in (deel-) eigendom van een financiële instelling.
  • Transparantie uitvoeringskosten