Synthetische tracker ETF

23 mei 2019

Pas op voor een synthetische tracker !

De AFM heeft gewaarschuwd voor de opmars van synthetische trackers (synthetische ETF’s). Dit zijn beleggingsproducten die op een kunstmatige wijze een bepaalde index nabootsen.

Onlangs herhaalde de AFM directeur zijn waarschuwing. Volgens hem krijgen particuliere beleggers te weinig informatie die nodig is om de risico’s van synthetische trackers in te schatten. De AFM wil daarom dat aanbieders zulke producten niet langer zonder advies aan particuliere beleggers verkopen of zelfs helemaal niet meer verkopen.

Antwoorden op al je vragen? Klik hier!

Wat is een synthetische tracker?

Een synthetische tracker volgt op kunstmatige wijze een index. Daarbij worden niet de onderliggende indexbeleggingen zoals bij een traditionele tracker gekocht, maar worden rendementen uitgewisseld door middel van een ‘swapovereenkomst’. Er wordt dus een ruilovereenkomst aangegaan met één of meerdere tegenpartijen, vaak een grote beleggingsbank. Met de (swap)tegenpartij wordt de afspraak gemaakt dat zij het rendement van de gevolgde index uitkeren. Bij deze manier van tracken geldt een onderpand als zekerheid, maar de kwaliteit en liquiditeit van dit onderpand is niet altijd van het juiste niveau.

Synthetische tracker

Photo courtesy of Jacqui Brown(CC ShareALike)

KNVB-criteria

De AFM vindt het belangrijk dat indextrackers aan een aantal criteria voldoen en gebruikt daarvoor de KNVB-criteria als referentiekader. De adviseurs kunnen deze criteria gebruiken bij het selecteren van passende fondsen voor hun klanten.

Kostenefficiëntie: biedt de propositie waar voor zijn geld?

Nut: geeft de propositie invulling aan een gefundeerde behoefte van een doelgroep?

Veiligheid: doet de propositie wat ze beoogt in allerlei omstandigheden en is de uitkomst dan acceptabel voor de doelgroep?

Begrijpelijkheid: is de propositie niet onnodig ingewikkeld en kan de consument de kwaliteit en passendheid goed beoordelen?Met name het laatste criterium staat op gespannen voet met synthetische trackers en het is daarom ook niet verwonderlijk dat er al aanbieders zijn van deze producten die maatregelen gaan nemen.Heeft u vragen..? bel 088-9000900 of Mail naar

info@pensioenvizier.nl

Klik hier

om naar de contactpagina te gaan.

Klik hier

voor referenties