standaarddeviatie = risicomaatstaf

22 mei 2019

Standaarddeviatie is belangrijk percentage bij vermogensbeheer

Standaarddeviatie

Standaarddeviatie is een synoniem voor standaardafwijking.Het is een indicator voor risico.Mat ander woorden het woord risico in verband met beleggen krijgt een cijfer. In ons geval is dit een percentage.Hoe hoger dit percentage hoe hoger het risico. 

Vermogensbeheer – lastig?

Wie een vermogen heeft wil dat graag houden. Bovendien zou het mooi zijn om dit vermogen te laten groeien. 

Pot met goud onderaan de regenboog

Vaak hoor ik van mijn klanten “ik wil weinig risico en graag 2-3 keer de korte rente”. Dit lijkt tegenstrijdig. Veel rendement met weinig risico. Vermogensbeheer is echter geen gemakkelijke taak. Het is lastig de goede vermogensbeheerder van de slechte te onderscheiden. Wie veilig wil beleggen, maakt vaak weinig rendement. Wie veel rendement wil maken, zal grote risico´s (moeten) lopen.Bij beleggen moeten de risico’s opwegen tegen het rendement. Er is een kans op verlies, maar als het goed gaat, kunt u uw vermogen vergroten. 

Hoe meet je risico?

Standaarddeviatie is het sleutelbegrip. Bij het beleggen van uw vermogen is altijd een bepaalde mate van risico. De kans bestaat dat uw vermogen afneemt, of dat u uw geld kwijtraakt. Hoe groot is nu dat risico? 

Het lijkt ingewikkeld maar dat is het niet !

De voorstelling en de werkelijkheidIedereen heeft zijn eigen werkelijkheid en menigeen verteld vaak en veel(!) over zijn successen. De missers vergeten zij vaak te vertellen. Bovendien noemen ze wel de rendementen, maar zelden de enorme risico’s die ze gelopen hebben (als ze het al weten…) Een skiër zal eerder vertellen van alle afdalingen die hij gedaan heeft en in welke tijd, maar hij vertelt niets over de valpartijen, gebroken botten en andere mislukkingen.Doordat mensen zeer selectief zijn bij het vertellen over hun ervaring met beleggen, kunnen mensen ertoe bewogen worden risicovol te beleggen. Hoe groter het risico, des te groter de winst kan zijn. Maar wie gaat voor de jackpot, maakt vaak ook een grote kans op verlies. 

Risico’s berekenen aan de hand van cijfers

Het risico dat u bij

beleggingen

loopt is uit te drukken aan de hand van het verwachtingsrendement en de standaarddeviatie. Dit zijn vrij eenvoudige cijfers.Om te beginnen met het verwachtingsrendement. Uw vermogen zit in een beleggingsportefeuille. Dan wilt u vooraf weten welk rendement verwacht wordt. Dit rendement wordt uitgedrukt in procenten, bijvoorbeeld 3%.De verwachting is dan dat uw investering in een jaar met 3% zal toenemen. Let wel: het gaat om een verwachting. De kans dat het daadwerkelijke rendement binnen een bepaalde marge van de verwachtingswaarde zal vallen, kunt u berekenen met behulp van standaarddeviaties (ook wel standaardafwijking genoemd). De AFM heeft nu een correlatiematrix gegeven en een indeling van 17 beleggingscategorieën met bijbehorende standaarddeviaties. Hierdoor kan iedere vermogensbeheerder de risico’s van een belegging berekenen.Hieronder zal nu eerst een uitleg van het begrip standaarddeviatie volgen.

standaarddeviatie

Photo courtesy of Gauravonomics(CC Attribution)

Standaarddeviatie

Wat is een standaarddeviatie? Een standaarddeviatie is een mate van verschil tussen een verwachting en een uitkomst. Een uitkomst zit in 68% van de gevallen minder dan 1 standaarddeviatie naast een uitkomst. In 95% van de gevallen zit een uitkomst minder dan 2 standaarddeviaties van de verwachting.Als een portefeuille een standaarddeviatie van 5% heeft, dan weet u met 68% zeker dat het rendement in een jaar tussen -5% en +5% van het verwachtingsrendement af zal liggen. Een aandeel of portefeuille met een kleine standaarddeviatie is zeer stabiel en heeft veel zekerheid, een aandeel of portefeuille met een grote standaarddeviatie is instabiel en geeft minder zekerheid.Als een portefeuille een verwachtingsrendement van 6% heeft, en een standaarddeviatie van 6%, dan weet u met een zekerheid van 68% dat het daadwerkelijke rendement tussen de 0% en de 12% zal liggen. Daarbij weet u met een zekerheid van 95% dat het rendement tussen de -6% en de +18% zal liggen: twee standaardvariaties verwijderd van het verwachtingsrendement.Heeft een portefeuille een verwachtingsrendement van 0,5% en een standaarddeviatie van 0,1%, dan weet u met 68% zekerheid dat uw rendement tussen de 0,4% en 0,6% zal liggen, en met 95% zekerheid dat uw rendement tussen de 0,3% en 0,7% zal liggen. Dit is geen 100% zekerheid – aandelen kunnen zomaar in waarde zakken – maar wel een redelijke zekerheid. 

Volatiliteit (beweeglijkheid)

Bij beleggingen is er veel variatie tussen standaarddeviaties. Dit heeft te maken met de beweeglijkheid, ofwel instabiliteit van de koers van een aandeel of ander financieel product. Deze beweeglijkheid wordt ook wel volatiliteit genoemd.Het ene aandeel of belegging is stabieler dan het andere. Op een stabiele belegging, die dus een lage volatiliteit heft, zal u niet veel geld verliezen – maar evenmin zult u er snel veel op winnen. Een minder volatiele belegging kan plots in waarde stijgen, maar even plots ook weer in waarde dalen.Zodoende geeft de volatiliteit een beeld van de veiligheid van een bepaald aandeel. Dit is echter slechts een verwachting. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook stabiele aandelen plots hun waarde verliezen. Voorzichtigheid is dus altijd gepast. 

Een vraag? Stel hem ons!

Standaarddeviatie: een onmisbaar cijfer bij vermogensbeheer

Als u uw vermogen laat beheren, kunt u zich niet slechts richten op rendementspercentages. Dergelijke percentages geven geen zekerheid. Wie kijkt naar winstkansen zal altijd ook moeten kijken naar de risico’s.De standaarddeviatie is een behoorlijk accurate maatstaf om risico’s aan te geven. Het geeft geen volkomen zekerheid, en het is zeker binnen de financiële wereld een erg moeilijk berekenbaar cijfer, maar het is wel een belangrijk cijfer.Het berekenen van standaarddeviaties is al aanzienlijk makkelijker geworden dankzij de cijfers en indelingen van de AFM (zie leidraad AFM berekening van de risicowijzer). Elke vermogensbeheerder kan standaarddeviaties berekenen en openbaar maken. Zo kan iedereen zijn risico berekenen.Daardoor is de belegger af van het risico dat hij zich blind staart op rendementen. Ook risico’s moeten in ogenschouw genomen worden – zeker bij het beleggen. 

Haken en ogen van standaarddeviatie

Het voordeel van de standaarddeviatie is de brede toepasbaarheid en de betrekkelijk eenvoudige berekening. Deze maatstaf kent ook beperkingen.

1. Er wordt bijvoorbeeld vanuit gegaan dat rendementen normaal verdeeld zijn, terwijl dat in de praktijk niet altijd het geval is.

2. Ook houdt de standaarddeviatie alleen rekening met het marktrisico. Een beleggingsportefeuille kent echter ook andere significante risico´s die niet worden weerspiegeld in de standaarddeviatie, zoals het liquiditeitsrisico en het debiteurenrisico.

3. Bij het meten van het risico van de portefeuille met behulp van de standaarddeviatie en het vaststellen van de passendheid van een individuele beleggingsportefeuille voor een specifieke klant zal hier rekening mee gehouden moeten worden.

4. Ook zal de adviseur dan aan de klant duidelijk moeten maken dat het risico van de portefeuille zich in de toekomst anders kan ontwikkelen. Risico‟s als gevolg van veranderende marktomstandigheden

Conclusie

Vraag niet alleen naar het verwachte rendement maar ook naar de standaarddeviatie.

Een pensioenboek? Klik hier!