Risico en Rendement

2 juli 2019

Risico en Rendement

Hoe ontwikkelt het belegde geld zich? En tegen welke risico’s krijg ik welk rendement? En wat betekent dit rendement dan? Moet ik binnen of juist buiten de BV gaan beleggen…. en waarom dan?

Ga ik wellicht vastgoed aankopen, daar zit toch geen risico aan?

Wij begrijpen dat het u al snel duizelt wanneer er over beleggen gesproken wordt, daarom zetten wij graag voor u een aantal scenario´s op een rij. Stel dat u € 10.000,- inlegt over een periode van tien jaar, wat gebeurt hier dan mee? Wij hebben achtereenvolgens voor u een pessimistisch scenario, een standaard scenario en tot slot een optimistisch scenario geschetst.

Neem contact met ons op

Risico en Rendement

Risico en Rendement

De fondsen zijn gerangschikt van een klein risico naar een groot risico. Hierbij betekent zeer defensief een laag risico en zeer offensief een hoog risico. Voor een uitgebreide uitleg over risico’s kunt u dit artikel eens lezen

Risico en rendement – Zeer defensief

Optimistisch: € 13.370,- Standaard: € 12.241,-  Pessimistisch: € 11.514,-U ziet dat het vermogen niet of nauwelijks fluctueert. Het nadeel hiervan is dat het rendement over tien jaar redelijk klein is, het voordeel is dat er een laag risico wordt gelopen. Maar het is nog altijd meer dan geld op een sparrekening. Vergeet niet dat er momenteel historisch lage spaarrentes zijn!

Risico en rendement – Defensief

Optimistisch: € 16.456,-  Standaard: € 13.655,- Pessimistisch: € 11.390,-De reikwijdte van het vermogen is groter, het risico daarom dus ook.

Risico en rendement – Matig defensief

Optimistisch: € 21.105,- Standaard: € 14.990,- Pessimistisch: € 10.613,-Het risico dat u hier loopt wordt een klein beetje hoger, het te behalen rendement wordt alleen ook aantrekkelijker.

Risico en rendement – Matig offensief

Optimistisch: € 26.672,-  Standaard: € 16.121,-  Pessimistisch:  € 9.494,-In dit fonds wordt het risico aanmerkelijk hoger. Het kan zijn dat het ingelegde geld na een jaar bijvoorbeeld € 9000,- is en na twee jaar bijvoorbeeld 12.000. Met andere woorden: uw vermogen krimpt en groeit met grotere pieken en dalen. Kunt u hier wel tegen? Onderschat niet de emoties zoals hebzucht en angst in het beleggingsspel!

Risico en rendement – Offensief

Optimistisch: € 33.070,- Standaard: € 16.931,- Pessimistisch: € 8.083,-

Risico en rendement – Zeer offensief

Optimistisch: € 41.024,- Standaard: € 17.455,- Pessimistisch: € 6.607,- Dit is een extreme vorm van beleggen. Er wordt hier risicovol belegd in aandelen die heftig fluctueren. U kunt deze tien jaar alleen overbruggen als u tegen de schommelingen opgewassen bent. Als u bijvoorbeeld slapeloze nachten heeft doordat het geld zo schommelt kunt u beter een defensief fonds overwegen.

Risico en rendement

Photo courtesy of 401(K) 2013(CC ShareALike)

Wij van PensioenVizier vragen u eerst altijd welk risico u lopen wilt en zoeken daar een passend rendement bij. Het is zo dat rendementen gouden bergen beloven, de risico’s kunnen alleen zeer hoog zijn. Wanneer u graag zelf een aantal rekensommen uit wil voeren kunt u de rendementscalculator gebruiken. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij maken graag voor u een risicoprofiel aan welke aangeeft bij welk type fonds u zich het meest comfortabel voelt.