Kennisbank artikel:

Recht op nabestaandenpensioen?

Wanneer uw partner is overleden heeft u recht op nabestaandenpensioen.

De term pensioen is werknemer en werkgever gerelateerd. Is er geen werknemer-werkgever relatie dan is er ook geen recht op nabestaandenpensioen in de huidige situatie!

Is er een werknemer-werkgever relatie in het verleden geweest dan kan er nog steeds recht op nabestaandenpensioen zijn! Wil jij weten hoe het recht op nabestaandenpensioen precies in elkaar zit en of jij er recht op hebt? Na het lezen van dit artikel kan je hier een goede inschatting van maken.

Er zijn een aantal uitkeringen bij overlijden:

 1. – Recht op nabestaandenpensioen;
 2. – Recht op ANW (Algemene Nabestaandenwet).

Indien jouw partner is overleden heb je wellicht recht op nabestaandenpensioen. De meeste pensioenregelingen zorgen voor een nabestaandenpensioen voor de partner.

Vaak is de hoogte van dit nabestaandenpensioen gekoppeld aan het ouderdomspensioen en wordt over het algemeen gesteld op 70 procent van het maximaal te bereiken ouderdomspensioen. Niet bij alle pensioenregelingen is de hoogte van het nabestaandenpensioen echter gekoppeld aan het ouderdomspensioen. Voor informatie over jouw persoonlijke situatie kan je daarom het beste contact opnemen met jouw pensioenfonds of pensioenverzekeraar. E.e.a. kan je ook vinden op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van jouw partner.

Klik voor meer informatie en neem contact op

Nabestaandenpensioen vaak op risicobasis.

Op risicobasis wil zeggen dat er niets (geen potje) wordt opgebouwd. Een toenemend aantal pensioenfondsen en pensioenverzekeraars biedt een nabestaandenpensioen “op risicobasis” aan. Wanneer een werknemer (in loondienst dus) overlijdt, is het wettelijk geregeld dat de nabestaande – veelal jouw partner – nabestaandenpensioen ontvangt. Hij heeft dus direct recht op nabestaandenpensioen. Dit is vergelijkbaar met het “normale” ouderdomspensioen. Let er wel op dat er bij een nabestaandenpensioen op risicobasis alleen het risico dat je komt te overlijden wordt verzekerd. 

Wordt iemand werkloos, dan kunnen de gevolgen voor een pensioen op risicobasis ingrijpend zijn. Want op het moment dat het dienstverband wordt verbroken, zal het recht op nabestaandenpensioen eveneens opgeschort worden. Bij overlijden tijdens een periode van werkloosheid bestaat er geen enkel recht op een nabestaandenpensioen van de ex-werkgever. 

Voorbeeld: Een verzekering voor persoonlijke ongevallen is een verzekering die risico’s afdekt. Wanneer je een verzekering voor persoonlijke ongevallen hebt afgesloten krijg je de financiële gevolgen, die uit een ongeval vloeien, vergoed door de verzekeraar. In het geval dat je al jaren een verzekering voor persoonlijke ongevallen hebt gehad, maar er nooit gebruik van hebt gemaakt en besluit om deze op te zeggen, zal de verzekeraar geen geld uitkeren bij een ongeval. Logisch, je bent immers niet meer verzekerd. Hetzelfde geldt dus ook voor een nabestaandenpensioen, wanneer er geen werkgever is, zal er niets uitgekeerd worden. Jouw recht op nabestaandenpensioen komt dus te vervallen. 

Uitruil van pensioenrechten 

Vanaf 1 januari 2002 bestaat het recht op uitruil van pensioenrechten. Dit betekent dat iemand, op het moment dat hij met pensioen gaat, het recht op nabestaandenpensioen kan omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Daarnaast kan het recht eveneens gebruikt worden om eerder met pensioen te gaan. In het geval dat je alleenstaand bent en dus geen partner hebt, zal uitruil van pensioenrechten voor de hand liggen. Het komt niet vaak voor, maar iemand kan ook afzien van het recht op nabestaandenpensioen. Een reden voor het afzien van nabestaandenpensioen is omdat de partner voldoende eigen inkomsten en/of pensioen heeft. Het recht op uitruil geldt alleen voor pensioenrechten die na 1 januari 2002 zijn opgebouwd. 

Ook al heb je een uitstekend ouderdomspensioen, dan nog bestaat de kans dat het nabestaandenpensioen ontoereikend is. Het ontbreken van het recht op een Anw-uitkering kan hiervan de oorzaak zijn, maar er kunnen meer oorzaken zijn. Of er wel of geen nabestaandenpensioen is, heeft voor nabestaanden geen invloed op de hoogte van de Anw-uitkering. Het nabestaandenpensioen komt bovenop de eventuele nabestaandenuitkering.   

Iedereen is verzekerd voor de ANW

Doorgaans valt iedere inwoner van Nederland automatisch onder de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Anw maakt bovendien geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden. Ook als jij gescheiden bent van de overledene kan je mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering.

De nabestaandenuitkering Anw is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van jouw inkomen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Anw namens de overheid uit. Als uw partner is overleden heb je mogelijk recht op een Nabestaandenuitkering Anw. De eisen die de SVB stelt aan het verkrijgen van het recht op een Nabestaandenuitkering Anw staan hieronder opgesomd.

Je krijgt een nabestaandenuitkering Anw als:

 1. – Jouw partner in Nederland woonde of werkte, én
 2. – Jij nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
 3. – Jij aan één van de volgende voorwaarden voldoet: je zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar en/of jij bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt

Het maakt niet uit of je getrouwd was of samenwoonde met jouw overleden partner.

Als jij een kind jonger dan 18 jaar hebt, dan kun je een nabestaandenuitkering krijgen als:

 1. – Jij jouw eigen kind, pleeg- of stiefkind verzorgt, én
 2. – Dit kind tot jouw huishouden behoorde op het moment van overlijden.

Zodra jouw kind de leeftijd bereikt van 18 jaar komt de Anw te vervallen. Enige andere inkomsten gaan van jouw nabestaandenuitkering Anw af. Als je geen andere inkomsten hebt, krijg je de volledige nabestaandenuitkering Anw. Heb je wel andere inkomsten, dan hangt het af van het soort inkomen of de SVB die helemaal, voor een deel of niet af trekt van de nabestaandenuitkering Anw.

Recht op nabestaandenpensioen

Inkomsten die de SVB niet van uw Anw kan aftrekken:

 1. – Een aanvullend nabestaandenpensioen dat u krijgt van een pensioenfonds of verzekeraar;
 2. – Een nabestaandenpensioen dat u krijgt uit een lijfrente van uw partner;
 3. – Rente;
 4. – Dividend;
 5. – Spaartegoeden.

Inkomsten die de SVB gedeeltelijk van uw Anw kan aftrekken:

 1. – Inkomen uit loondienst;
 2. – Winst uit uw eigen bedrijf;
 3. – Inkomen uit (vervroegd) pensioen.

Inkomsten die de SVB helemaal van uw Anw kan aftrekken:

 1. – Een werkloosheidsuitkering (WW);
 2. – Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WAO of WIA);
 3. – Een ziektewetuitkering (ZW);
 4. – Een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland;
 5. – Diverse andere uitkeringen.

Ben je benieuwd naar waar jij nou precies recht op hebt?

Als pensioenadviseurs, zoeken wij graag uit of jij recht op nabestaandenpensioen hebt. Je kan gemakkelijk een afspraak maken met ons. Neem contact met ons op via 088 9000 900 of klik hier om naar onze contactpagina te gaan.

Wist je dat het kennismakingsgesprek geheel vrijblijvend is?

Een pensioenboek? Klik hier!

Aanvraag gratis adviesgesprek

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en kijk inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.