Personeel en pensioen

21 november 2018

U heeft een bedrijf. Het gaat goed en u wilt een pensioenregeling voor uw werknemers.

Dan is personeel en pensioen misschien wat voor jou!

Wat zijn dan de stappen die genomen moeten worden?

In dit artikel gaan wij jou alle “ins en outs” laten zien van personeel en pensioen (Collectief pensioen)

Personeel en pensioen is een hot item, omdat het een mooie arbeidsvoorwaarde kan zijn. Een collectieve pensioenregeling is een steeds populairdere secundaire arbeidsvoorwaarde. 

Hierdoor is de retentie van het personeel hoger. Er worden zekerheden geboden voor de volgende financiële situaties:

  • Als iemand erg oud wordt is er geld nodig voor de oude dag
  • Als iemand ziek wordt moet de pensioenopbouw doorgaan
  • Als iemand overlijdt moet er geld zijn voor de nabestaanden

Ons doel is:

•             …. om u te ontzorgen

•             …. jarenlange ervaring en specialistische kennis begrijpelijk te communiceren

     en direct beschikbaar te stellen

•             … persoonlijke en directe benadering te bieden

•             ….korte communicatie kanalen te creëren

Wil je meer weten over personeel en pensioen? Lees dan verder.

Los mijn probleem op

Voordelen van een collectieve pensioenregeling

Het grote voordeel van een pensioenregeling is dat iedereen geaccepteerd wordt zonder keuring vooraf. Dit is geregeld in de wet medische keuringen; deze wet is bij pensioen acceptatie niet van toepassing.

Een ander voordeel is dat iedereen meedoet, uitzonderingen zijn niet toegestaan. Zo weet de werkgever, maar ook de werknemer waar hij aan toe is. Er kan geen ellende achteraf ontstaan, zoals “ik wist niet dat er een pensioenregeling was”, of een claim van nabestaanden omdat er geen nabestaandenpensioen geregeld was. Jouw medewerkers krijgen zeker één keer per jaar een pensioenoverzicht opgestuurd. Hierdoor worden zij periodiek op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen op het gebied van hun pensioen. Dit overzicht kunnen zij ook digitaal ontvangen op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). 

Nadeel van een collectieve pensioenregeling

Een nadeel van personeel en pensioen is dat het een langdurig contract is, niet zozeer met de uitvoerder, dat is vaak per maand opzegbaar, maar met de medewerkers. Eenmaal toegezegd pensioen is lastig te beëindigen.

Personeel en pensioen

Een aantal stappen om tot een goed pensioenplan te komen:

Inventarisatie voor het personeel en pensioen

We vragen u bijna “het hemd van het lijf” maar niet voor niets! We willen graag uw doel weten,  maar ook het risico wat u aan wilt met de pensioenregeling. Is het een beloningsgedachte of een verzorgingsgedachte? Wat is uw budget? En zo zijn er veel vragen waar we een antwoord op willen hebben.

De tweede stap in het traject om personeel en pensioen te combineren, is om uit de vragen en antwoorden een “terugkoppelingsdocument” te maken. Hier vatten we samen wat u wilt aan de hand van het eerdere gesprek. Zo weten we samen zeker dat we op de goede weg zitten.

Stap drie om voor het personeel en pensioen te zorgen is het maken van een “BPF Check”. Deze actie loopt samen met stap een. We onderzoeken of u tot een bedrijfs(tak) pensioenfonds hoort. Dit is een uitgebreide analyse waar we de insluitings- en uitsluitingscriteria van de diverse pensioenfondsen doornemen. Zo weten we (bijna) zeker dat u geen trammelant achteraf krijgt.

Stap vier is de betaalbaarheidsanalyse. Dit noemen we de PBA (Pensioen Betaalbaarheid Audit) op basis van de laatste 3 jaarcijfers. We maken dan een analyse waarbij we kijken of de pensioenpremies ook voor langere tijd gedragen kunnen worden. Er passeren verschillende ratio’s de revue:

  • Quick ratio
  • Current ratio

De volgende stap is essentieel. Als er een bestaande regeling is, moet de nieuwe regeling gelijkwaardig of beter zijn!

Een actuariële vergelijking tussen de bestaande en beoogde pensioenregeling is dan een onderdeel van het pensioenadvies. 

Personeel en pensioen; de laatste loodjes

De informatie die in de vorige adviesfasen is verzameld wordt geanalyseerd en samen met de onderzoeksresultaten verwoord in een pensioenadvies. Dit advies wordt met u besproken.

Op basis van het pensioenadvies zal gestart worden met het zoeken naar een passende pensioenuitvoerder die de gewenste regeling voor uw onderneming kan uitvoeren. Bij de beoordeling van de pensioenuitvoerder wordt gekeken naar kwaliteit, prijsstelling, reputatie, voorwaarden, tariefstelling en dienstverlening.

Nadat de definitieve keuze voor een pensioenuitvoerder bepaald is zorgen wij voor de opmaak, controle en ondertekening van de juridische documenten. Daarnaast zullen wij de regeling invoeren in onze administratieve systemen en zorgen dat de werknemers een startbrief en een dashboard van de pensioenuitvoerder ontvangen. Dit dashboard is belangrijk. Zo kunnen uw medewerkers 24/7 inloggen en kijken hoe ze er voor staan. Het gaat immers om veel geld en een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

De communicatie met de werknemers over de nieuwe pensioenregeling van uw onderneming vinden wij noodzakelijk en kan bestaan uit het organiseren van plenaire presentaties voor het personeel, individuele pensioengesprekken en een pensioenspreekuur.

Wilt je meer weten over personeel en pensioen? Wij staan jou graag te woord! Je kunt ons bereiken via  088 9000 900 Klik hier om naar onze contactpagina te gaan of klik hier om meer artikelen van ons te lezen.