Personal financial planningDit artikel gaat over hoe personal financial planning tot stand komt, wat je er voor moet doen en hoe het werkt.

Personal financial planning gaat over het behoud van levensstandaard. Daarom noemen ze het in de UK ook wel “personal financial life style planning”.

Als we gaan bepalen wat je nodig hebt gaan we uit van twee geldstromen. De geldstroom nu en de geldstroom als je gestopt bent met werken. Hierbij gaan we uit van jouw levensstandaard.

Wat is je huidige levensstandaard?

Er zijn twee manieren om je huidige levensstandaard te bepalen.

Methode 1 bepalen levensstandaard

Je neemt de netto inkomsten van je partner en jezelf.

Geef je alles uit wat er binnenkomt? Dan is dat je levensstandaard.

Spaar je per maand een bedrag dan trek je dat af van hetgeen er netto binnenkomt. Dan is dat jullie levensstandaard.

Methode 2 bepalen levensstandaard

Je pakt de bankafschriften van de laatste 3 maanden en gaat turven waar je geld heen gaat. Zo kom je tot een reel bedrag wat je per maand uitgeeft. Bovendien kun je op deze manier zien waar je jouw geld aan besteed. Wij zijn gewend om deze uitgaven te rubriceren in een aantal categorieën zoals:

– Uitgaven huishouding

– Uitgaven kinderen / kleinkinderen

– Persoonlijke uitgaven

– Kosten onderhoud en schulden

– Transport en autokosten

– Investeringen en levensverzekeringen

– Vergoeding professionele dienstverleners 

Het maken van de personal financial planning

Nu we weten wat jouw levensstandaard is, weten we ook wat je uit wilt geven als je stopt met werken. Veelal is dit hetzelfde bedrag. Je wilt immers niet inleveren op jouw eigen levensstandaard. Pas na je 74ste (mag ook 78ste zijn) ga je minder uitgeven, omdat je wat minder gaat reizen en de reizen zullen minder duur zijn. Vaak ga je ook wat kleiner wonen etc. etc.   

Personal financial planning

Bij het inventariseren en analyseren van de inkomsten gaan we grondig te werk. We nemen alle vermogenscomponenten mee. Met alles bedoelen we ook alles. Dus niet alleen oude pensioenen en lijfrentes, maar ook overwaarde vastgoed, erfenissen, waarde van het bedrijf, spaargeld en beleggingen. Vergeten we iets…  geen nood, dat nemen we ook mee! Pas als jij vindt dat alle vermogenscomponenten zijn meegenomen, hebben we de inkomsten compleet.

Alles wat hierboven is genoemd zetten we in onze software. Daarbij houden we rekening met alle fiscaliteiten. Ik noem er hier een paar:

Vermogens rendementsheffing

Belastingtarieven voor en na AOW datum

De juiste cijfers van de AOW

ANW (Algemene Nabestaanden Wet)

…en andere zaken.

Kortom je krijgt een compleet en duidelijk financieel plaatje.

Waar gaat personal financial planning over?

Financiële planning gaat niet alleen over geld voor later. Maar ook over de andere twee oorzaken waarbij je onverhoopt moet stoppen met werken. Je stopt immers als je komt te overlijden en je stopt ook op het moment dat je langdurig ziek wordt.

Personal financial planning bij overlijden 

Je denkt er liever niet over na, maar het kan gebeuren dat jij of je partner voor pensioendatum komt te overlijden. Het is dan zaak om te berekenen hoeveel geld jouw partner dan nodig heeft om dezelfde levensstandaard te handhaven.

Personal financial planning bij langdurige ziekte 

Ook bij langdurige ziekte realiseren we ons vaak niet hoeveel geld er nodig is om onze levensstandaard tot pensioendatum aan te houden. Vaak gaat het om veel geld. Realiseer je dat als je €50.000 per jaar nodig hebt je iedere 10 jaar dat je van je pensioendatum verwijderd bent €500.000 nodig hebt.

Conclusie

Het is een complexe materie die best wat aandacht en expertise nodig heeft. Bij PensioenVizier pakken we de planning gestructureerd aan. Stap voor stap begeleiden we jou in dit proces zodat je uiteindelijk krijgt wat je wilt. Grip op je financiële toekomst!