“Pensioenverzekering? Niks voor mij, ik win de Staatsloterij”

17 april 2019

“Ik heb geen pensioenverzekering nodig, ik heb een rijke vrouw!”

“Tegen de tijd dat ik gebruik ga maken van mijn pensioenverzekering, zit ik al jaren te rentenieren op Ibiza”

Dromen en aannames maken over je toekomst, we doen het allemaal. Soms komen ze uit, maar de realiteit is vaak minder rooskleurig. Heb je het al overwogen, later geen vermogen? 

De Pensioenverzekering

Voor veel werknemers is de opbouw van het pensioen geregeld via de werkgever en in verreweg de meeste gevallen ondergebracht bij een pensioenfonds. Voor een aantal werknemers geldt dat het pensioen is ondergebracht via een verzekeraar. Ook voor de zelfstandig ondernemer is het opbouwen van de oudedagsvoorziening vaak geregeld bij deze verzekeraar en spreken we over een pensioenverzekering. 

Pensioen, het is een beladen onderwerp sinds de start van de “financiële crisis”, zo rond 2008. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om ons pensioenstelsel enigszins te beschermen tegen de negatieve invloed van de aanhoudende lage rentestand, als gevolg van deze crisis. In datzelfde licht heeft de overheid ook gelijk geregeld dat de pensioengerechtigde leeftijd, of beter AOW-gerechtigde leeftijd,  omhoog moest gaan. Inmiddels zijn we gewend aan 67 jaar voor de AOW gerechtigden, maar langzaam dringt het ook door bij eenieder dat deze leeftijd stapsgewijs verder omhoog gaat, als gevolg van het gemiddelde sterftecijfer. 

Bel me, eerste adviesgesprek is gratis

We krijgen dus pas later AOW en pensioen en vervolgens vond diezelfde overheid dat de pensioenopbouw ook wel wat lager kon. Bij wet werd geregeld dat de maximale opbouw binnen een middelloonregeling (meest voorkomend bij Pensioenfondsen) van 2,25% naar 1,875% moest worden verlaagd. Zonder verder in te gaan op de technische details kan iedereen zien dat dit best een forse verlaging betreft. Toevallig had de overheid op dat moment een begrotingstekort en door deze maatregel was dat euvel ook ineens verdwenen…  

Lees meer over pensioenopbouw

Dankzij de verlaging van de maximale opbouw werd het gros van alle pensioenregelingen ook gelijk maximaal. Dat wil zeggen dat de meeste pensioenregelingen al een lagere opbouw kenden dan de genoemde 2,25%, en dus door deze maatregel direct maximaal werden (of zelfs omlaag moesten bijstellen).  

Pensioenverzekering  voor werknemers?

pensioenverzekering

Nu bestaan er diverse mogelijkheden voor werknemers om het basispensioen verder “op te leuken” met een aanvulling. Als de werkgever het mogelijk maakt, dan kan dat via aanvullende- of excedentregeling. Hierbij valt de regeling volledig onder de PensioenWet en vormt dan vaak een maximalisatie van de wettelijke regeling. Door de eerder hierboven genoemde verlaging van de maximale opbouw zijn veel aanvullende pensioenregelingen komen te vervallen, want je mag dus niet teveel pensioen opbouwen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan wordt dat “bovenmatigheid” genoemd en dat dient te allen tijden worden voorkomen. Het probleem dat er namelijk ontstaat bij deze bovenmatigheid is dat de gehele pensioenaanspraak als bovenmatig wordt bestempeld door de fiscus en dat ook het gehele pensioen met 52% ineens wordt belast. Stel, je hebt een kleine aanvullende pensioenverzekering lopen, bovenop het basispensioen, en de wet wordt ineens aangepast waardoor het aanvullende pensioendeel voor bovenmatigheid zorgt. Het gevolg hiervan is dat alle opgebouwde pensioenrechten worden belast met 52%, dus ook het basispensioen in dit voorbeeld!  

“Door de wettelijke aanpassing is de (aanvullende) pensioenverzekering voor werknemers haast uitgestorven”

Maar het kan ook via een lijfrente (verzekerd of via de bank). Hierbij hebben we het eigenlijk ook over een pensioenverzekering, maar het valt dan net weer even onder een andere wetgeving. Zo wordt de premiebetaling en het fiscale voordeel bij een lijfrente afgewikkeld in de Inkomstenbelasting (IB), terwijl er bij echt pensioen alles via de Loonbelasting (LB) verloopt. Daarnaast zijn er nog andere verschillen, maar feitelijk zou je kunnen zeggen dat de lijfrente een soort privé pensioen vormt. De fiscale vriendelijke ruimte die iemand heeft bij een lijfrente (anders heeft het niet zo heel veel zin) is echter ook afhankelijk van de pensioenopbouw van de betreffende werknemer. Als deze pensioenopbouw dus al redelijk  maximaal is, dan is de ruimte voor de lijfrente ook al gelijk beperkt. Hierdoor zie je in de afgelopen jaren ook een scherpe daling in de premiebetaling voor lijfrentes bij werknemers.  

Pensioenverzekering voor de Ondernemer

“Voor een DGA of ondernemer is het nagenoeg nooit mogelijk om een echte pensioenverzekering af te sluiten, die onder de PensioenWet valt” 

Dat houdt dus in dat deze groep werkenden – die overigens al meer dan 2 miljoen mensen telt – zelf iets moeten regelen voor de oudedag. De pensioenverzekering die zij kunnen afsluiten is, bij uitstek, dan ook de lijfrente. In tegenstelling tot de geschetste problematiek voor werknemers met beperking van de lijfrenteruimte, kunnen de ondernemers (geen pensioenopbouw) maximaal de fiscaal vriendelijke ruimte benutten om op die wijze hun eigen pensioenverzekering te realiseren. Daar waar de gewone werknemer meestal gebonden is aan een veelheid van regels, wetten en allerlei cao bepalingen, dient de ondernemer zelf te bepalen hoeveel hij wil en kan gaan sparen. Hij zal dus moeten gaan nadenken over het spaardoel en zaken als nabestaanden en arbeidsongeschiktheid. Niet dat een gewone arbeider dat niet zou moeten doen, maar dit soort zaken wordt in 90% van de gevallen al ingevuld binnen de regeling die de werkgever heeft bepaald.

Pensioenverzekering?

Wil je weten wat het verschil is tussen een pensioenverzekering en jezelf verzekeren van een pensioen? Lees dan ons artikel “Pensioenverzekering? Niet doen!”

De pensioenverzekering kent een hoop mogelijkheden en “valkuilen”. Mocht je nou meer willen weten en/of interesse hebben in een vrijblijvend gesprek hierover, dan laat het ons weten. PensioenVizier rijdt door het gehele land en is altijd graag bereid om eens kennis te maken en kennis te delen!