Pensioendatum opgebouwd pensioen

22 mei 2019

Wat gebeurt er met de pensioendatum van je opgebouwde pensioen, in verhouding tot de gewijzigde AOW ingangsdatum? 

 Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd langzamerhand verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar, maar wat gebeurd er dan met je pensioenleeftijd? Om te beginnen zie je hieronder een overzicht van de verhoogde AOW leeftijd.

U bent geboren:U krijgt AOW in:Uw leeftijd als uw   AOW-uitkering ingaat, is:
Voor 1 januari 1948201265
Na 31 december 1947 en voor 1 december 1948201365 + 1 maand
Na 30 november 1948 en voor 1 november 1949201465 + 2 maanden
Na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950201565 + 3 maanden
Na 30 september 1950 en voor 1 augustus 1951201665 + 5 maanden
Na 31 juli 1951 en voor 1 juni 1952201765 + 7 maanden
Na 31 mei 1952 en voor 1 april 1953201865 + 9 maanden
Na 31 maart 1953 en voor 1 januari 1954201966
Na 31 december 1953 en voor 1 oktober 1954202066 + 3 maanden
Na 30 september 1954 en voor 1 juli 1955202166 + 6 maanden
Na 30 juni 1955 en voor 1 april 1956202266 + 9 maanden
Na 31 maart 1956 en voor 1 januari 1957202367
Na 31 december 19562024Nog niet bekend.

Neem hier direct contact met ons op!

Door de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar wordt er onderscheid gemaakt tussen de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat (de pensioengerechtigde leeftijd) en de datum waarop de AOW-uitkering ingaat (de AOW-gerechtigde leeftijd). Dit betekent dat de AOW later kan ingaan dan het pensioen, er ontstaat een “AOW-gat”. In 2015 zal het AOW-gat 3 maanden groot zijn, omdat de AOW-leeftijd zoals in bovenstaande tabel te lezen is, 65 jaar en 3 maanden is. De ingangsdatum van het al opgebouwde pensioen (tot 2014) is dan nog steeds 65 jaar.Als een (ex-) werknemer de ingangsdatum van zijn AOW-uitkering en zijn pensioenuitkering op dezelfde dag wil laten beginnen, kan de (ex-) werknemer de pensioendatum uitstellen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze mogelijkheid is wettelijk toegestaan, maar onder voorwaarden.

  1. Het pensioenreglement biedt de mogelijkheid om uit te stellen.
  2. Het aantal werkzame uren als werknemer dan wel als ondernemer is ten minste gelijk aan het aantal uren dat de werknemer werkzaam was in loondienst. Bij een lager aantal werkzame uren moet het pensioen in verhouding tot de vermindering van het aantal uren, direct ingaan.
  3. De deelnemer ondertekent een verklaring van de pensioenuitvoerder, waaruit blijkt dat deelnemer werkzaam is als werknemer of ondernemer. De werknemer verklaart hierin hoeveel uren hij werkt. (Bij deeltijd, in procenten uitgedrukt). De werknemer of ondernemer is verplicht om de pensioenuitvoerder een structurele vermindering van de gewerkte uren door te geven. De pensioenuitvoerder moet vervolgens deze verklaringen verwerken in zijn administratie en zeven jaar bewaren.
  4. Als de werkzaamheden structureel in grootte afnemen, gaat het ouderdomspensioen direct in. Dit kan volledig, maar ook gedeeltelijk. Dit is afhankelijk van de vermindering van de omvang. Dit uitgangspunt geldt bij alle verminderingen in de toekomst.
  5. Uitstel is alleen mogelijk is als je vóór de in het pensioenreglement genoemde pensioen richtdatum om uitstel hebt gevraagd.
  6. Of bij het uitstellen van de pensioendatum ook het partnerpensioen wordt herrekend, moet blijken uit het pensioenreglement. Blijkt dat het wel gevolgen heeft voor de partner, dan is toestemming van de partner nodig voor het uitstellen van de pensioendatum. Over het algemeen zal een partnerpensioen op basis van opbouw op de oorspronkelijke pensioendatum blijven staan.

pensioendatum

Photo courtesy of pedrosimoes7(CC Attribution)

Het is ook onder voorwaarden mogelijk om premievrije pensioenaanspraken uit te stellen. Bijv. een werknemer werkt bij werkgever A en stelt de pensioendatum uit van zijn ouderdomspensioen dat hij via werkgever B heeft opgebouwd.Bij het uitstellen van de pensioendatum wordt het ouderdomspensioen actuarieel herrekend naar de nieuwe pensioendatum, hierdoor stijgt het ouderdomspensioen. Een pensioenkapitaal wordt ook actuarieel herrekend naar de uitgestelde pensioendatum. Is dit pensioenkapitaal bestemd voor aankoop van een ouderdomspensioen en partnerpensioen? Dan heeft deze herrekening ook gevolgen voor het partnerpensioen.Tijdens de uitstelperiode kan sprake zijn van voortgezette pensioenopbouw. Dit betekent dat de werknemer in dienst blijft bij de werkgever die de pensioenregeling aanbiedt. Het ouderdomspensioen mag echter niet hoger worden dan 100% van het (laatstverdiende) pensioengevend loon. Voor beschikbare premie regelingen moet ieder jaar getoetst worden of deze voldoen aan de verschillende normen. Of de pensioenopbouw wordt voortgezet, staat in het pensioenreglement. Het is gebruikelijk dat dekkingen voor arbeidsongeschiktheid vervallen.

Kijk ook eens naar deze online-tool om de AOW-leeftijd zelf te berekenen!