Pensioen voor personeelOp personeel moet je zuinig zijn

Dit betekent dat je als werkgever voorwaarden schept waardoor ze blijven. Vaak denken we dan aan een kerstpakket, een verjaardagskado, voldoende salaris en doorgroeimogelijkheden. Maar is het pensioen nou ook wel geregeld?

Pensioen voor personeel is onbelangrijk

In principe is pensioen onbelangrijk, behalve in twee gevallen

  1. Als jouw personeel van baan verandert, dan is het pensioen wel ineens belangrijk. Werknemers kijken dan wat had ik voor pensioen en is het in mijn nieuwe baan net zo goed geregeld..?

    Als mensen uit dienst gaan dan gaan ze er vaak in salaris op vooruit maar ook in pensioen. Dit kan je voorkomen.

  2. Pensioen is ook belangrijk “If the shit hits the fan” dat wil dus zeggen als jouw personeel “ineens” 60 jaar of ouder wordt ze gaan afvragen: “hoe zit het met mijn pensioen?”.

    Als ze langdurig ziek worden, hoe komt het dan met hun pensioen. Loopt de opbouw door of toch niet? Als laatste als ze overlijden dan is pensioen ineens belangrijk want is er nou nabestaandenpensioen of niet..?

Pensioen voor personeel is ingewikkeld

Ja, pensioen is complex. Het raakt verschillende vakgebieden, zoals pensioenwetgeving, fiscaliteiten, wet gelijke behandeling bij arbeid, etc etc.  Het is ons vak ons vak om het in simpele en begrijpelijke taal te communiceren. Dat doen we natuurlijk graag en veel! Al meer dan 15 jaar maken we werkgevers en werknemers blij met heldere adviezen.

Regel hier het pensioen voor jouw personeel

Pensioen voor personeel opstarten

Het opstarten en inregelen van het pensioen voor personeel neemt behoorlijk wat werk (voor ons) en tijd met zich mee. Al met al zijn we er 42 uur mee bezig. De doorlooptijd is vaak 2 maanden.

Het begint met een eerste gesprek. In dit gesprek maken we kennis en vind er een eerste inventarisatie plaats. Vaak maken we hier al de schets voor het pensioen. In een volgende meeting krijgt u op een exel sheet de berekeningen. Zodat u aan het begin al weet wat u kwijt bent aan premies, risicoverzekeringen en kosten van de uitvoerder en onze kosten.

Pensioen voor personeel
Dan gaan we aan het werk!

Een tweede uitgebreide inventarisatie volgt. Hier vragen we werkelijk alles wat met pensioen en jouw bedrijf te maken heeft. Daar zijn  we wel even mee bezig…

Dit verwerken we in een terugkoppelingsdocument. Hierin leggen we vast of dit is wat u echt wilt. Als dat zo is gaan we verder en vragen we drie offertes uit. Deze vergelijken we. De beste offerte wordt ons advies. We letten daarbij niet alleen op kosten, maar ook op voorwaarden en andere zachte criteria zoals verwerkingssnelheid en oplossingsvermogen bij fouten.

Tijdens dit proces doen we twee onderzoeken.

Betaalbaarheidsonderzoek

Het is zaak dat je de kosten van de pensioenregeling kan betalen nu en in de toekomst. Dat rekenen wij door met een horizon van 5 jaar. Dit doen we door de toekomstige pensioenpremies mee te nemen in de jaarcijfers. We verwerken deze en komen met quick ratio, current ratio en werkkapitaal nu en in de toekomst. Zo weet je zeker dat de pensioenregeling financieel bestendig is.

Werkingssfeeronderzoek / BPF Check

Vaak kom ik bij bedrijven die zeggen dat ze niet onder en pensioenfonds vallen omdat “de accountant het heeft gezegd” Het is niet aan de accountant om vast te stellen of je onder een pensioenfonds valt of niet. Het is een specifiek onderdeel van het vak pensioenadviseur om dit vast te stellen d.m.v. een werkingssfeeronderzoek.

Ons eigen boek! Bekijk hem hier!

We testen dit op drie manieren:

Website

Wat staat er op de website en wat wordt daar genoemd als werkzaamheden

Kamer van Koophandel

Op de KvK omschrijving staan ook de werkzaamheden deze lezen we en checken dit met de werkelijkheid. Als het niet meer klopt veranderen we de omschrijving bij de KvK.

Bezoek

Als laatste bezoeken we het bedrijf en per werknemer bespreken we de werkzaamheden. Zo hebben we een degelijk beeld van wat het bedrijf doet en wat de mensen doen.

Dan duiken we in het deskresearch. Dat wil zeggen dat we de Staatscouranten doornemen en kijken wat de insluitings- en uitsluitingscriteria zijn.

Ten slotte komen we met een advies of je wel of niet onder een pensioenfonds valt en zo ja welk pensioenfonds dan…

Uiteindelijk komt er dan een pensioenregeling die:

– Aan jouw wensen en budget voldoet

– Betaalbaar is

– Niet onder een ander pensioenfonds valt

Dan begint het echte werk

We communiceren de pensioenregeling aan het personeel. Afhankelijk van de vorm van de dienstverlening kan dat op individuele basis. Altijd is er ieder jaar een personeelspresentatie.

Zo blijft deze arbeidsvoorwaarde top of mind en waarderen de medewerkers hun eigen pensioen.

Pensioen is een onderdeel van een financieel plan, voor werknemers maar ook voor de DGA! We maken een integraal plaatje zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

Pensioenvizier helpt je

Een pensioen is complex, maar erg belangrijk.
Schep duidelijkheid voor je werknemers of voor je zelf.