Pensioen voor ondernemers in de tang genomen!

16 april 2019

Het pensioen voor ondernemers wordt van twee kanten in de tang genomen als het gaat om pensioen.  Het gaat daarbij in de eerste plaats om het pensioen voor hun werknemers, maar het geldt ook voor ingehuurde ZZP’ers of freelancers. Ondernemers moeten steeds hogere pensioenpremies betalen. De oorzaak hiervan is de verplichte winkelnering (verplichting om aankopen te doen bij bedrijfstakpensioenfondsen), de lage marktrente en de dus hoge verplichtingen voor pensioenfondsen. Mede daardoor hebben ondernemers minder ‘te besteden’ voor salarisverhogingen én investeringen, inclusief het creëren van banen.

Laat ondernemers zelf  kiezen

De oplossing hiervoor is eigenlijk vrij eenvoudig. Geef de pensioenmarkt vrij en laat de ondernemers zelf beslissen of ze bij een pensioenfonds willen blijven of niet. Laat ondernemers zelf kiezen of ze een uitkering willen blijven beloven of alleen nog willen bijdragen aan pensioensparen (uiteraard dient dit in overleg met de werknemers/Ondernemers Raad te gebeuren). Het resultaat hiervan moet dan wel te vergelijken zijn met een gegarandeerde uitkering.

Spaarpotjes

Dit is toch waar het in de toekomst heen zal gaan; een pensioenplicht gebaseerd op individuele spaarpotjes voor werknemers. Volgens de plannen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het voorlopig nog niet zo ver. Zij verwachten dat het pas ver na 2020  zo ver zal zijn.

Eigen pensioen

Maar ook als het gaat om het eigen pensioen hebben ondernemers te maken met de lage marktrente.  En ook ondernemers hebben een hogere levensverwachting en zullen dus voor een hoger aantal  jaren premie moeten betalen. Dit leidt tot een hoge commerciële pensioenverplichting op de balans als het pensioen in eigen beheer wordt gehouden. Dit doen de meeste DGA’s.
Pensioen in eigen beheer stopt, klik voor informatie

Pensioen baseren op fiscale voorziening.

Ook mag hierdoor geen dividend worden uitgekeerd, maar dit is voor echte ondernemers minder relevant.  Het Ministerie van Financiën is al jaren bezig om dit op te lossen, maar het lukt nog niet helemaal. Terwijl de oplossing niet zo lastig hoeft te zijn: geef de keus om het pensioen te verlagen en te baseren op de fiscale voorziening.

OSEB (ODV)Dit pensioen in eigen beheer heeft overigens zijn langste tijd gehad. Zoals het er nu uitziet zal op 1 januari 2017 de regeling Oudedags Sparen in Eigen Beheer (OSEB) van kracht worden. Na deze datum is sparen in eigen beheer niet meer mogelijk en kan de fiscale waardering (als de DGA dat wil) omgezet worden naar OSEB.    Lees hier meer over Oudedags Sparen in Eigen Beheer. Inmiddels is de OSEB gewijzigd in ODV. ZZP’ers en freelancers

Daarnaast moeten ondernemers realiseren dat ingehuurde ZZP’ers en freelancers zelfs hun pensioen moeten regelen. Dat betekent dat de vergoeding die de ondernemer betaalt voor freelancers/ZZP’ers toereikend moet zijn om een deel van de vergoeding kunnen gebruiken voor hun pensioen. Tenslotte  hebben ondernemers baat bij een goede arbeidsmarkt. Hierbij horen ook de goede mogelijkheden voor ZZP’’ers en freelancers om een goed pensioen op te bouwen.

Behoefte aan eenvoudige regelgeving

De tijd begint nu wel echt te dringen. Ondernemers willen vooruit en zijn bereid om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Het vrijgeven van de pensioenmarkt is hierin een belangrijke stap. Het is dan wel van belang dat er nieuwe regelgeving komt die eenvoudig, helder en eenduidig is. Pensioen is al ingewikkeld genoeg, regelgeving moet dan juist eenvoudig zijn. De nieuwe regels mogen ook sneller komen dan nu het geval is.

Ben je ondernemer en vraag je je af wat PensioenVizier voor jou kan betekenen?

Wij staan voor je klaar om de vragen te beantwoorden.

Je kunt contact opnemen via info@pensioenvizier.nl of bel met 088 9000 900