Pensioen voor één personeelslid

20 augustus 2019

Je runt een bedrijf, niet heel groot, je hebt slechts één werknemer in dienst. Hoe kan je deze ene werknemer nou op een nette en voor jou voordelige manier van pensioen voorzien.

Dit kan op twee manieren.

Financial planning, in dit geval wordt er door middel van een lijfrente een oudedagsvoorziening opgebouwd. Je kunt er ook voor kiezen pensioenregeling op te starten en de werknemer via deze weg van pensioen te voorzien. Beide manieren hebben zijn voor- en nadelen, deze worden hieronder uiteengezet.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Lijfrente met een financiële planning

Indien je de werknemer een loonsverhoging zou geven van €200,- per maand om een lijfrente aan te kopen, dan kost dit je €260,-. Dit wordt uiteraard veroorzaakt door werkgeverslasten en de sociale verzekeringen. Wanneer de werknemer gebruik maakt van een financiële planning weet deze precies hoeveel er gestort moet worden in de lijfrente om zijn levensstandaard te handhaven

Dankzij een financiële planning kan ook de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering bepaald worden. Een nadeel aan deze vorm is, de werknemer moet gekeurd worden voor zijn overlijdensrisicoverzekering. Wanneer deze keuring negatief uitvalt komt de werknemer niet in aanmerking voor de overlijdensrisicoverzekering.

Bij het afsluiten van een WGA hiaat verzekering is geen keuring vereist. De meest voorkomende oplossingen zij een uitgebreide WGA-hiaatverzekering en een WIA excedent. Dit zijn regelingen die het loon aanvullen tot maximaal 80% van het laatst verdiende loon.

Samengevat is de lijfrente in prijs niet optimaal en voor de overlijdensrisicoverzekering moet er gekeurd worden. Daar tegenover staat echter dat de werknemer niet meer afhankelijk is van de werkgever, er door middel van financiële planning precies genoeg gestort wordt en dat deze vorm minder rigide is.

In het kort lijfrente oplossing

– Kostbaar voor de werkgever door werkgeverslast

– Keuring bij overlijdensrisicoverzekering

– Op maat

– Premie blijft gelijk bij gelijkblijvend salaris

Voorbeeld 40 jarige man lijfrente

Salaris €50.000 per jaar

– Lijfrente fiscale ruimte € 4900

– Extra belastingdruk €1470

– ORV €17 per maand (€204 per jaar) lineair dalend 28 jaar €336.000

– Goede WGA polis €250 per jaar

– Sub totaal per jaar €6.824

– Kosten financiële planning en WGA polis €700

– Totale kosten €7.524

Pensioen voor
Pensioen voor een persoon

Een pensioenregeling opstarten heeft nogal wat voeten in aarde. Er zal een BPF check -ook wel werkingssfeeronderzoek- moeten worden uitgevoerd. Hierin wordt onderzocht of je wel- of niet onder een pensioenfonds valt. In de Staatscourant staat gepubliceerd wat de insluitings- en uitsluitingscriteria zijn. Het is zaak om de Staatscourant goed te lezen en te kijken waar wat geschreven staat. Ook de website en KvK worden geraadpleegd om te zien wat het bedrijf nou werkelijk doet.

De volgende stap bij het opstarten van een pensioenregeling is de betaalbaarheidsanalyse. Dit noemen we de PBA (Pensioen Betaalbaarheid Audit) op basis van de laatste 3 jaarcijfers. We maken dan een analyse waarbij we kijken of de pensioenpremies ook voor langere tijd gedragen kunnen worden.

Er wordt vervolgens uitgebreid gekeken naar de kennis en de wensen van de werkgevers en werknemers, op deze manier komen we tot een op maat gesneden oplossing die bij hen past.

Pensioen valt onder de pensioenwet, er zijn dus nogal wat regels van toepassing op de pensioenregeling. Pensioen wordt gezien als uitgesteld loon, eenmaal toegezegd is het bijzonder lastig terug te draaien. Bovendien geldt pensioen voor het hele personeel. Er zijn slechts beperkte mogelijkheden om te bepalen wie wel of niet in de pensioenregeling valt, ik noem er twee.

Het Pensioenboek voor de ondernemer!

De eerste is de datum indiensttreding.

Dit heet een gesloten groep

Alle werknemers die na een bepaalde datum in dienst zijn gekomen doen niet mee met het pensioen. Iedereen voor deze bepaalde datum doet wel mee met het pensioen.

De tweede is door onderscheid op functieniveau.

Wil je werkgever alleen voor een gedeelte van de werknemers een pensioenregeling treffen? Dan kan dat volgens de Pensioenwet. Je werkgever kan de deelname aan de pensioenregeling beperken tot een groep werknemers. Hij moet dit dan wel goed vastleggen in de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds. Ook moet hij bij elk nieuw arbeidscontract duidelijk aangeven of de werknemer een aanbod voor een pensioenovereenkomst krijgt.

In het kort pensioen voor een persoon

– Kostbaar voor de werkgever door opstartkosten en onderhoud

– Geen keuring bij nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

– Op maat

– Valt onder pensioenwetgeving en is dus lastig af te schaffen of te minderen

– Premie stijgt door fiscale staffel

Voorbeeld 40 jarige man pensioen

Salaris €50.000 per jaar

– Pensioen fiscale ruimte €3.549 (staffel 2 met 4% RR)

– NP tot partner overlijdt €121

– Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid €137

– Subtotaal per jaar €3807

– Opstartkosten € 1.100

– Onderhoud per jaar € 260

– Totaal €5.167