Pensioen: keuzevrijheid of zekerheid?

30 oktober 2018

do 13 dec 2012De aanpassingen van ons pensioenstelsel zijn inmiddels enorm. Van korten op pensioen, aanpassing pensioenleeftijd en opbouwpercentages, tot nieuwe spelregels voor dekkingsgraadproblematieken en de kwaliteit van pensioenfondsbestuurders en (intern) toezichthouders. Het gaat maar door. De vraag die dan opkomt is, of het dan nog langer acceptabel is dat u niet kunt kiezen om zelf te bepalen waar u uw pensioen opbouwt? De huidige verplichtstelling komt dan ook steeds meer onder druk te staan. Inmiddels zijn de meeste deskundigen het wel eens dat de verplichtstelling nauwelijks (nog) houdbaar is. De nieuwe spelregels van het zogenoemde Financieel Toetsingskader zijn dan wel ‘opgeschoven’ naar 2015, maar dat wil niet zeggen dat ze niet komen. De essentie van alle ontwikkelingen is dat uw pensioen minder hoog wordt, later ingaat en onzekerder wordt.

HamvraagDe hamvraag is dus: of u krijgt zekerheid (en de opmerking dat het zeker is dat pensioenen onzeker zijn qua hoogte is natuurlijk flauw in deze), dan is een verplichting om mee te moeten doen met een bepaald pensioenfonds akkoord. Maar als uw pensioen niet zeker is, dan is de vraag of u keuzevrijheid moet gaan krijgen?Met name ook de onhoudbaarheid van de zogenaamde doorsneepremie – iedereen betaalt eenzelfde percentage van het salaris: jong/oud, full-/parttime, veel/weinig verdienend – is essentieel. Nu er steeds meer ZZP-ers komen en jongeren ‘hun eigen pensioengeld’ willen beleggen, staat de doorsneepremie fors onder druk.De Commissie Goudswaard concludeerde in 2010 niet alleen dat we voor de huidige pensioentoezeggingen 50 procent meer premie moeten betalen (in het Pensioenakkoord is nota bene door de werkgevers bedongen dat ze juist níet meer gaan betalen) maar ook dat afschaffing van de doorsneepremie het einde van de verplichtstelling betekent.

Antwoorden op al je vragen? Klik hier!

Verplichting

Dit wil niet zeggen dat vele deskundigen, waaronder ook ik, juist voorstander zijn van een verplichting om te sparen voor pensioen, ook door

ZZP

-ers. Maar dan wel met de vrije keus om deels zelf te bepalen hoeveel, hoe en waar! Gewoon sparen in

Box

III, op de bank of ‘in een ouwe sok’ moet dan ook mogelijk zijn. Evenals (versneld) een eigen huis aflossen.De objectieve conclusie moet al met al zijn: nu pensioenen steeds onzekerder worden, behoort u meer keuzevrijheid te krijgen. Het is volgens mij dan ook niet de vraag of de verplichtstelling vervalt, maar wanneer. Als je dat weet, lijkt mij een actieve rol van de wetgever te prefereren boven een afwachtende. Nieuw kabinet, kom in actie dus!Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via

info@pensioenvizier.nl