Pensioen in eigen beheer stopt – wat nu?

11 april 2019

Pensioen in eigen beheer stopt, wat nu?

Op vrijdag 1 juli 2016 heeft staatssecretaris Wiebes zijn definitieve voorstel oplossingsrichting Pensioen in Eigen Beheer (PEB) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Op 7 maart 2017 werd dit voorstel aangenomen door de eerste kamer.

Wat houdt het voorstel oplossingsrichting PEB in?

Pensioen in eigen beheer wordt langzaam afgeschaft.  Vanaf 1 april 2017 kan geen pensioen in eigen beheer meer worden opgebouwd. Met het tot die datum opgebouwde pensioen kan het volgende worden gedaan:

Pensioen in eigen beheer stopt – mogelijkheid 1 premievrij laten staan

Premievrij laten staan tot pensioendatum. De opbouw van pensioen wordt gestaakt. De reeds opgebouwde pensioenuitkering blijft gehandhaafd en dient jaarlijks gewaardeerd te worden. Je hebt dus jaarlijks nog wat dotatie aan de pensioenvoorziening. Ook blijft het verschil tussen de fiscale, commerciële en RJ-waarde in stand. Vanaf pensioendatum gaat de uitkering in. Voordelen zijn: pensioenaanspraak blijft in stand, Nadelen zijn: ieder jaar nog steeds een actuariële berekening, dividendklem blijft gehandhaafd

Pensioen in eigen beheer stopt

Pensioen in eigen beheer stopt – mogelijkheid 2 spaarvariant

Het voorstel voorziet in het afwaarderen tot fiscale waarde (spaarvariant). Er is geen actuariële fiscale, commerciële en RJ waardering meer. De fiscale balansstand van december 2015 wordt het uitgangspunt. Vanaf AOW-datum dient deze fiscale voorziening in 20 jaar lineair te worden uitgekeerd. Er kan overigens ook niet meer opgebouwd of toegevoegd worden aan de voorziening (behoudens een oprenting met het u-rendement).

Voordelen zijn: betere vermogenspositie, geen dividendklem, geen actuariële berekeningen meer Nadelen zijn: pensioenaanspraak is weg, maar er is nog een “spaarpotje”

Pensioen in eigen beheer stopt – mogelijkheid 3 afwaarderen en afkopen

Er kan ook afgewaardeerd worden tot de fiscale waarde en dan afkopen. De fiscale balansstand wordt ook in deze variant het uitgangspunt. Net als in optie 2. Er wordt in aanvulling op optie 2 echter de mogelijkheid geboden om in 2017, 2018 of in 2019 eenmalig de fiscale voorziening af te kopen. Om dit afkopen te stimuleren geldt een belastingkorting. Deze korting geldt voor de fiscale balansstand opgebouwd tot en met 31 december 2015. Bij afkoop in 2017 is 65,5% van de fiscale voorziening (opgebouwd tot en met 31 december 2015) belast met inkomstenbelasting, bij afkoop in 2018 is dat 75% en bij afkoop in 2019 is dat 80,5%. Bij afkoop betaal je dus effectief aan inkomstenbelasting over de fiscale voorziening: 34,06% bij afkoop in 2017, 39% bij afkoop in 2018 en 41,86% bij afkoop in 2019.

Voordelen zijn: betere vermogenspositie, geen dividendklem, geen actuariële berekeningen meer

Nadelen zijn: pensioenaanspraak is weg, geen oudedagsvoorziening meer.

Voor een fiscale voorziening van € 100.000 geldt dus bij afkoop in 2017 dat je € 34.060 aan belasting moet betalen (€ 100.000 x 65,5% = € 65.500 x 52% inkomstenbelasting = € 34.060). De opbouw in het jaar 2016 is dan buiten beschouwing gelaten. Die zal gewoon voor 100% belast zijn. In de vennootschapsbelasting zijn er geen gevolgen.

Neem contact op

Is het voorstel interessant?

Het voorstel biedt de mogelijkheid om van de – door velen als zeer vervelend ervaren – dividendklem af te komen. De fiscale voorziening (optie 2 en 3 hierboven) kan als uitgangspunt worden genomen waardoor er mogelijk weer ruimte ontstaat voor dividend. Er hoeft voor de dividenduitkering niet meer getoetst te worden aan de veel hogere commerciële waarde. Daarnaast zal de vermogenspositie van de bv verbeteren door te kiezen voor optie 2 of 3. Ook de eenmalige afkoop kan interessant zijn. Maatwerk is hiervoor wel op zijn plaats.

Het premievrij maken van de voorziening (optie 1) kan ook voordelen hebben. De jaarlijkse dotatie zal hoger zijn dan bij optie 2. Fiscaal is dit wellicht aantrekkelijker (aftrek in de vennootschapsbelasting). Per situatie zal dit beoordeeld moeten worden. Ook zal de positie van de partner meegenomen moeten worden. Het partnerpensioen zal op een andere manier geregeld moeten worden. Ook het gebruikelijk loon van de dga is een aandachtspunt. Mogelijk moet het loon vanuit de bv omhoog als de pensioenopbouw stopt. Een aantal vragen dus die beantwoord moeten worden om te beoordelen wat in het specifieke geval het meest interessant is.  

Hoe nu verder?

Pensioen in EB in 9 stappen uitfaseren

Volgens ons gaat het helemaal niet om sparen! Onze relaties willen hun levensstandaard die ze nu hebben voortzetten als ze gestopt zijn met werken. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

Fiscaal gefaciliteerd sparen voor de oude dag in de eigen bv is vanaf 1 april 2017 niet meer mogelijk. Voor het reeds opgebouwde pensioen zal een keuze gemaakt moeten worden (optie 1, 2 of 3). Er zijn veel mogelijkheden om verder te sparen voor later. Dat kan bij een verzekeraar, netto via de eigen bv of in privé.

Sparen binnen de BV Met netto sparen in de eigen bv wordt bedoeld dat de netto winst (na vennootschapsbelasting) wordt gereserveerd voor later. Vanaf pensioendatum kan dit opgebouwde vermogen worden uitgekeerd als dividend. In de BV kent u weliswaar geen vermogensrendementsheffing (VRH 1,2%) maar beleggingswinsten worden belast met VPB 20-25%.

Fiscaal gunstig sparen in een bancaire lijfrente. Daarnaast kan in privé fiscaal aftrekbaar worden gespaard via lijfrentesparen (bankspaarrekening) om tot een fiscaal optimaal plaatje te komen.

Pensioen in eigen beheer is gestopt per 1-4-2017. Heb jij een pensioen in eigen beheer? Is het nog niet duidelijk hoe het nu verder moet?  Wij van PensioenVizier helpen jou hier graag bij! Je kunt contact met ons opnemen via 088 9000 900 of klik op de link om naar onze contactpagina te gaan.

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig vrijblijvend is?