Pensioen in eigen beheer in 9 stappen uitfaseren

11 april 2019

Pensioen in eigen beheer in 9 stappen uitfaseren

  1. Dividendklem? 
  2. Veel vermogensbelasting? 
  3. Inflexibele pensioenregeling?
  4. Later financiële zorgen…

Het kan jou overkomen als je als Directeur-grootaandeelhouder (dga), met pensioen in eigen beheer, je niet goed laat informeren over voor- en nadelen van de verschillende uitfaseringsmethoden.

Volgens mij is het geen nieuws meer dat de uitfasering van pensioen in eigen beheer is begonnen.  Op 7 maart is het voorstel aangenomen door de eerste kamer. In ons artikel “Pensioen in eigen beheer stopt – Wat nu?” leg ik duidelijk uit welke veranderingen er zijn en welke actie(s) de dga, die zijn pensioen in de eigen B.V. opbouwt, moet nemen.

In dit artikel zal ik toelichten op welke manier wij jou in 9 stappen kunnen helpen, om jouw pensioen in eigen beheer om te zetten in een van de volgende uitfaseringsmogelijkheden:

  • – Je handhaaft jouw premievrije pensioenregeling, of;
  • – Je kiest voor afkoop van het pensioen, of;
  • – Je kiest voor omzetting van de pensioenregeling naar een oudedagsverplichting (ODV)

Belangrijk!

Je hebt als DGA tot 1 juli 2017 de tijd om in actie te komen. Voor deze datum dient jouw pensioen in eigen beheer premievrij gemaakt te worden. Daarnaast is de dga is verplicht om afkoop of omzetting naar een ODV te melden bij de Belastingdienst. Uit deze melding dient ook te blijken dat de (ex)partner goedkeuring geeft voor het hanteren van de gekozen uitfaseringsmethode. Het afstaan van pensioenrechten dient juridisch goed worden afgehandeld. Zowel voor jou als dga en voor jouw (ex)partner. 

Het is dus erg ingewikkelde materie!

Voor meer informatie, neem contact op!

Waarom een pensioenadviseur?

Je kan natuurlijk de wijziging zelf doorvoeren of jouw accountant het proces laten uitvoeren. Jouw accountant kan het traject voor jouw uitvoeren. Daar hoef jij je geen zorgen over te maken. De accountant is echter geen pensioenspecialist en zal meer tijd nodig hebben om pensioen gerelateerde zaken uit te zoeken. 

“Sneller afhandelen = minder betalen!”

De pensioenadviseur is een materiedeskundige en is volledig op de hoogte van alle ins en outs van het voorstel. Dit betekent dat wij direct aan de slag kunnen! Doordat de pensioenadviseur direct aan de slag kan gaan, zullen wij er minder uren aan besteden, waardoor jij minder hoeft te betalen. Hieronder licht ik toe hoe wij het pensioen dat je opbouwt in je B.V. uitfaseren.

Stap 1 – Voorlichting over keuzes

Als eerste zullen wij jou en jouw partner informeren over de wijzigingen, die het wetsvoorstel met zich meebrengt. Dit doen wij als eerste per post/mail. Onze informatiebrochure geeft in simpele, doch duidelijke taal weer wat er allemaal verandert en welke opties je hebt. Vanzelfsprekend wordt elke optie nader toegelicht. Mocht dat niet duidelijk genoeg zijn, dan kunnen onze pensioenadviseurs het ook mondeling toelichten.  

Stap 2 – Analyse en onderbouwing keuzes in een uitgebreid rapport

Aan de hand van jouw persoonlijke informatie zal er door ons een financiële rapportage opgesteld worden. De actuariële berekening en de jaarstukken van het afgelopen jaar liggen ten grondslag van deze rapportage. Het doel hiervan is om onderbouwd uit te zoeken welke uitfaseringsmethode het beste bij jouw situatie past.  

Stap 3 – Notulen Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)

Zoals boven staat vermeld, heb je keuze uit drie uitfaseringsmethoden. Als je een keuze hebt gemaakt, dient deze keuze te worden goedgekeurd door jouw AVA. In het geval dat jij de enige aandeelhouder bent, dien jij jouw keuze te accorderen. Wij zullen dit vastleggen in officiële documentatie.   

pensioen in eigen beheer

Stap 4 – Advies uitbrengen

Nadat je een voorlichting hebt gehad over de uitfaseringsmethodes en er een persoonlijke financiële analyse is uitgevoerd, kan er een goed onderbouwd advies opgesteld worden. Het algehele advies wordt omschreven in een rapport en zal per post/mail naar jouw worden opgestuurd. We kunnen vervolgens – als jij dat verlangt – het adviesrapport telefonisch of persoonlijk met jou bespreken.  

Stap 5 – Accountant/verzekeraar informeren 

Wanneer het duidelijk is welke methode van uitfasering pensioen in eigen beheer is gemaakt, zal de wijziging moeten worden doorgegeven aan de accountant en een eventuele verzekeraar. De accountant en een eventuele verzekeraar dienen deze wijzigingen tevens door te voeren in hun administratie. 

Stap 6 – Compensatie nabestaandenpensioen partner op schrift en geaccordeerd

Indien jij een partner hebt, zullen wij deze zo goed mogelijk begeleiden in zijn/haar keuze. Tijdens stap 1 worden jij en jouw partner geïnformeerd over de verschillende keuzes. Hierbij worden de voor- en nadelen van deze keuzes toegelicht. De keuze van jouw partner zal worden vastgelegd in een instemmingsverklaring. Pensioenvizier zal dit begeleiden en de documenten overleggen.

Stap 7 – Aanpassen pensioenbrief

Doordat er een wijziging plaatsvindt, zal jouw pensioenbrief (eventueel) niet meer up-to-date zijn en moet dus worden bijgewerkt. Het wijzigen van de pensioenbrief zullen wij voor jou uitvoeren. 

Stap 8 – Nakijken eventueel ingebouwde verzekeringen

Sommige ondernemers hebben ervoor gekozen om het pensioen, dat ze in de eigen B.V. opbouwen, extern te dekken, middels een ingebouwde verzekering. Mocht het pensioen om een of andere reden niet kunnen worden uitgekeerd, dan zal de verzekering, het verzekerde bedrag uitkeren. In deze stap wordt er gecontroleerd of er een ingebouwde verzekering is. Mocht dit het geval zijn, dan worden deze in de meeste gevallen uitgekeerd aan de B.V.  

Stap 9 – Keuze kenbaar maken aan de Belastingdienst

Tot slot moet de Belastingdienst geïnformeerd worden over de keuze die jij hebt gemaakt.  Dit dient te geschieden in een speciaal hiervoor ingericht formulier. Wij zullen jou helpen met het formulier en het contact met de Belastingdienst voor onze rekening nemen.  

Wil je ook dat wij jouw zorgen op het gebied van pensioen in eigen beheer wegnemen? Neem dan gerust contact met ons op, om de verschillende mogelijkheden door te spreken. Je kunt ons bereiken tijdens kantooruren via 088 9000 900 of laat een bericht achter op onze contactpagina, dan nemen wij contact met je op.

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig op onze kosten is?