Pensioen Friesland

21 november 2018

Wil jij je pensioen regelen in Friesland? Dat kan bij PensioenVizier in Sneek!

Pensioen is het inkomen dat je ontvangt vanaf je pensioenleeftijd. Dit inkomen is dan in plaats van het salaris. Het pensioen kan uit drie pijlers bestaan, namelijk:

De AOW – pensioen Friesland

Iedereen in Nederland heeft vanaf zijn AOW-gerechtigde leeftijd recht op AOW. Het AOW is een basispensioen. De jaren dat je werkt voorafgaand aan de AOW leeftijd bouw je geld op. Alleen als je in de periode in Nederland hebt gewoond, krijg je de volledige AOW-uitkering. Voor de jaren dat je in het buitenland hebt gewoond, wordt de AOW met 2% gekort ieder jaar.

Het werkgeverspensioen – pensioen Friesland

Bijna elke werkgever heeft een pensioenregeling voor haar medewerkers. Dit pensioen komt bovenop de AOW-uitkering. Toch heeft niet elke werkgever een pensioenregeling. Dit betekent dat je geen werkgeverspensioen opbouwt. Als werkgever kan je er dan voor kiezen een collectief pensioen af te sluiten bij PensioenVizier. PensioenVizier is een onafhankelijk adviseur op het gebied van pensioenen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.pensioenvizier.nl.

Het inkomen dat je zelf hebt geregeld – pensioen Friesland

Als het AOW en het eventuele werkgeverspensioen niet voldoende zijn om van rond te komen op pensioenleeftijd dan is het verstandig dat er extra gespaard wordt om dit te kunnen financieren. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan met banksparen, met een lijfrenterekening of beleggingen. Ook hier kan PensioenVizier in Friesland je in adviseren hoe je toch genoeg inkomen hebt op pensioendatum.

Lees 'PensioenVizier is niet voor iedereen'

Pensioen Friesland

Wie zijn wij?

PensioenVizier is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van financiële planning.

Waarom een pensioenadviseur?

Vaak hebben mensen er geen idee van hoeveel geld er omgaat in het eigen pensioen. Op de pensioendatum zijn dit vaak honderdduizenden euro’s!

Een pensioenadviseur begeleidt je naar het gewenste pensioen, met jouw risicoprofiel als leidraad. Dit is géén eenmalige actie, maar zal per jaar bekeken en besproken moeten worden. Zo krijg je geen verrassingen en weet je precies waar je aan toe bent.

Wat doet een pensioenadviseur?

Een pensioenadviseur richt zich voornamelijk op drie hoofdzaken, namelijk:

  1. 1. Vermogensopbouw en –beheer, het gaat om doelen halen! Door goed te kiezen waar je belegt en met welk                      risico(profiel)? Hierbij schrijven we een persoonlijk beleggingsbeleid uit.
  2. 2. Fiscaal juridische zaken, je wilt nooit teveel belasting betalen. We maken optimaal gebruik van de                                       belastingwetgeving omtrent pensioen.
  3. 3. Verzekeringstechnische aspecten, wat verzeker je wel en wat niet?

Hoe herken je een goede pensioenadviseur?

Natuurlijk zijn er veel pensioenadviseurs die jou over alle relevante zaken willen en zouden kunnen adviseren. Maar hoe pik je de juiste er nou uit? Hieronder volgen een aantal zaken waarop je kunt letten.

– Oprechte interesse in jouw leven en je dromen; 

– Plezier in het werk en passie voor pensioen; 

– Begrijpelijke adviezen in korte, heldere teksten; 

– Een eigen financieel dashboard waar je 24/7 jouw situatie kunt bekijken.

Na ons advies begrijp je jouw eigen pensioen. Als je niet tevreden bent over onze dienstverlening zijn wij dat ook niet. Bij ons staat de wens van de klant altijd voorop.

Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt in een onafhankelijke adviseur? Dat ben je op het goede adres bij PensioenVizier in Sneek. De hoofdvestiging is in de provincie Friesland. Daarnaast zijn er nog twee vestigingen. Eén in Amsterdam en één in Schinveld. We zijn klein en geven veel aandacht aan onze relaties.  De aandacht gaat verder dan een eenmalig contact.

Voor ons is een relatie niet voor even maar voor het leven. Onze contracten zijn van de klantzijde trouwens per maand opzegbaar. We moeten dus erg onze best doen om jou voor langere tijd aan ons te binden en keer op keer onze toegevoegde waarde laten zien! Bij de referenties kun je zien dat ons dat goed afgaat.