Pensioen aankopen

2 juli 2019

Vlak voordat je de pensioenleeftijd bereikt, realiseer je je pas dat het einde van het werkende leven in zicht is. – Ja, het is tijd om met pensioen te gaan en je kunt dus een pensioen aankopen!

Wij zien je al denken; hoe ga ik mijn tijd invullen? Wil ik meer tijd spenderen met mijn familie en mijn kleinkinderen vaker zien of wil ik toch liever vaker en verder reizen met de liefde van mijn leven?

Voordat je gaat dwalen in deze dromen, is het van belang om je eerst af te vragen: hoe ziet mijn pensioen er eigenlijk uit? Pas dan kunnen deze dromen verwezenlijkt worden.

Neem contact met ons op!

Pensioen  aankopen

Ongeveer drie maanden voor de ingangsdatum van de pensioensleeftijd ontvang je van de verzekeraar waar het pensioen is opgebouwd een offerte. In deze offerte is het totaalbedrag van het  opgebouwde pensioenkapitaal te vinden. Op basis hiervan zijn er verschillende opties om het pensioen uit te laten keren. De opties zijn;

  1. Een pensioen voor jezelf met daarnaast een pensioen voor jouw partner als je komt te overlijden, ook wel partnerpensioen genoemd. Hoe hoog het bedrag is voor de achterblijvende is verschillend. Hoe hoog het bedrag exact is, is terug te vinden op jouw eigen Uniform Pensioen Overzicht (UPO);

  2. Een pensioen voor jezelf zonder een partnerpensioen. Dit wordt ook wel uitruil genoemd. Wanneer wordt afgezien van een partnerpensioen is de uitkering van het oudedagspensioen namelijk hoger. Uitruil van het pensioen is echter alleen mogelijk met toestemming van de (ex)partner en als het partnerpensioen niet op risicobasis verzekerd is;

  3. Een hoog-laag-pensioen.  Bij deze optie ontvang je in de eerste vijf tot tien jaar een hogere uitkering, daarna wordt de uitkering lager. Het idee achter deze manier van uitkeren is dat je in deze periode van het pensioen actiever bent en de inkomensbehoefte hoger ligt dan in de jaren daarna. Door middel van een hoog-laag-uitkering is dat realiseerbaar;

  4. Het pensioen ook ná pensioendatum laten doorbeleggen. De keuze voor deze variabele uitkering is op dit moment een slimme keuze. De marktrente is op dit moment namelijk heel laag om de economie te stimuleren. Voor de markt is het voordeliger om nu te investeren en te lenen. De keerzijde van de groeiende economie is de lage marktrente. Door deze lage rente, zullen de uitkeringen van een doorbelegd pensioen hoger zijn.

Heb ik keuze vrijheid bij pensioen aankopen?

De beschreven opties om het pensioen uit te laten keren zijn geheel naar eigen voorkeur te kiezen. Of je nou voor een vaststaand bedrag kiest of liever wilt doorbeleggen om te kijken of je er meer uit kunt halen, het is allemaal aan jou!

Belangrijk om te weten is dat het pensioen niet aangekocht hoeft te worden bij de verzekeraar waar het pensioen opgebouwd is. Het pensioen mag ondergebracht worden bij de partij van jouw keuze. Verzekeraars kunnen verschillen in de inschatting van levensverwachting en bijvoorbeeld uitvoeringskosten. Het vergelijken van diverse verzekeraars loont dus echt!

Wat kan PensioenVizier voor mij betekenen?

Bij PensioenVizier nemen wij graag jouw pensioenzaken uit handen en dragen daarnaast zorg voor jouw gehele financiële planning. Onze adviseurs gaan graag met jou in gesprek om jouw persoonlijke situatie te inventariseren en van daaruit verder te denken. Het inventarisatiegesprek vormt de leidraad voor de persoonlijke aanpak van PensioenVizier.

Transparant pensioenadvies

Het advies is volledig transparant en het vakjargon wordt vertaald, zodat het begrijpelijke taal wordt. PensioenVizier maakt gebruik van duidelijke en gebruiksvriendelijke software om zo jouw financiële planning uit te stippelen. Deze gebruiksvriendelijke software is niet alleen voor ons toegankelijk, ook jij kan hier elk moment van de dag bij! Op deze manier kan jij zien hoe onze adviseur tot het advies is gekomen.