Papieren schenking – ontwijk erfbelasting

24 mei 2019

Als iemand overlijdt, gaat de erfenis naar de erfgenamen toe. Een nalatenschap of erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene overlaat. Erfgenamen zijn personen (of instellingen) die door het overlijden iets krijgen uit de erfenis van de overledene. Dit kan bijvoorbeeld een geldbedrag of een kostbaar voorwerp zijn.

Heeft de overledene geen erfenis geregeld, en dus geen testament opgesteld, dan regelt het erfrecht wie jouw erfenis krijgt. Het erfrecht staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek. 

Papieren schenking

Schenken aan je kind om minder belasting te betalen. Dat is het doel van een zogeheten papieren schenking bij notarissen. De ouders leggen in een akte bij de notaris vast dat zij hun kind geld schenken en dat de ouders dit bedrag dan direct weer terug ‘’lenen’’. Je kunt nu dus zeggen dat de ouders een schuld hebben bij hun kinderen omdat zij dus geld van hun kinderen ‘’lenen’’.

Als de ouders overlijden hoeft er minder erfbelasting te worden betaald. Deze papieren schuld moet namelijk eerst worden ‘afbetaald’ aan de kinderen voordat over het restant successierecht betaald moet worden. Successierechten, of erfenisrechten, is een directe belasting die wordt geheven over erfenissen. 

Erfbelasting

Hoeveel erfbelasting je betaalt (in het jaar 2015), hangt af van jouw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. Voor meer informatie over erfenis kan je via deze link een kijkje nemen op de site van de Belastingdienst.

Neem contact op, wij zoeken het uit

Maar de Belastingdienst stelt eisen aan deze schenkingen tussen ouders en kinderen. Eén van de eisen is dat de ouders aantoonbaar rente betalen aan hun kinderen over deze schuld. Hierover heb ik eerder geschreven.

Een tweede eis van de fiscus is dat de schenking aan de kinderen bij de notaris wordt vastgelegd. Voor de duidelijkheid: niet als de ouders het geld gewoon aan hun kind geven, maar wel als de ouders het geschonken bedrag eigenlijk bij zich houden.

Dus bij een schenking op papier bespaar je alleen belasting als je naar de notaris toe gaat om het vast te leggen in een akte, anders zal de Belastingdienst bij overlijden gewoon erfbelasting heffen over het geschonken bedrag.

Vrijstelling

Je kunt ook de erfenis verkleinen door jaarlijks een bedrag te schenken aan uw kinderen. Net als eerder genoemd ligt het bedrag lager als je schenkt aan anderen dan je directe (pleeg)kinderen. 

Kinderen mogen eenmalig € 23.322,- belastingvrij ontvangen van hun ouders en dan mogen ze zelf bepalen wat ze met het geld mogen doen. Ook mogen de kinderen het bedrag verhogen naar € 52.752,- maar dan moet het meerdere gebruikt worden voor de financiering van een eigen woning of (dure) studie. 

Papieren schenking

Photo courtesy of Rob Hogeslag(CC No Derivatives)