Overzicht vrije beroepen

22 mei 2019

Wat zijn vrije beroepen?

In de wetgeving voor ondernemers worden vaak uitzonderingen genoemd indien iemand een vrij beroep beoefent. Kunstenaars, dierenartsen, leraren en psychologen vallen onder de noemer ‘vrije beroepen’. Ondernemers met een vrij beroep vallen vaak niet onder een pensioenregeling en zullen dus zelf wat moeten regelen. Val jij onder de vrije beroepen? Neem gerust contact met ons op om eens te kijken naar alle mogelijkheden!

Een overzicht van vrije beroepen 

 Voor de inwerkingtreding van de nieuwe Handelsregisterwet waren de volgende beroepen niet inschrijfplichtig:

 • advocaat
 • accountant-administratieconsulent
 • alternatieve genezer
 • belastingconsulent
 • bouwkundig architect
 • dierenarts
 • fysiotherapeut
 • gerechtsdeurwaarder
 • huidtherapeut
 • huisarts
 • interieurarchitect
 • juridisch adviseur
 • kunstenaar
 • logopedist
 • medisch specialist
 • notaris
 • oefentherapeut Cesar/Mensendieck
 • organisatieadviseur
 • orthopedagoog
 • psycholoog
 • raadgevend adviseur
 • redacteur
 • registeraccountant
 • stedenbouwkundige
 • tandarts
 • tandarts-specialist
 • tolkvertaler (al dan niet beĆ«digd)
 • tuin- en landschapsarchitect
 • verloskundige

Neem hier eenvoudig contact op!

Wie is een vrije beroepsoefenaar?

Een vrije beroepsbeoefenaar is iemand die wordt ingehuurd om zijn individuele persoonlijke, artistieke en/of academische kwaliteiten. Dit houdt in dat hij voor zijn werkzaamheden niet een ander in zijn plaats mag sturen. Een bedrijfsbeoefenaar mag dat wel. Vrije beroepen zijn beroepen die zelfstandig worden beoefend, dat wil zeggen voor eigen rekening en risico. Het begrip vrij beroep is moeilijk precies te definiƫren. In de praktijk komt het er op neer dat het om beroepen gaat die iedereen met de vereiste kennis en vooropleiding zelfstandig kan beoefenen. In veel gevallen gaat het om een vorm van (intellectuele) dienstverlening, zoals advocaten, notarissen en makelaars die aanbieden. Daarnaast beoefenen bijvoorbeeld ook vertalers, architecten, kunstenaars en huisartsen een vrij beroep.

Vrije beroepen

Inschrijven KvK

Per 1 juli 2008 zijn alle vrije beroepen verplicht zich in te schrijven bij de KvK. Vrije beroepsbeoefenaren waren tot 1 juli 2008 niet verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Handelsregisterwet is dat veranderd. Ook deze groepen moeten zich nu registreren in het Handelsregister.   

(Bron: www.MKB.nl)

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor het regelen van een pensioen voor jou? Neem contact met ons op via 088 9000 900, of klik hier om naar onze contactpagina te gaan. 

Een pensioenboek? Klik hier!