Kennisbank artikel:

Overlijdensrisicoverzekering, ze verschillen niet alleen in premie

Waardoor verschillen overlijdensrisicoverzekeringen?

Van niet roker naar roker tijdens de looptijd

Ben je als verzekerde een niet-roker bij het afsluiten van je overlijdensrisicoverzekering en ben je gaan roken tijdens de looptijd? Geef dit dan altijd door aan de verzekeraar. Doe je dit niet dan kan bij overlijden de verzekeraar de uitkering fors verlagen en in bepaalde gevallen zelf weigeren uit te keren.

Tijdens de looptijd van je ORV gestopt met roken?

Wanneer je een roker was bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering maar tijdens de looptijd langer dan 24 maanden bent gestopt, is het verstandig dit door te geven aan de verzekeraar. Meestal daalt dan de premie naar het lagere niet-rokers tarief.

Zonder aanvullende vragen een jaarlijkse verhoging van verzekerd bedrag

Het kan zijn dat verzekeringsmaatschappijen het verzekerde bedrag jaarlijks met een bepaald percentage verhogen. Dit is toegestaan zonder opnieuw of aanvullende gezondheidsvragen te stellen.

Premiedaling overlijdensrisicoverzekering tijdens de looptijd

Er zijn overlijdensrisicoverzekeringen waarbij de premie automatisch daalt wanneer de risicotarieven verlaagd worden. Hiervan profiteert de verzekeringnemer en worden trouwe klanten beloond door de verzekeraar. Vaak biedt de verzekeraar deze producten alleen aan nieuwe klanten aan.

overlijdensrisicoverzekering

Hoge eindleeftijd gewenst bij overlijdensrisico

Doorgaans hanteert de verzekeraar bij een overlijdensrisicoverzekering een eindleeftijd van 75. Bij enkele aanbieders is het mogelijk het overlijdensrisico tot 80 jaar te verzekeren en bij één tot 85 jaar. Bij een overlijdensrisicoverzekering ligt de aanvangsleeftijd meestal tussen maximaal 65 en 70 jaar.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

De verzekering en de voorwaarden

De gehele looptijd een gelijke premie of de ‘en-bloc’ clausule in de voorwaardenIn de voorwaarden van veel overlijdensrisicoverzekeringen staat een ‘en-bloc’ clausule. Dit geeft de verzekeraar het recht om in bepaalde gevallen tussentijds de premie te verhogen. Bij onenigheid hierover kan de verzekeringnemer de verzekering stopzetten. Dit wordt echter lastig wanneer de verzekerde tussentijds ziek is geworden.

Daarnaast kan stopzetten nadelig zijn omdat de verzekerde ouder is geworden en daarom meer premie moet betalen bij een nieuwe verzekering. De premievergelijking geeft u inzicht in onderlinge verschillen tussen verzekeraars en of ze deze clausule wel of niet in de voorwaarden hebben staan.

Vrije keuze overlijdensrisicoverzekering

Sluit je als eigenwoningbezitter voor een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af dan ben je niet verplicht een door de bank aangegeven overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Verzekeringnemers hebben het recht zelf een keuze te maken. De keuze wordt nog makkelijker gemaakt door producten als bankspaarhypotheken. Het verschil zie je snel door een premievergelijking.

Gelijke premie maar een hoger verzekerd risicokapitaal

Vanwege een dalende prijs van overlijdensrisicoverzekeringen kan de verzekering soms over gesloten worden naar een hoger verzekerd risicokapitaal met dezelfde premie.

Looptijd van de overlijdensrisicoverzekering

Wanneer een overlijdensrisicoverzekering al een lange tijd loopt, kan het zo zijn dat je bij een nieuwe meer premie betaalt. Dit omdat jij als verzekerde ouder bent geworden. Het is wellicht verstandig om in dat geval niet over te stappen. Ook is het vooraf vergelijken van de premie hier onmisbaar.

Piloot, Militair of een gevaarlijk beroep

Er zijn verschillen in voorwaarden bij specialistische beroepen met bijzondere risico’s in relatie tot de overlijdenskans. Hiervoor bestaan overlijdensrisicoverzekeringen die dit soort beroepen zeer goed verzekeren. Echter zijn er ook verzekeringen waarbij de aanvraag wel geaccepteerd wordt maar waarbij je een beperkte of verlaagde uitkering ontvangt.

Overlijdensrisicoverzekering in Box 1 of Box 3

Bij overlijdensrisicoverzekering in Box 1 wordt de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering rechtstreeks gebruikt voor het aflossen van het verzekerde deel van de hypotheekschuld. Bij overlijdensrisicoverzekering in Box 3 vindt de uitkering aan de begunstigde plaats, zoals dit is beschreven op het polisblad van de verzekering. In dat geval bepaalt de begunstigde zelf waarvoor hij de uitkering gebruikt.

Kruislings afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering

Alles wat iemand verkrijgt krachtens erfrecht van iemand die bij overlijden woonachtig was in Nederland, is met successierecht belast. Het belastingtarief is afhankelijke van de verwantschap met de erflater. Om het ontlopen van de heffing van successierecht te voorkomen, zijn er in de successiewet zogeheten ‘fictieve verkrijgingen’ opgenomen.

Een bekende hiervan is artikel 13 SW: uitkeringen uit levensverzekeringen. Komt, als gevolg van overlijden, een uitkering uit een levensverzekeringspolis of overlijdensrisicoverzekering tot stand, dan bekijkt men of er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater. Bij het bepalen van het verschuldigde successierecht wordt hier rekening mee gehouden. Of er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater bepaalt men door te kijken naar de premie verschuldigdheid zoals deze in de polisredactie staat. 

Het is niet zo relevant of de premies zijn voldaan uit het vermogen van de overledene, maar meer het feit of hij ze verschuldigd was. Zijn verzekeringnemers in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan is er in veel gevallen sprake van een te belasten uitkering. Dit omdat de premie uit het gezamenlijk vermogen voldaan is. Premiesplitsing of kruislings afsluiten heeft hier geen effect.

Vrijstelling successie

De overlijdensrisico uitkering komt in de meeste gevallen direct of indirect ten goede aan de langstlevende. Deze beschikt over een vrijstelling van ruim € 600.000,- in 2010. Ook na verrekening van aanspraken uit hoofde van nabestaandenlijfrente en nabestaandenpensioen is de vrijstelling vaak voldoende om de volledige uitkering onbelast te ontvangen. (Uitkering uit overlijdensrisicoverzekering en de genoemde nabestaandenvoorzieningen).

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten op 1 of 2 levens

In veel gevallen sluit je een overlijdensrisicoverzekering af op 2 levens. Echter de risicoverzekering keert uit en stopt bij het overlijden van één van de verzekeringnemers. Vaak wil de achterblijvende partner dan toch een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor bijvoorbeeld de kinderen. Een nadeel hier is dat de verzekeringnemer vaak veel ouder is dan bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering op twee levens. Hierdoor betaalt de verzekeringnemer meer overlijdensrisicopremie  voor de nieuwe verzekering. Er zijn ook verzekeraars die geen extra kosten berekenen voor 2 aparte verzekeringen. 

Heb je na het lezen van dit artikel nog  vragen..? 

Neem gerust contact met ons op via 088 9000 900 of klik hier om naar onze contactpagina te gaan.

Om nog meer artikelen te lezen kun je hier klikken.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en kijk inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.