Kennisbankartikel:

ODV – OudedagsVerplichting

ODV – Oudedagsverplichting

Het pensioen in eigen beheer heeft zijn langste tijd gehad. Per 1 april 2017  is het pensioen in eigen beheer gestopt. Als vervanger voor het pensioen in eigen beheer heeft de overheid het Oudedagsparen in Eigen Beheer bedacht. Dit is hernoemd naar Oudedagsverplichting.

 

De afgelopen jaren heeft de fiscus pensioen in eigen beheer steeds onaantrekkelijker gemaakt. Met als gevolg dat pensioen in eigen beheer nauwelijks nog wordt toegepast en het een gecompliceerd verhaal is. Gecompliceerd voor de DGA, voor de belastingdienst en ja.. ook voor de adviseur.

 

Enkele nadelen van pensioen in eigen beheer:

 

 • Dividenduitkering kan alleen als er voldoende dekking binnen de BV is;
 • Er zijn drie (!) waarderingsgrondslagen fiscaal, commercieel en best estimate;
 • Er is ieder jaar een actuariële berekening nodig.

 

Tijd voor verandering dus.

Bel me, een eerste adviesgesprek is gratis

  Schrijf me ook in voor de nieuwsbrief

   

  Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft alternatieven voorgesteld voor het pensioen in eigen beheer. Een daarvan is de zogenoemde OudedagsVerplichting (ODV).

  Uitgangspunten voor de ODV-regeling     

  • Het moet simpeler.
  • De commerciële en fiscale waarde zijn hetzelfde (‘het potje is wat het is’).
  • Eigen middelen moeten beschikbaar blijven voor de onderneming.
  • ODV is een soort beschikbare premieregeling voor de ondernemer zelf.

   

  Bereken hier jouw pensioen!

   

  Oudedagsverplichting nieuwe spaarvorm voor de DGA

  Inmiddels zijn er brieven naar de Tweede Kamer geschreven met diverse voorstellen. Ook is duidelijk geworden dat een ander veelgenoemd alternatief, de zogenoemde oudedagbestemmingsreserve (OBR), het niet heeft gehaald. Zoals het er nu naar uitziet is de ODV de nieuwe vorm voor de DGA om te sparen voor later.

  Dat heeft ook de voorkeur van de staatssecretaris. Hij zet overduidelijk in op ODV als alternatief voor pensioen in eigen beheer. Hij ziet graag dat een zo’n groot mogelijk deel van de DGA’s het opgebouwde pensioen in eigen beheer omzet naar het oudedagsverplichting (ODV). Dit stimuleert hij door te stellen dat de fiscale pensioenreserve vermeld op de balans geacht wordt correct te zijn (!). Als reactie hierop draagt de DGA, zo verwacht en hoopt de staatssecretaris, deze vermelde reserve, goed of fout, over van eigen beheer naar ODV. Het verlies voor de fiscus, veroorzaakt door de bestaande onderdekking bij veel DGA’s, neemt de staatsecretaris voor lief. De DGA ziet met zijn overstap van pensioen in eigen beheer naar ODV feitelijk af van pensioen.

  Oudedagsverplichting

  Hoe ziet Oudedagsverplichting er in praktijk uit?

  De oudedagsverplichting-spaarpot wordt jaarlijks opgerent met de marktrente. De oudedagsspaarverplichting komt op de balans en representeert de aanspraak van de DGA. De oudedagsverplichting is fiscaal en commercieel vreemd vermogen.

  Ook het reeds ingegane pensioen in eigen beheer kon de DGA omzetten naar de oudedagsverplichting. Dat betekent dat de uitkering vervolgens verloopt conform het regime van banksparen. Loopt een uitkering 10 jaar, vanaf de 67e verjaardag van de DGA, dan mag de resterende uitkeringsduur nog 10 jaar zijn. Elk risico van langleven of renteverschil wordt uit het systeem gehaald: fiscaal en commercieel moeten immers gelijk zijn.

  De oudedagsverplichting moet op de pensioendatum of bij verkoop van de aandelen in de BV worden omgezet in een lijfrente, een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht, met een recht op jaarlijks gelijkblijvende uitkeringen gedurende 20 jaar. Dat kan bij een professionele verzekeraar, bank of beheerder van een beleggingsinstelling, of bij de eigen BV.  Zet je de oudedagsverplichting niet om in een recht op periodieke uitkeringen, dan valt die alsnog vrij ten gunste van de winst, met heffing van vennootschapsbelasting en 20% revisierente.

  Bij echtscheiding ODV nadelig voor partner

  Met de omzetting van bestaande aanspraken naar de oudedagsverplichting ziet niet alleen de DGA, maar ook de partner feitelijk af van pensioen. Het is daarom verstandig om de partner mee te laten tekenen en vooral goed te informeren over wat de omzetting betekent bij scheiding of bij overlijden van de DGA.

  Zo komt de partner van de DGA die onder huwelijkse voorwaarden is gehuwd, er bekaaid vanaf. Zoals het er nu uitziet, is de jaarlijkse reservering gebaseerd op een staffel, -als de DGA in enig jaar niets reserveert, kan hij dat later niet inhalen-. De DGA en zijn partner kunnen in deze variant wél direct juridisch afdwingbare rechten genieten op het ‘spaarpotje’. In deze variant kan de partner bij echtscheiding tevens aanspraak maken op een deel van de opgebouwde verplichting.

  Lees meer over pensioen en scheiden

   

   

  ODV valt niet onder de pensioenwet

  De oudedagsverplichting valt echter niet onder de PW, de pensioenwet: het pensioenlabeltje ontbreekt want de oudedagsverplichting is gebaseerd op een reserve en pensioen op aanspraken. Dit heeft grote financieel nadelige gevolgen voor de partner die onder huwelijkse voorwaarden gehuwd is. Het is goed denkbaar dat de partner een compensatie dient te krijgen voor het afzien van zijn of haar (potentiële) afgeleide pensioenaanspraken. De vraag is alleen: wie betaalt die compensatie dan? Is dat de BV of de DGA?

  Probleem is daarnaast dat een juiste compensatie bij de omzetting naar oudedagsverplichting eigenlijk niet goed te bepalen is. De partijen zijn namelijk nog niet aan het scheiden. De partner verdient aandacht voor de problemen die ontstaan bij de overheveling naar OSEB. Het is aan de wetgever of de politiek de oproep om de ‘vergeten’ partner op de kaart te zetten.

   

  Overgang van eigen beheer naar ODV

  De overgang van Eigen beheer naar oudedagsverplichting heeft veel positieve kanten. De regeling is veel eenvoudiger en overzichtelijker geworden, ook voor de DGA. De nieuwe regeling heeft een nadeel. Wanneer je geen maatregelen treft, kan, de partner die in gemeenschap van goederen is getrouwd, na scheiding in een ongunstige situatie terecht komen.

  Wanneer de DGA niets onderneemt en niet overstapt, wordt het voormalige pensioen in eigen beheer bevroren. Dat betekent dat er nog wel sprake blijft van een zekere stijgende fiscale waarde, maar het pensioen groeit niet meer. Het is dus verstandig om tijdig actie te ondernemen.

   

  Gratis digitaal adviesgesprek

  Deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe aanpak.

  Wij blijven ons inzetten op lekker leven nu, maar ook later.

  Vraag nu een gratis digitaal adviesgesprek aan om te zien wat we voor jou kunnen betekenen.

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

  Mail mij dit overzicht

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

  Mail mij dit overzicht

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Aanvraag gratis adviesgesprek

  Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en krijg inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

  Aanvraag gratis adviesgesprek

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Pensioenupdates, ja graag!

  Schrijf je nu in voor onze pensioenupdates en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

  Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.