ODV en afkoop van pensioen in eigen beheer voor de echtgenote

23 mei 2019

Wat betekent ODV en afkoop van pensioen in eigen beheer voor de echtgenote?

Dit is een goede pensioenvraag!

Kies voor een goede pensioen

Pensioen in eigen beheer voor de echtgenote
Er zijn 4 pensioensoorten waar je voor gecompenseerd zou kunnen worden.

Hieronder geef ik aan welke pensioenen ik bedoel.

  1. 1. Aanspraak ouderdomspensioen

  2. 2. Nabestaandenpensioen voor pensioendatum (als je gehuwd blijft)

  3. 3. Nabestaandenpensioen na pensioendatum (als je gehuwd blijft)

  4. 4. Bijzonder nabestaandenpensioen (als je gescheiden bent)

  1. Aanspraak ouderdomspensioen

Bij het omzetten naar ODV vervalt de aanspraak ouderdomspensioen, voor zowel de DGA als voor jou. Hiervoor in de plaats komt de ODV maar deze uitkering is lager dan de aanspraak ouderdomspensioen en duurt 20 jaar i.p.v. levenslang bij de pensioenaanspraak.

Het is verstandig om als je kiest voor ODV hier vooraf een compensatie bij scheiding vast te stellen.

Wij berekenen deze compensatie en leggen dit vast in een vaststellingsovereenkomst. Je kan natuurlijk altijd afwijken van onze berekeningen.

2. Nabestaandenpensioen voor pensioendatum (als je gehuwd blijft)

Het nabestaandenpensioen voor pensioendatum komt te vervallen. Dit kan eenvoudig opgelost worden door het sluiten van een ORV (overlijdensrisicoverzekering) Deze hebben veel ondernemers al lopen als overlijdensrisicoverzekering.

3. Nabestaandenpensioen na pensioendatum (als je gehuwd blijft)

Het nabestaandenpensioen na pensioendatum komt ook te vervallen. Er is wel een ODV uitkering die aan de erven toekomt. Het ligt dus aan de omschrijving in het testament aan wie de ODV toekomt. Mijn advies is om in overleg met de notaris het zo te regelen dat de ODV aan jou toekomt. Het is vaak aan te raden om naar de notaris te gaan en een testament op te stellen. Zo voorkom je dat de kinderen bij vroegtijdig overlijden een grote som successierechten moeten betalen.

4. Bijzonder nabestaandenpensioen (als je gescheiden bent)

Bij scheiding wordt het pensioen standaard verevend. Hier kan je van afwijken als je dit vastlegt in het scheidingsconvenant. Wat echter altijd blijft is het bijzonder nabestaandenpensioen. Dit pensioen heet niet voor niets bijzonder want, wat je ook regelt dit bijzonder nabestaandenpensioen blijft van jou. Indien je dus gescheiden bent en de DGA komt te overlijden dan heb je recht op jouw nabestaandenpensioen opgebouwd tijdens de huwelijkse periode.

Dit bijzonder nabestaandenpensioen komt te vervallen en hiervoor zal je gecompenseerd moeten worden.

Hoe gaat compensatie in zijn werk?

– Ouderdomspensioen

De fiscale waarde van het ouderdomspensioen staat op de fiscale balans aan de rechterkant. De waarde vertegenwoordigd een pensioenaanspraak. Deze pensioenaanspraak is terug te vinden op de laatste actuariële berekening.

De helft hiervan is jouw “recht”.

– Nabestaandenpensioen

De fiscale waarde van het nabestaandenpensioen is veel lager dan de commerciële waarde (dat is de waarde die je moet afstorten bij een verzekeraar om dit pensioen aan te kopen) Vaak is de commerciële waarde het dubbele of meer(!).

Compensatie geschiedt op basis van de commerciële waarde. Dit nabestaandenpensioen is helemaal van jou, maar de vraag is wanneer en of het überhaupt uitkeert. Kom jij eerder te overlijden dan is er geen nabestaandenpensioen. De waarde is dus wat lastiger vast te stellen, maar een erfrente aankopen bij een verzekeraar kan aangeven wat de werkelijke waarde is. Afgezien van de vraag of je deze erfrente dan ook werkelijk aankoopt.

In de praktijk wordt er in de vaststellingsovereenkomst een verdeling gemaakt van de ODV bij scheiding waarbij jij meer krijgt dan de DGA.

Bijvoorbeeld in de verhouding  60% voor jou en 40% voor de DGA.

Wil je meer weten over pensioen in eigen beheer voor de echtgenote, bel me dan gerust!

088-9000900