Nabestaandenpensioen, onderdeel van een financieel onbezorgd leven.

4 januari 2018

Wij geloven dat iedereen een financieel onbezorgd leven verdient, dit is de missie van PensioenVizier. Het nabestaandenpensioen is hier een belangrijk onderdeel van. Het overlijden van u of uw partner brengt financieel vervelende consequenties met zich mee. Er valt één inkomen weg terwijl uw lasten (bijna) gelijk blijven. Bovendien wilt u uw huidige levensstandaard bij overlijden van uw partner zoveel mogelijk behouden. Om dit te bereiken is het belangrijk om u te verdiepen in het nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen bestaat uit één of meerdere van de volgende onderdelen:

Algemene nabestaandenwet

Om in aanmerking te komen voor de algemene nabestaandenwet moet u voldoen aan de volgende criteria:

  1. U moet de AOW- leeftijd nog niet bereikt hebben;
  2. Uw partner moet woonachtig/werkende in Nederland zijn geweest;
  3. U moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
  4. U zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar;
  5. U bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Bovendien is de uitkering slechtst €1.167,65 per maand (maximaal 70% van het netto minimumloon). Per jaar komt dit neer op +/- €15.038,-  inclusief vakantiegeld. Mocht u al in aanmerking komen voor de algemene nabestaandenwet is het duidelijk dat het bedrag in de meeste gevallen niet toereikend is.

Aanvullend nabestaandenpensioen

In loondienst is er in het geval van overlijden aanvullend nabestaandenpensioen. Grofweg bedraagt dit maximaal 70% van het te bereiken pensioen. Het juiste bedrag is te vinden op uw pensioenoverzicht. Hiervoor kunt u www.mijnpensioenoverzicht raadplegen.

Het recht op nabestaandenpensioen vervalt in vele gevallen wanneer u van baan wisselt of uw baan verliest. Daarnaast stopt de uitkering in vele gevallen wanneer u als nabestaande opnieuw gaat samenwonen of trouwen. Hier dient u ook rekening mee te houden. Er is dan sprake van een opbouw op risicobasis. Een andere wijze is nabestaandenpensioen op opbouwbasis, dit houdt in dat uw opgebouwde nabestaandenpensioen niet vervalt wanneer u bijvoorbeeld ontslag neemt of stopt met het betalen van premie.

Levensverzekering

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent zult u zelf moeten zorgen voor een nabestaandenvoorziening. U kunt een voorziening opbouwen door te sparen of te beleggen, hiervoor zijn echter grote bedragen nodig die u liever voor andere zaken gebruikt. Een alternatief is een overlijdensrisicoverzekering.

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt u een maandelijkse premie die afhankelijk is van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag wordt vaak berekend met behulp van uw loon en het aantal jaren tot uw pensioendatum. Stel u wilt uw huidige levensstandaard voortzetten na het overlijden van uw partner. Uw partner is op dit moment 50 jaar en verdient €40.000 per jaar. Het te verzekeren bedrag voor behoud van uw levensstandaard op het leven van uw partner moet dan zijn:

(67-50)*€40.000= €680.000,-

Let op: Bij een verzekerd bedrag hoger dan €500.000,- is een medische keuring verplicht.

Bel me, een eerste adviesgesprek is gratis

Er zijn verschillende vormen voor het uitkeringsverloop van het verzekerd bedrag waaronder:

Gelijkblijvend: Deze vorm is interessant wanneer er sprake is van een groot krediet of een grote hypotheek waarbij geen daling verwacht wordt naar looptijd. Het uit te keren bedrag tot aan pensioendatum blijft dan gelijk. Het kenmerk van een gelijkblijvende uitkering is weinig risico, hier staat een hoge premie tegenover.

Annuïtair dalend: Het verzekerd bedrag begint bij een annuïtair dalend verloop steeds sneller te dalen. Dit type is interessant wanneer u een dalend verloop van uw uitgaven verwacht zoals voor uw hypotheek, vaste lasten. Hier staat een lagere premie tegenover.

Lineair dalend: Een lineair dalend verloop betekent een daling van het verzekerd bedrag met gelijke bedragen per jaar. Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is dus ook interessant wanneer u een dalend verloop van uw uitgaven verwacht. Elk jaar daalt uw verzekerd bedrag namelijk met uw jaarsalaris.

Om uw nabestaanden een financieel onbezorgd leven te geven zijn er dus verschillende mogelijkheden. De beste oplossing voor uw pensioen is afhankelijk van een aantal factoren zoals lasten, wensen, uw financiële situatie en gezinssituatie. PensioenVizier helpt u hier graag bij. Ons team staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. U kunt het contactformulier invullen of contact met ons opnemen via 088-9000900

nabestaandenpensioen

Photo courtesy of h.koppdelaney(CC Attribution)