Meer rendement Sparen of beleggen?

19 december 2018

Meer rendement is mogelijk!

De spaarrente is sinds tijden niet zo laag geweest. Je zit met een probleem want vermogensrendementsheffing samen met inflatie is ruim 2%. De rente op je geld is vaak (veel) minder. Zo ook het rendement van sparen. Daar baal je van!

Wat is verstandig?

Om meer rendement te maken zal je ook meer risico moeten lopen. Of sparen of beleggen het verstandigst is, verschilt van persoon tot persoon. Voor de duidelijkheid: als je geen enkel risico kan of wilt lopen, is sparen de beste optie. Dan is beleggen niet geschikt. Want je weet: als je belegt, is het rendement en dus het eindkapitaal van te voren onzeker. En de rendementen uit het verleden zeggen –nog steeds- niks over de toekomst. Beleggen is risicovoller. Het kan (fors) meer rendement, maar ook minder rendement opleveren dan sparen. Maar hoe groot is het risico nou precies? En hoe kun je dat risico verminderen? Standaarddeviatie Risico heeft gewoon een naam n.l. standaarddeviatie. Dat is een percentage wat aangeeft hoe hoog het risico is. Hoe hoger het percentage hoe hoger het risico. Ter vergelijking de AEX heeft een risico van 22%. 

Lees meer over standaarddeviatie

Meer rendement Sparen of beleggen?

Beleggen is werken! Beleggen is een werkwoord, er gaat (veel) tijd en aandacht in zitten. Wil je het zelf doen? Prima… Ons advies is om het beleggen vooral over te laten aan professionals.Sparen versus beleggen: de rendementenSparen geeft een lage rente, beleggen de kans op meer rendement

Tips om het risico van beleggen te verkleinen

Het risico verdwijnt natuurlijk nooit. Als je belegt, neem je risico. Maar als je onderstaande tips opvolgt, verklein je het risico natuurlijk wel!

  1. Des te langer de beleggingshorizon, hoe beter

De koersen van aandelen (en mindere mate obligaties) kunnen flink stijgen en dalen. In heftige tijden soms met meerdere procenten per dag. Hoe korter de periode, hoe groter de kans is dat je net ‘geluk’ of ‘pech’ heeft. Maar hoe langer de periode is tot je het geld nodig hebt, hoe groter de kans is dat de gelukjes en het pech in evenwicht zijn en het rendement in de buurt van het historisch gemiddelde uitkomt. Heb je het geld binnen 5 jaar nodig? Dan is de periode kort en is sparen waarschijnlijk verstandiger. Heb je het geld pas over 10 of 20 of 30 jaar nodig? En kun je wat risico lopen? Dan kan (deels) beleggen met meer rendement een verstandige keuze zijn.

  1. Kies een goede verdeling tussen aandelen en obligaties

Een goede verdeling tussen aandelen en obligaties is belangrijk. De koersen van aandelen en (kredietwaardige) obligaties bewegen in een crisis namelijk tegengesteld. Tijdens de kredietcrisis in 2008 gingen de koersen van aandelen fors onderuit, maar stegen de koersen van obligaties. De obligaties zijn dus een ‘kurk’ in de portefeuille. Wat is een goede verdeling? Dat is afhankelijk van uw eigen situatie en de beleggingshorizon. Vul in ieder geval bij het openen van de kinderrekening het risicoprofiel in… dan wordt een verdeling getoond die bij jouw situatie past.

  1. Volg de markt niet

nietActieve beleggingsfondsen stappen uit als beurzen heftig reageren. Zo pakken ze het verlies dus niet mee. Trackers (indexfondsen) daarentegen gaan mee naar boven maar ook naar beneden. Trackers (indexfondsen) zijn wel goedkoop, maar niet iedereen rijd in een Dacia…..

  1. Houdt kosten in de gaten.

Kijk naar de netto rendementen, dus na kosten. Kosten zijn belangrijk, maar resultaten zijn belangrijker. 

  1. Stort maandelijks geld op de beleggingsrekening

Uw risico wordt (fors) beperkt als u elke maand geld op de rekening stort in plaats van in één keer een groot bedrag. Dat komt omdat u dan over de tijd zowel ‘hoog’ als ‘laag’ koopt.U legt iedere maand een vast bedrag in. Als de beurs hoog staat koopt u automatisch minder aandelen in. Als de beurs laag staat koopt u automatisch meer aandelen in. U stapt dus zowel in goede als slechte beurstijden in en zo creert u een gemiddelde inkoopprijs. Op deze manier verkleint u uw risico.

  1. Bouw het risico af

Zorg dat u vanaf 10 jaar voor de einddatum steeds wat aandelen omruilt voor obligaties, zodat u vlak voordat u het geld nodig hebt, niet door één of andere kredietcrisis ineens een flink deel van uw geld in rook op ziet gaan. En dus geen tijd meer hebt om te wachten op herstel.

  1. Houd je aan het plan!

Ga niet wild in of verkopen, dit gaat meestal fout. 

De vette disclaimer

Hou er rekening mee dat de rendementen uit het verleden, geen enkele garantie of zekerheid bieden voor de toekomst. Beleggen brengt onzekerheid met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Het is van te voren onzeker wat het rendement en verwacht eindkapitaal zal zijn. Het kan meer, maar ook gewoon minder dan verwacht zijn. Besef dus dat u risico neemt. Als u dat niet wilt, is sparen een betere optie.

Bekijk hier onze video over beleggen