Meer aandacht voor pensioen nodig

15 april 2019

Volgens toezichthouder AFM zal er meer moeten gebeuren om pensioen onder de aandacht van consumenten te brengen. Die hebben vaak weinig aandacht voor pensioen en nog een te rooskleurig beeld van hun oudedagsvoorziening. Dat kan meer dan vervelend worden als ze daar pas op de pensioendatum achterkomen.

Pensioen is een hot onderwerp. Veel pensioenfondsen hebben het namelijk moeilijk omdat ze te weinig vermogen hebben om aan hun pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Twee weken geleden werd bekend dat ruim honderd pensioenfondsen – bijna 23 procent van alle fondsen – in april 2013 gaan korten op pensioenen. Ze keren dan minder pensioen uit, waardoor hun verplichtingen dalen. Bij een onveranderd vermogen leidt dit tot een verbetering en dus een verhoging van de dekkingsgraad.Daarnaast wordt de aow-leeftijd in 2019 verhoogd naar 66 jaar en vijf jaar later naar 67 jaar.  Bovendien worden pensioenen vanaf 2014 opgebouwd op basis van een pensioenleeftijd van 67 jaar in plaats van 65 jaar.

Meer aandacht voor pensioen nodig
Meer aandacht voor pensioen nodig

Inzicht

Er is kortom veel aan de hand in pensioenland en het is belangrijk dat consumenten inzicht krijgen in de gevolgen van al die veranderingen en onzekerheden. Dat begint met inzicht in de huidige pensioensituatie. Echter, ondanks dat consumenten veel vermogen hebben gespaard voor hun pensioen, hebben velen daar geen of te weinig oog voor.

Enerzijds komt dat door het idee van de verzorgingsstaat, waardoor nog veel consumenten verwachten dat zij 70 procent van hun laatste brutosalaris aan pensioen zullen ontvangen. Twee jaar geleden was nog 59 procent van de Nederlanders in die veronderstelling en een kwart van hen heeft geen idee hoe hoog hun pensioen is. Dat is ook niet
verwonderlijk want pensioen is geen alledaagse materie voor de meeste consumenten.

Bovendien waren de pensioenoverzichten niet of nauwelijks te begrijpen voor consumenten. Dat is door het Uniform Pensioenoverzicht wel sterk verbeterd, maar de consumenten hebben nog immer het beeld dat deze overzichten niet te volgen zijn. Als de consument de moeite neemt zich een uur te verdiepen in het Uniform Pensioenoverzicht, krijgen zij toch inzicht in hun pensioeninkomen.

Sinds een jaar kunnen consumenten dat nog eenvoudiger via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Met uw DigID kunt u de pensioengegevens ophalen en krijgt u inzicht in het inkomen na pensionering inclusief aow. Aanvullende oudedagsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld lijfrentes zijn niet zichtbaar.

Van groot belang

De AFM wil graag dat deze oudedagsvoorzieningen ook zichtbaar worden, inclusief het vermogen op de pensioendatum, en dat het inkomen vergeleken kan worden met de uitgaven. Dat is van groot belang om een beeld te krijgen wat de gevolgen zijn van alle veranderingen en onzekerheden waarmee u geconfronteerd wordt en nog geconfronteerd zult worden. Op basis daarvan kunt u maatregelen nemen om de pensioensituatie te verbeteren.

Daar heeft u de hulp van een deskundige adviseur bij nodig. Om de mogelijkheden op een rijtje te zetten en het maken van een keuze.

Indien u meer informatie nodig heeft neem dan contact op met een pensioenprofessional.

Heeft u vragen..? bel 088-9000909 of
Mail naar info@pensioenvizier.nl
Klik hier om naar de contactpagina te gaan.