Kennisbank artikel:

Lijfrente en pensioen; de verschillen

Lijfrente en pensioen

Wat is het verschil tussen een lijfrente en pensioen

Deze vraag krijgen wij vaak en pensioen en lijfrente zijn termen die vaak door elkaar worden gehaald. Vandaar dit artikel waarin wij een en ander uitleggen. 

Allereerst zijn een lijfrente en pensioen producten van de financiële dienstverlening. Het zijn beide inkomensvoorzieningen bij overlijden of bij pensionering.

Wij bij PensioenVizier zijn wars van producten! Producten zijn middelen om je doel te bereiken en zijn nooit een doel op zich. Sluit dus nooit zomaar een lijfrente of een pensioen af maar vraag je eerst eens af waarom je een dergelijk product nodig hebt.

Hier helpen we je graag bij door een financieel plaatje voor je te maken. Dit financiële plaatje geeft je inzicht en geeft ook aan wat en waarom je iets wel of niet moet doen. 

Vraag een gratis adviesgesprek aan

De basis van ons pensioenstelsel (eerste pijler)

De basis van ons pensioenstelsel is de AOW. Deze is opgestart rond 1957 door minister Drees. Deze uitkering ontvang je van de overheid en is een omslagstelsel waarbij de jongeren betalen voor de ouderen.

Pensioen via de werkgever (tweede pijler)

Kijk, hier begint de spraakverwarring. Pensioen is alleen pensioen als het via de werkgever loopt. In principe betaalt de werkgever en hij houdt eventueel een bepaald percentage in van het salaris van de werknemer.

Pensioen is dus werkgever-werknemer gerelateerd.

Alles wat je zelf regelt (derde pijler)

Dit kan zijn aflossen op je huis, sparen en beleggen. Maar zeker ook fiscaal gunstig sparen, dit is de lijfrente.

De verschillen tussen lijfrente en pensioen

Hieronder volgt een uitleg van de verschillen tussen lijfrente en pensioen per rubriek:

Grondslag oudedagsvoorzieningen

Bij een lijfrente gaat het om een individuele aanvraag, de werknemer vult dus zelf de aanvraag in; digitaal of op papier. Bij een pensioen is het de werkgever die het pensioen aanbiedt aan de werknemer. Het is dan ook verplicht meedoen voor alle medewerkers. Deze regeling valt onder de pensioenwet en geeft daardoor extra bescherming voor de deelnemer, maar door regelgeving is het wat zwaarder voor de werkgever. Zo is er vrijwel altijd nabestaandenpensioen geregeld, zonder dat er gekeurd hoeft te worden. De Wet Medische Keuringen (WMK) is buiten werking gezet bij een pensioenaanvraag.

Betrokken partijen

Er zijn altijd drie partijen bij betrokken; de verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde.

Bij een lijfrente liggen alle drie de rollen bij de aanvrager. Bij een pensioen is de werkgever de verzekeringnemer en de werknemer de verzekerde. De begunstigde is de werknemer, partner , kinderen of de werkgever.

Lijfrente en pensioen

Is er belastingvoordeel?

Bij een lijfrente is er sprake van inkomstenbelasting. De inleg is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Deze krijg je of per maand of bij de aangifte terug. De uitkering na pensioendatum is belast.

Een bijdrage in lijfrente wordt gezien als loon! Dit betekent dus dat een lijfrente ongeveer 30% duurder is dan pensioen omdat er werkgeverspremie/sociale verzekeringen  afgedragen moet worden.

Bij een pensioen is er ook belastingvoordeel. Voor de werkgever is er belastingvoordeel, het zijn personeelskosten. De werkgever betaalt er geen vennootschapsbelasting en dividendbelasting over.

De werknemer betaalt geen loonbelasting. Het belastingvoordeel wordt al in de loonstrook verwerkt. De uitkering na pensioendatum is net zoals bij de lijfrente belast.

Mag je gemiste premie inhalen?

Bij de lijfrente mag je maximaal 7 jaar met terugwerkende kracht inhalen. Dit is overigens wel met een maximum per inhaal jaar van ongeveer €7000,- Bij pensioen is er een inhaalruimte vanaf de datum in dienst (in de bedrijfstak), dit kan dus veel meer zijn!

De uitkering

Bij de lijfrente heb je een keuze. De uitkering duurt minimaal 5 jaar en maximaal levenslang. Dus 6 jaar uitkering kan ook, evenals 11 jaar. Het is mogelijk de lijfrente te splitsen: bijvoorbeeld bij een hoofdsom van €100.000 kan er €60.000 levenslang en €40.000 in 5 jaar uitgekeerd worden.

Bij een pensioen is de uitkering altijd levenslang, maar er kan wel een hoog-laag constructie worden toegepast bijvoorbeeld 10 jaar hoog daarna laag tot aan overlijden. Dit kan alleen in de verhouding 100:75.

Afkoop lijfrente en pensioen

Beide zijn oudedagsvoorzieningen en beide zijn lastig af te kopen. Bij lijfrente gaat dat tegen een progressief belastingtarief plus een revisierente van 20%(boeterente).

Bij pensioen is afkoop nauwelijks mogelijk! Alleen kleine pensioenen kunnen nu nog afgekocht worden. 

Wie mogen lijfrente en pensioen aanbieden?

Banken, beleggingsinstellingen en verzekeraars kunnen een lijfrente aanbieden. Bij aanvang kan en mag er gekeurd worden. 

Pensioen kan aangeboden worden door verzekeraars en premie pensioen instellingen (PPI). Bij aanvang wordt er nooit gekeurd de WMK (wet medische keuringen) is niet van toepassing.

Heb jij interesse voor een goede oudedagsvoorziening, neem dan contact met ons op. Het eerste gesprek is vrijblijvend.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.