Kleine pensioenen vanaf 2019 samenvoegen

22 mei 2019

Kleine pensioenen
Jan is vanaf zijn 21e werkzaam geweest in de bediening. Hij bouwde netjes pensioen op bij het aangesloten pensioenfonds. Toen hij 24 werd ging hij afstuderen en heeft zich volledig gericht op school. Zijn werkzaamheden in de bediening bij het restaurant heeft hij hierdoor beëindigd. Toen hij afgestudeerd was heeft hij een jaartje gewerkt in het ziekenhuis en heeft hij wederom netjes pensioen opgebouwd. Op den duur kreeg hij een aanbieding van het pensioenfonds X of hij zijn pensioen wilde laten uitkeren. Kwam dat even goed uit! Jan wilde heel graag een nieuwe auto kopen en kon het geld goed gebruiken. Toen ook pensioenfonds Y met een verzoek tot uitkeren kwam was het helemaal compleet. Jan had de helft van zijn auto bij elkaar. Hij liet de  potjes uitkeren en kocht de auto die hij graag wilde. Maar is dit verstandig…?

Doordat sommige mensen verschillende banen hebben gehad en daardoor meerdere kleine pensioenen hebben krijgen zij vaak de aanbieding van de verzekeraar om de potjes te laten uitkeren. De administratiekosten van de verzekeraar worden te hoog en daardoor is het voordeliger voor de verzekeraar om de potjes uit te keren. In het verleden verdween het geld in de zak en wordt uitgegeven. Hierdoor gaat pensioen opbouw verloren en dat kan later nadelige gevolgen hebben. Dit komt dus niet ten goede voor het pensioen van de werknemer.

Sinds 1-1-2019 kunnen deze kleine potjes samengevoegd worden. Zo bouwen mensen, voornamelijk tijdelijke medewerkers, meer pensioen op. En behoudt het geld zijn pensioenbestemming. De nieuwe regels omtrent waardeoverdracht gaan per 1-1-2019 in.

Volgens staatsecretaris Jetta Klijnsma gaat het om ongeveer 4.5 miljoen kleine pensioenpotjes. Een klein pensioenpotje betekent dat het gaat om pensioenpotjes die onder de € 466,- per jaar bedragen. Deze potjes zijn vooral opgebouwd door mensen met tijdelijke contracten of parttime contracten die vaak van baan wisselen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma zegt: “Dit zet echt zoden aan de dijk voor werknemers die vaak van baan veranderen. Al hun kleine en versnipperde pensioentjes kunnen nu worden samengevoegd tot één beter pensioen. Dat is van grote waarde’’.

Neem contact op

Een belangrijk doel van dit wetsvoorstel is om de werknemers met kleine pensioenaanspraken een verbetering te bieden. Momenteel maken verzekeraars gebruik van de mogelijkheid van eenzijdige afkoop van kleine pensioenen. Deze regel zou vervangen worden door de mogelijkheid van een automatische waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de werknemer. Op deze manier gaan de pensioenpotjes allemaal met elkaar mee. De Nederlandse Bank is enthousiast over dit besluit.

Een ander doel is om de verzekeraars te bevrijden van de relatief hoge administratieve last die komt kijken bij kleine pensioenpotjes. Het is voor verzekeraars en pensioenuitvoerders van wezenlijk belang dat kleine pensioenpotjes kunnen komen te vervallen. De hoogte van een uitkering staat namelijk niet in verhouding tot de uitvoeringskosten ervan, die per saldo door de overige deelnemers moeten worden opgebracht.

Door wettelijk vast te leggen onder welke voorwaarden die overzetting mag plaatsvinden wordt bereikt dat de deelnemers daar materieel geen nadeel van ondervinden, en volledig kunnen profiteren van de voordelen van een overzetting. De Nederlandse Bank is ook hier positief over. Overigens niet in alle gevallen is een waardeoverdracht voordelig. Laat dit van te voren wel goed uitzoeken door een adviseur voordat een waardeoverdracht in gang gezet wordt.

Maar wat vinden wij…? 

Wij vinden het een goed besluit. We zien in de praktijk dat kleine pensioenen snel werden uitgekeerd, mensen konden het geld eigenlijk wel gebruiken voor iets anders en namen de potjes op. Dit ging echter wel ten koste van je eigen pensioen (!) Momenteel wordt daar soms nog te weinig aan gedacht. Pensioen komt later wel…. Toch is dit niet verstandig, hoe langer je pensioen op kan bouwen hoe lager de “pensioenlasten” per periode liggen. Begin je pas veel later dan heb je een veel hogere inleg nodig om te komen daar waar je wilt zijn op pensioendatum om je levensstandaard te kunnen behouden. We houden de ontwikkelingen in de gaten!

Een pensioenboek? Klik hier!