Is mijn pensioen op orde?

4 oktober 2018

Veel mensen denken dat hun pensioen automatisch goed geregeld is en dat zij bijvoorbeeld 70% van hun laatst verdiende loon gaan ontvangen op het moment dat zij met pensioen gaan. In werkelijkheid ontvangen de meeste mensen op basis van de 2de pijler slechts 40 tot 50% van hun laatst verdiende loon. Dit kan natuurlijk genoeg zijn.Het is belangrijk om te kijken wat u heeft en wat u wil. Indien u meer nodig heeft zijn er een aantal dingen die u kunt doen om uw pensioen te verbeteren. Een overzicht van de 3 pijlers van pensioen kan hierbij helpen.

neem contact op

1. De overheid en mijn pensioen

De AOW is een verplicht basispensioen. Vanaf uw 65 krijgt u een levenslange uitkering. Vanaf 15-jarige leeftijd wordt de AOW met 2% per jaar opgebouwd. Afhankelijk van uw situatie krijgt u 70 tot 100% van het minimumloon uitgekeerd. Onder de eerste pijler valt ook de ANW (algemene nabestaanden wet) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.)

2. De werkgever en mijn pensioen

Het ouderdomspensioen wordt tijdens uw carrière bij een onderneming opgebouwd en is dus afhankelijk van het aantaljaren dat u bij die onderneming gewerkt heeft. Ook is vaak een nabestaandenpensioen geregeld. Dit kan betrekking hebben op het partnerpensioen en wezenpensioen. Tot slot kan de overeenkomst een AOP (arbeidsongeschiktheidspensioen) of een PVA (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid) bevatten. Deze eerste komt bijna niet meer voor binnen werkgeverspensioen.

3. Uzelf

U kunt zelf uw pensioen op veel manieren aanvullen bijvoorbeeld door banksparen of een lijfrente. Ook heeft u invloed op de ingangsdatum van uw pensioen. Het verschilt per situatie wat voor u het beste is. Indien u meer informatie nodig heeft neem dan contact op met een pensioenprofessional.Heeft u vragen..? bel 088-9000909 of Mail naar

info@pensioenvizier.nl

Klik hier

om naar de contactpagina te gaan.