Kennisbankartikel:

Is collectief pensioen verplicht?

Is collectief pensioen verplicht is een veel gestelde vraag.

Het korte antwoord is ja, tenzij….!

Met enige nuance kennen we een paar scenario’s. Welk scenario hoort bij jou?

Historie

De basis voor ons pensioenstelsel kwam tot stand in 1957 door minister Drees. Zijn kabinet zorgde voor de AOW. Dit is een omslagstelsel waar jonge werkende mensen betalen voor de AOW gerechtigde mensen.  Destijds wisten de leiders al dat de AOW alleen niet voldoende zou zijn om een goede oude dag te hebben. Begin 60er jaren kwamen  de werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de staat tot een overeenkomst waarbij de start werd gemaakt voor en collectief pensioen bovenop de AOW. Hiermee is collectief pensioen ook verplicht geworden in bepaalde bedrijfstakken.

Het voordeel van pensioenfondsen in het algemeen zit hem in het collectieve karakter. Dit betekent  lagere kosten, betere spreiding en ook (mogelijk) hogere opbrengsten.

Een nadeel is dat het vaak om een doorsnee premie gaat. Dit betekent een vast percentage van de loonsom voor iedereen. Het gevolg is dat jongeren te veel betalen ouderen te weinig. Daarnaast is in het pensioenakkoord van juni 2019 is overeengekomen dat deze solidariteit los word gelaten. Concreet zal dit betekenen dat jongeren dus relatief minder gaan betalen en ouderen wat meer. Ook zal het middelloonstelsel omgezet worden naar een nieuw systeem. Middelloon geeft betrekkelijk veel zekerheid voor de werknemer. Deze zekerheden worden losgelaten.

onafhankelijk en specialist

Is collectief pensioen verplicht?

Waarom wel of niet

Waarom val je wel of niet onder en pensioenfonds?

Ook zijn er twee beoordelingscriteria die beslissend zijn; de persoonlijke werkingssfeer en de materiële werkingssfeer.

De persoonlijke werkingssfeer

Deze werkingssfeer gaat over de arbeid die de mensen bonen jouw bedrijf verrichten. Afhankelijk van het pensioenfonds kunnen ze een urencriterium of een omzet criterium handhaven. Bovendien is het van belang om hier secure berekeningen op los te laten.

De materiële werkingssfeer

Deze werkingssfeer gaat over de bezigheden van het bedrijf. Dus het karakter van het bedrijf en datgene wat het bedrijf produceert in materieel of diensten.

Verder wordt het een en ander staat beschreven in de Staatscourant. Hier staan de insluitings- en uitsluitingscriteria in beschreven. Vaak is het zaak om meerder staatscouranten door te worstelen om te zien of een bedrijf onder een bedrijfstakpensioenfonds valt of niet. Na zo een onderzoek heb je vervolgens antwoord op de vraag: is collectief pensioen verplicht of niet?

Collectief pensioen valt onder een bedrijfstakpensioenfonds

Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds voor mensen die in een bepaalde bedrijfstak werken. Voorbeelden hiervan zijn de bouw en de detailhandel. Deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is vaak verplicht. Bovendien is dit vastgelegd in de wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (2000). Hierop bestaan echter ook uitzonderingen.

De pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds is dus afgestemd op de kenmerken en ook op het karakter van de bedrijfstak.

Het voordeel van een bedrijfstakpensioenfonds is dat de hele bedrijfstak aangesloten is bij hetzelfde pensioenfonds zodat de (loon) kosten dus gelijk zijn en er geen concurrentie plaatsvind op basis van de belangrijke arbeidsvoorwaarde pensioen. Als duidelijk is dat je onder een cao valt met een verplichtstelling voor pensioen is collectief pensioen verplicht.

Voorbeelden zijn PFZW(zorg), bpf Bouw, PMT (metaal) , ABP (overheid en onderwijs)

Je valt onder een bedrijfspensioenfonds

Een bedrijfspensioenfonds is opgericht door een bedrijf om te voorzien in het pensioen van haar werknemers. Voor ieder pensioenfonds geldt dat deze moet voldoen aan een groot aantal regels zoals beschreven in de pensioenwet. Gezien de opstart- en jaarlijkse kosten van een pensioenfonds, is een bedrijfspensioenfonds alleen interessant voor grote ondernemingen. Een bedrijfspensioenfonds wordt ook wel een ondernemingspensioenfonds genoemd. Voorbeelden zijn: Unilever pensioenfonds, KLM pensioenfonds en het Philips pensioenfonds.

Je valt nergens onder…

Vaak is het zo, dat de accountant zegt (of bepaalt) dat je niet onder een pensioenfonds valt. Toch is het altijd de vraag of je daadwerkelijk niet onder een pensioenfonds valt… Wij zoeken dit dan graag voor je uit. Ook leggen wij dit vast in een rapport. Zo een rapport heet “werkingssfeeronderzoek” . Een werkingssfeeronderzoek geeft duidelijk antwoord op de vraag “is collectief pensioen verplicht?”.

Heb jij verder nog vragen betreft collectief pensioen? Neem dan contact met ons op!

 

Gratis digitaal adviesgesprek

Deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe aanpak.

Wij blijven ons inzetten op lekker leven nu, maar ook later.

Vraag nu een gratis digitaal adviesgesprek aan om te zien wat we voor jou kunnen betekenen.

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

Mail mij dit overzicht

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

Mail mij dit overzicht

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en kijk inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.