Kennisbank artikel:

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed, is dat vast goed..?

Er zijn verschillende manieren om rendement te maken op je geld. Beleggen in vastgoed is er maar één van.

Koop je vastgoed aan binnen de BV of juist in prive..? En waarom? We leggen graag uit waar en waarom(!) het voordeliger beleggen is.

Vastgoed is een lange termijn belegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden met relatief beperkte risico’s. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen in vastgoed en beleggen in het algemeen bepaalde risico’s met zich meebrengt. De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen.

Bel me, een eerste adviesgesprek is gratis

Het is mogelijk dat bij inkoop de belegger minder terugkrijgt dan door hem is ingelegd. Dit kan liggen aan de kosten, maar vaker aan het verschil tussen inkoop en verkoopprijs.

Het is van belang dat de belegger zich al dan niet met behulp van een financieel adviseur een goed en gefundeerd oordeel vormt of het beleggen in vastgoed in het algemeen en in een vastgoedfonds (nader te noemen: “Fonds”) in het bijzonder bij zijn persoonlijke financiële situatie past. Bij het beleggen in vastgoed spelen in ieder geval de volgende risico’s:

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico geeft aan hoe gemakkelijk de belegger een belegging kan kopen of opnieuw verkopen zonder aanzienlijk verlies.Het risico bestaat er in feite in dat u verplicht wordt om een belegging te verkopen omdat u bijvoorbeeld nood hebt aan liquiditeiten of aan een meerwaarde. Indien de markt weinig liquide is (lees er zijn weinig tot geen kopers/verkopers actief in de handel van de belegging), zal de verkoop van de belegging haar prijs aanzienlijk doen dalen (we zeggen dan dat de ‘spread’ tussen de aankoop- en de verkoopprijs groot is). Maar aangezien particulieren meestal beleggingen in vastgoed aankopen met het doel ze lang te behouden, blijft dit risico doorgaans redelijk beperkt. Echter in tijden dat meedere deelnemers de belegging wensen te verkopen of te kopen zal de prijs vaak een speelbal worden van wat de gek er voor geeft dan wel wat de gek er voor vraagt. Dit heeft ineens weinig te maken met een efficiënte markt en kan de koper/verkoper achterlaten met een aanzienlijke kater.

Rendementsrisico

Het risico bestaat dat de rendementen op vastgoed tegenvallen. De resultaten kunnen beter maar eveneens slechter uitvallen dan het in het verleden behaalde rendement en zijn mede afhankelijk van keuzes van de Beheerder gemaakt binnen het kader van het beleggingsbeleid. Indien de (interim)dividenduitkeringen hoger zijn dan het beleggingsrendement, zal de intrinsieke waarde van de Certificaten dalen.

Marktrisico

De waardeontwikkeling en de rentabiliteit van het vastgoed wordt bepaald door het klimaat op de vastgoedmarkt en de economische omstandigheden in het algemeen. Door spreiding van de beleggingsportefeuille naar soort vastgoed en locatie alsmede het fixeren van de rente op middellange en lange termijn wordt dit risico zoveel mogelijk beperkt.

Marktrisico's

Verhuur- en leegstandrisico

Door het niet verlengen van huurcontracten of het failleren van een huurder, kan tijdelijk leegstand ontstaan. Voorts is het mogelijk dat bij wederverhuur een lagere huuropbrengst wordt gerealiseerd. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door zorgvuldig onderzoek naar de solvabiliteit en continuïteit van de huurder enerzijds en spreiding van de huurders anderzijds, door het verhuren aan meerdere huurders uit verschillende sectoren.

Renterisico

Zolang een deel van het vermogen van het Fonds is gefinancierd met vreemd vermogen bestaat een renterisico. Indien de beleggingsopbrengst hoger is dan de betaalde rente is sprake van een positief hefboomeffect. Een rentestijging zal dit effect nadelig beïnvloeden. Door het voeren van een actief financieringsbeleid en langjarige financierings overeenkomsten worden deze nadelige effecten zo veel mogelijk beperkt.

Onderhoudskosten

Het is mogelijk dat onvoorziene onderhoudskosten het rendement drukken. Bij de aankoop van de vastgoedobjecten wordt het pand zorgvuldig geïnspecteerd teneinde dit risico te beperken.

Debiteurenrisico

Ook al heeft de beheerder van een vastgoedbelegging een actief screeningbeleid ten aanzien van de marktpartijen waarmee het Fonds handelt is het niettemin uit te sluiten dat deze partijen, op enig moment niet aan hun verplichtingen jegens het Fonds kunnen voldoen waardoor het rendement van het Fonds negatief wordt beïnvloed.

Inflatie

Huuropbrengsten, rentelasten en de waarde van het vastgoed zijn afhankelijk van de inflatie. Als de huuropbrengsten geïndexeerd zijn, de rente op de middellange of lange termijn vaak kan worden vastgezet is een belegging in vastgoed over het algemeen inflatiebestendig en worden de effecten van inflatie in belangrijke mate geneutraliseerd.Meer weten? bel 088-9000900 Of mail naar info@pensioenvizier.nl

Conclusie; gratis geld bestaat niet

Vastgoed is als onderdeel van de beleggingsportefeuille helemaal niet slecht. Ik adviseer u om rekening te houden met alle punten zoals hierboven omschreven. Ook aan vastgoed kleeft werk en zorg! Alles wat je tijd, aandacht en zorg geeft groeit.

Dat geld voor vastgoed maar ook voor andere zaken!

Bekijk hier onze video over beleggen!

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

Mail mij dit overzicht

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en kijk inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.