Meer pensioen?! kosten omlaag en pensioen omhoog!

30 oktober 2018

Als ondernemer betaalt u teveel voor uw pensioen . Dat is jammer en onnodig.

Dit vanwege onnodige kosten. “Vroeger legde ik gewoon in voor mijn pensioen en ik wist niet eens hoeveel pensioen ik kreeg. Nu ontvang ik meer pensioen en betaal ik minder kosten”, dat horen we met regelmaat van onze relaties.

Er zijn er vaak drie partijen bezig met uw pensioen en voor alle drie betaalt u de kosten om te beginnen:

1)       De accountant:

Hoofdactiviteit: Houdt zich jaarlijks bezig met de cijfers voor de jaarrekening van uw bedrijf en zet ze op een rij. Daaruit blijkt bijvoorbeeld waar het geld aan uitgegeven is en wat er allemaal binnen is gekomen. Uw accountant geeft dus advies op ál uw financiële zaken, pensioen is daar een onderdeel van. Zoals pensioen in eigen beheer , FOR of andere pensioenzaken.

Maar als een accountantskantoor slechts een paar uur besteedt aan pensioenadvies, is de vraag of er dan wel goed over pensioenen geadviseerd kan worden? Want Is er wel voldoende geld op uw pensioendatum? Wat gebeurt er bij overlijden of als u arbeidsongeschiktheid raakt? Allemaal zaken die met pensioen te maken hebben. Pensioen is niet alleen een fiscale aftrekpost, maar ook uw toekomstplan waaraan u nu moet werken. Ieder jaar weer, pas dan is er meer pensioen op de datum dat u dat wenst!

Antwoorden op al je vragen? Klik hier!

2)      Uw assurantieadviseur

Uw tussenpersoon sluit allerlei verzekeringen voor u af. Denk bijvoorbeeld aan een autoverzekering, zorgverzekering  tot aan uw inboedelverzekering. De adviseur houdt zich bezig met het bemiddelen tussen klant en verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van praktische alle verzekeringen. Ook  sluit hij verzekeringen af aangaande uw pensioen zoals:

– Overlijdensrisicoverzekering voor het nabestaandenpensioen

AOV voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen

– Lijfrente voor uw ouderdomspensioen Ook hier kan de vraag gesteld worden: een kantoor dat zich met zoveel andere zaken bezig houdt, kan de assurantieadviseur u dan wel voldoende van dienst zijn met betrekking tot uw pensioen?

3)      Uw bank als vermogensbeheerder

Uw bank adviseert u over uw vermogen, met producten die de bank in haar assortiment heeft. Een gekleurde situatie wat betreft uw keuzes en vrijheden. U kunt zich afvragen of het in lijn staat met uw belangen?

meer pensioen

Photo courtesy of 401(K) 2013(CC ShareALike)

Conclusie

U betaalt dus drie partijen die nauwelijks met elkaar communiceren.

Gelukkig kan dat anders: U gaat bij ons minder betalen en ontvangt daardoor meer pensioen! 

Het adviseren over uw pensioen is een dagtaak. Pensioen is complex, wetgeving verandert continu en daarnaast ook uw persoonlijke situatie. Geen jaar is hetzelfde en daar speelt PensioenVizier op in: van alles rondom pensioen blijven wij op de hoogte, het is onze hoofdactiviteit.

Onze adviseurs zijn WFT-Pensioen gekwalificeerd en hebben passie voor hun beroep. Dagelijks delen wij onze kennis en ervaring onderling maar ook met u.

We doen ons best om pensioenkampioen  te zijn en te blijven, te exelleren in ons werk, zodat u daar de vruchten van plukt. Daadwerkelijk uw wensen inventariseren en vervolgens gaan wij over op actie. PensioenVizier heeft alles in één hand: fiscaal- juridisch advies, vermogensplanning en verzekeringstechnische pensioenzaken.