Hoeveel pensioen krijg ik?

23 mei 2019

Hoeveel pensioen krijg ik eigenlijk? Mensen hebben er vaak geen idee van hoeveel pensioen ze straks krijgen bij pensionering. Daarom is het verstandig om er al in een vroegtijdig stadium mee aan de slag te gaan. Immers des te eerder u weet wat u krijgt, des te meer valt er nog aan te doen!

Eerste Pijler

In de maand van uw pensionering ergens tussen uw 65ste en 67ste krijgt u AOW. Dat gaat niet vanzelf: u moet de uitkering aanvragen. Meestal krijgt u een half jaar voordat u de AOW gaat ontvangen een aanvraagformulier in de bus. Gebeurt dat niet, dan kunt u het formulier zelf ophalen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), of telefonisch of via de website aanvragen.

Wie de AOW te laat aanvraagt, is het misgelopen geld niet kwijt. Tot maximaal 1 jaar wordt het niet geclaimde geld met terugwerkende kracht uitgekeerd.Hoeveel pensioen bedraagt de AOW..?- 

Als u alleen woont, krijgt u maximaal €13.866 per jaar (2015). Dat is inclusief het vakantiegeld, dit ontvangt u eenmaal per jaar, in mei.- 

Echtparen krijgen, als beide partners ouder zijn dan 67, per persoon maximaal €9.481 per jaar (2015).

Goed om te weten: u krijgt alleen een volledige AOW-uitkering als u tussen uw 15de en 65ste in Nederland hebt gewoond.

Voor elk jaar dat u in die periode in het buitenland hebt gewoond, wordt de AOW met 2 procent gekort.Als AOW’er hoeft u geen premies meer te betalen voor onder andere de WIA en AOW. U houdt netto dus meer over van uw inkomsten. Ook krijgt u, wanneer uw inkomen lager is geworden na uw pensionering, mogelijk recht op huurtoeslag of zorgtoeslag. Meer informatie over deze toeslagen krijgt u via de Belasting telefoon, T 0800-0543. Of kijk op toeslagen

.

hoeveel pensioen

Photo courtesy of x_jamesmorris(CC Attribution)

Tweede pijler het bedrijfspensioen

Wie in loondienst werkt, bouwt over het algemeen via het pensioenfonds van de werkgever een bedrijfspensioen op. Zodra u 65/67 wordt gaat u dit pensioen ontvangen. Vaak is dat in de eerste maand na de 65ste verjaardag.Een paar maanden voordat u 65/67 wordt, krijgt u een formulier van het pensioenfonds van het bedrijf waar u nu werkt om het pensioen in gang te zetten.Let op: waarschijnlijk hebt u niet slechts één pensioen opgebouwd, maar meerdere. Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd staat altijd op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Bijvoorbeeld doordat u ooit van baan bent veranderd. U moet zelf het initiatief nemen om die oude pensioenen op tijd te laten uitkeren; pensioenfondsen zijn daartoe niet verplicht. Bestaat het bedrijf waar u werkte niet meer, of heeft het pensioenfonds na een fusie een nieuwe naam?

Twee instanties kunnen helpen bij uw zoektocht naar het juiste pensioenfonds. Informatie over individuele pensioenen hebben ze geen van beide, maar het is wel een goed begin.

• Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (Helpdesk Vergeten Pensioenen): T 070-311 73 73.

• De Nederlandsche Bank: T 0800-020 10 68 (informatiedesk, gratis).

Antwoord op al je vragen? Stel ze hier

Derde Pijler Lijfrente

Wie zelf spaart voor het pensioen doet dat meestal in de vorm van een lijfrente. U spreekt van tevoren af op welk moment de spaarpot gaat uitkeren. Als het zover is, kunt u met het lijfrente-kapitaal overstappen naar een andere lijfrente-aanbieder. De ene partij keert namelijk meer uit dan de andere. De verschillen kunnen oplopen tot honderden euro’s per maand. Vraag daarom bij meerdere aanbieders een offerte aan om te zien wat uw lijfrente straks oplevert.

Dit kan honderden euro’s per maand schelen. Wij helpen u graag verderVoordelen, maar ook nadelen na uw 65steVeel mensen weten niet wat hun inkomen zal zijn na hun pensionering. Houd in ieder geval rekening met de onderstaande punten:

• Belasting

Voor pensioengerechtigden gelden over de eerste twee belastingschijven lagere tarieven (zie het staatje onderaan) en zijn er andere vrijstellingen dan voor 65-minners. Dit komt onder meer door de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en alleenstaande-ouderenkorting. Wie meer ontvangt dan € 33.636 betaalt (net als vóór het pensioen) 42% belasting. De ouderenkorting (€ 962) wordt wel veel lager boven de € 35.450. Boven dit bedrag wordt het € 150,-

• Hypotheekrente

De gunstige belastingtarieven voor 67-plussers hebben ongunstige gevolgen voor hun hypotheekrenteaftrek.Een voorbeeld: een 67-minner met een verzamelinkomen van €32.000 betaalt 42% belasting. Elke euro die hij via de hypotheekrente aftrekt van het belastbaar inkomen, levert een fiscaal voordeel op van 42 cent. Voor een 65-plusser is het voordeel van de hypotheekrenteaftrek kleiner (24 cent), omdat hij slechts 24,1% belasting betaalt. Hoe lager het inkomen, hoe kleiner het voordeel van de hypotheekrente aftrek.

• Zorgverzekeringswet

Na het pensioen bent u meer kwijt aan de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Als werknemer betaalde u via uw salaris een bijdrage. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat de werkgever ook een groot deel betaalt. Wie met pensioen gaat, moet dat werkgeversdeel zelf gaan betalen. Het gaat om 6,9% die op de AOW wordt ingehouden. Hebt u een aanvullend pensioen of een lijfrente, dan wordt daarover 4,8% ingehouden.

Let op: de inkomensafhankelijke bijdrage geldt voor een inkomen tot € 50.853. Over het meerdere hoeft u geen werkgeversdeel te betalen. Als u verschillende pensioenen ontvangt, gaat u mogelijk over deze grens heen. Toch wordt over elk pensioen de bijdrage ingehouden, soms dus ten onrechte. In de loop van het jaar betaalt de Belastingdienst het te veel betaalde terug. Meer informatie: Belasting telefoon, T 0800-0543.

•Nieuwsgierig naar reacties naar aanleiding van onze dienstverlening..? Bekijk onze referenties! •Meer weten over pensioen.? Bekijk onze interessante Pensioentips en wees bewust van uw pensioen. 

Referenties

/

Pensioentips