Kennisbankartikel:

Hoeveel inleggen banksparen pensioen

Hoeveel inleggen banksparen pensioen is natuurlijk afhankelijk van een aantal factoren. Wat is een goede maandelijkse of jaarlijkse inleg voor mijn oudedag? Veel mensen stellen mij die vraag om erachter te kunnen komen hoeveel zij hiervoor moeten budgetteren. Mijn standaard antwoord luidt nagenoeg altijd: ”Dat hangt ervan af!” Uiteindelijk zul je als spaarder eerst goed in beeld moeten krijgen welke behoefte er tegen die tijd is.

Inventariseren

Om goed te kunnen beoordelen hoeveel inleggen voor banksparen pensioen benodigd is, moet men zoveel mogelijk en juist inventariseren. In mijn optiek is dat de kerntaak van de adviseur. Natuurlijk is de klant in kwestie zelf degene die het meeste weet. De adviseur dient alle informatie in het juiste perspectief te plaatsen.

Tevens zal de adviseur meer letten op zaken als de woonlasten. Ook de netto bedragen van de AOW en bijvoorbeeld het wel of juist niet meetellen van kinderen en bijbehorende kosten. Het feit dat iemand tijdelijk geen pensioen heeft opgebouwd wil niet gelijk zeggen dat die persoon een pensioengat of -tekort heeft.

Andersom hoeft een relatief hoge inhouding op de loonstrook geen automatische indicatie te zijn voor een goed pensioen. Hoeveel het inleggen banksparen pensioen moet zijn is dus een resultaat van de in te schatten behoefte, tegen die tijd en gegeven de huidige wetenschap over inkomen, bestedingsgedrag, fiscale wetgeving etc. Als de inventarisatie goed gedaan is kan de adviseur aan de slag om te bepalen welk doelkapitaal er benodigd is.

hoeveel inleggen banksparen pensioen

 

bereken hier jouw pensioen

 

Hoe werkt banksparen voor pensioen?

Het antwoord op die vraag probeer ik hierna te geven, middels een voorbeeld. Stel de adviseur heeft samen met de klant(en) bepaald dat er vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd van de man een maandelijks tekort is van €400,- netto, gedurende een periode van 5 jaar. Dit komt omdat zijn vrouw – die 4 jaar jonger is – pas 5 jaar na haar man haar AOW krijgt.

De vrouw werkt niet en heeft dus ook geen pensioen. We gaan er verder ook vanuit dat de rentevoet en de inflatie dusdanig laag blijft dat er geen indexatie nodig is. Een eenvoudige rekensom leert vervolgens hoeveel inleggen banksparen pensioen benodigd is, namelijk €4.800,- maal 5 en dus €24.000,- netto.

Vervolgens dient dit doelkapitaal gebruteerd te worden om zodoende het juiste streefbedrag te realiseren. In dit voorbeeld stel ik het brutobedrag op €30.000,- maar dit kan – afhankelijk van het overig inkomen en/of heffingskorting – hoger uitpakken. Verder is er de wetenschap dat de tijdsduur tot het bereiken van de (verwachte) AOW-gerechtigde leeftijd van de man nog 18 jaar. Hoeveel het inleggen banksparen pensioen dan moet worden, is vervolgens weer afhankelijk van de keuze om wel of niet (deels) te gaan beleggen. Tegenwoordig zijn er best aardige producten van aanbieders van banksparen, waarbij er jaarlijks steeds een stukje risicoafbouw plaats vindt en dat heet “Lifecycle beleggen”.

Tevens kan men dan ook nog bepalen of men een defensief, neutraal of offensief profiel heeft. Je zou dan besluiten om de maandelijkse premie via sparen (en dus niet beleggen) te gaan doen. Dat kun je bijna stellen dat het doelbedrag gedeeld moet worden door 18 om zodoende te bepalen hoeveel het inleggen banksparen pensioen benodigd is op jaarbasis.

Hoog Laag constructie

Indien de man in het bovenstaande voorbeeld beschikt over een jaarlijks pensioen (via zijn voormalige werkgever) ter hoogte van €15.000,- bruto per jaar vanaf AOW-leeftijd. Dan zou je daar ook nog mee aan de slag kunnen gaan middels een zogenaamde “hoog-laag constructie”. Hij zou zijn pensioenuitvoerder kunnen vragen om de eerste 5 jaar een hogere uitkering te kunnen verstrekken. Dan in alle resterende jaren daarna. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld €18.000,- in de eerste 5 jaar. Gevolgd door €13.500,- in alle daarop volgende jaren. Hiermee wordt het netto jaarlijkse tekort terug gebracht tot €2.400,- en dus de helft!

Doordat zijn partner 5 jaar later haar AOW krijgt van €800,- netto vormt de iets lagere pensioenuitkering van de man geen “gevaar” m.b.t. de berekende behoefte. Hoeveel inleggen banksparen pensioen er benodigd is, is dus eigenlijk ook afhankelijk van een goede adviseur. Mocht je nu meer hierover willen weten, dan neem gerust contact met ons op.

 

Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

 

Schrijf me ook in voor de nieuwsbrief

 

Gratis digitaal adviesgesprek

Deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe aanpak.

Wij blijven ons inzetten op lekker leven nu, maar ook later.

Vraag nu een gratis digitaal adviesgesprek aan om te zien wat we voor jou kunnen betekenen.

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

Mail mij dit overzicht

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

Mail mij dit overzicht

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en kijk inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.