Hoe werkt mijnpensioenoverzicht?

22 mei 2019

Jouw mijnpensioenoverzicht is niet de oplossing voor alles, dat niet, maar het is een goede aanzet om inzicht te krijgen in de hoogte van uw pensioen. Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl krijg je met een aantal klikken een totaaloverzicht van jouw inkomsten na pensioendatum. Dat is vaak de AOW en de hoeveelheid pensioen die je hebt opgebouwd bij de verschillende werkgevers.

Hoe werkt het?

Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl en log in met je DigiD. Heb je geen DigiD of ben je je gebruikersnaam en wachtwoord vergeten? Ga dan naar www.digid.nl en vraag ze aan. Als je ingelogd bent, zie je al jouw gegevens op een rij. Wat heb je tot nu toe opgebouwd? Bij welke pensioenfondsen en welke pensioenverzekeraars? 

Wat krijg je straks aan pensioen en AOW als er niets meer verandert in je werk- of privésituatie? En wat krijgt jouw partner nadat je overlijdt? Je kan dus zien wat je hebt opgebouwd én wat je gaat ontvangen. Des te eerder je weet wat je hebt, des te eerder je er iets aan kan doen! Zo voorkom je teleurstellingen en weet je precies waar je aan toe bent. Aan de hand van uw digitale paspoort het DigiD, haalt mijnpensioenoverzicht.nl al deze informatie op uit de computers van de pensioenfondsen, verzekeraars en SVB. Deze partijen verzamelen en rubriceren de informatie voor je. Het is natuurlijk fantastisch dat alle informatie nu bij elkaar staat. Als je vaak van werkgever verandert bent, staan hier alle pensioenen bij elkaar. Dat geeft een mooi overzicht!

Onduidelijkheden? Durf te vragen!

Omdat jouw mijnpensioenoverzicht gekoppeld is, ben je ook de enige die inzage heeft in de gegevens die dit overzicht biedt.

Het mijnpensioenoverzicht wordt door ons altijd gebruikt bij het inventariseren van jouw pensioen. Het is daarom verstandig om dit overzicht te bekijken en te begrijpen.  Het is samen met je inkomen namelijk de basis voor eventuele adviezen met betrekking tot aanvullend pensioen. In ons financieel dashboard zorgen al deze gegevens voor een getrouw beeld van uw inkomen, nu en later. 

Het mijnpensioenoverzicht laat een te bereiken pensioen zien en een reeds opgebouwd pensioen. Mocht het een pensioenuitvoerder betreffen die verbonden is aan een vorige werkgever dan zijn deze bedragen gelijk. Bij je huidige werkgever is het te bereiken pensioen vaak hoger dan het opgebouwd pensioen. Het te bereiken pensioen is namelijk het bedrag dat u ontvangt op pensioendatum wanneer u werkzaam blijf bij de desbetreffende werkgever.

mijnpensioenoverzicht

Wie werken er allemaal mee?

De site mijnpensioenoverzicht.nl is er gekomen op verzoek van de overheid. Alle circa 600 Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en de SVB (Sociale Verzekeringsbank) hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit overzicht.

Wat vind ik niet op mijnpensioenoverzicht?

Alles wat je eventueel zelf regelt via een adviseur zal je niet terug vinden op jouw pensioenoverzicht. Zaken als lijfrentes of spaartegoeden zal je zelf bij moeten houden naast het overzicht. 

Mijnpensioenoverzicht.nl bevat alleen persoonlijke gegevens daarom zullen er geen gegevens van je partner op het overzicht te vinden zijn. De gegevens van je partner zijn te vinden op zijn of haar persoonlijke overzicht. 

Staan er actuele gegevens op mijnpensioenoverzicht?

Op jouw pensioenoverzicht staan peildatums van recente updates omtrent jouw pensioengegevens. Deze datum kan per pensioenaanbieder versschillen. Als er na deze data wijzigingen hebben plaatsgevonden die van belang zijn voor uw opgebouwde pensioen is het mogelijk dat deze nog niet verwerkt zijn op uw pensioenoverzicht. Zaken als een nieuwe werkgever met een ander pensioenfonds of uitgaande – en inkomende waarden zijn hier voorbeelden van.

Een pensioenboek? Klik hier!